Rekrutacja i wynagrodzenia w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe w świetle strategii przedsiębiorstwa na lata 2014 – 2030

master
dc.abstract.enThe purpose of this thesis is presentation of requirements that are included in long-term strategy for period 2014 – 2030 of State Forests company in regards to recruitment methods, selection of employees, formation of employment and remuneration. In first chapter basic definitions of human resources management were shown, in particular recruitment methods and remuneration were described. Second chapter was devoted to State Forests company strategy for period 2014 – 2030 and specifics of the company. In last chapter current recruitment and employee's selection processes and improvement of formation of employment were shown as well as remuneration system in State Forests company in regards to strategy for period 2014 – 2030.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy jest przedstawienie wymagań, jakie pod adresem metod rekrutacji oraz selekcji pracowników, kształtowania zatrudnienia oraz wynagrodzeń w odniesieniu do Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (PGL LP) niesie długofalowa strategia przedsiębiorstwa, przyjęta dla okresu 2014-2030.W pierwszym rozdziale przedstawiono podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, w szczególności dokonano charakterystyki metod rekrutacji oraz wynagrodzeń. Drugi rozdział poświęcono Strategii PGL LP na lata 2014 – 2030 oraz charakterystyce firmy. W ostatnim rozdziale (trzecim) przedstawiono obowiązujące w Lasach Państwowych procesy rekrutacji oraz selekcji kandydatów do pracy, a także system wynagrodzeń w PGL LP oraz doskonalenie kształtowania zatrudnienia oraz wynagrodzeń w odniesieniu do strategii przyjętej na lata 2014 – 2030.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorMarcinkowski, Aleksander - 130320 pl
dc.contributor.authorŻuk, Agatapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerMarcinkowski, Aleksander - 130320 pl
dc.contributor.reviewerJedynak, Piotr - 128512 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T20:47:09Z
dc.date.available2020-07-27T20:47:09Z
dc.date.submitted2018-10-10pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudypsychologia w zarządzaniupl
dc.identifier.apddiploma-128386-219142pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/232157
dc.languagepolpl
dc.subject.enremuneration – recruitment – State Forests companypl
dc.subject.plwynagrodzenia – rekrutacja – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowepl
dc.titleRekrutacja i wynagrodzenia w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe w świetle strategii przedsiębiorstwa na lata 2014 – 2030pl
dc.title.alternativeRecruitment and remuneration in the State Forests company in the light of the company's strategy for 2014-2030pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of this thesis is presentation of requirements that are included in long-term strategy for period 2014 – 2030 of State Forests company in regards to recruitment methods, selection of employees, formation of employment and remuneration. In first chapter basic definitions of human resources management were shown, in particular recruitment methods and remuneration were described. Second chapter was devoted to State Forests company strategy for period 2014 – 2030 and specifics of the company. In last chapter current recruitment and employee's selection processes and improvement of formation of employment were shown as well as remuneration system in State Forests company in regards to strategy for period 2014 – 2030.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie wymagań, jakie pod adresem metod rekrutacji oraz selekcji pracowników, kształtowania zatrudnienia oraz wynagrodzeń w odniesieniu do Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (PGL LP) niesie długofalowa strategia przedsiębiorstwa, przyjęta dla okresu 2014-2030.W pierwszym rozdziale przedstawiono podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, w szczególności dokonano charakterystyki metod rekrutacji oraz wynagrodzeń. Drugi rozdział poświęcono Strategii PGL LP na lata 2014 – 2030 oraz charakterystyce firmy. W ostatnim rozdziale (trzecim) przedstawiono obowiązujące w Lasach Państwowych procesy rekrutacji oraz selekcji kandydatów do pracy, a także system wynagrodzeń w PGL LP oraz doskonalenie kształtowania zatrudnienia oraz wynagrodzeń w odniesieniu do strategii przyjętej na lata 2014 – 2030.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Marcinkowski, Aleksander - 130320
dc.contributor.authorpl
Żuk, Agata
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Marcinkowski, Aleksander - 130320
dc.contributor.reviewerpl
Jedynak, Piotr - 128512
dc.date.accessioned
2020-07-27T20:47:09Z
dc.date.available
2020-07-27T20:47:09Z
dc.date.submittedpl
2018-10-10
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
psychologia w zarządzaniu
dc.identifier.apdpl
diploma-128386-219142
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/232157
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
remuneration – recruitment – State Forests company
dc.subject.plpl
wynagrodzenia – rekrutacja – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
dc.titlepl
Rekrutacja i wynagrodzenia w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe w świetle strategii przedsiębiorstwa na lata 2014 – 2030
dc.title.alternativepl
Recruitment and remuneration in the State Forests company in the light of the company's strategy for 2014-2030
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
19
Views per month
Views per city
Mielec
4
Bialobrzegi
3
Wroclaw
3
Katowice
2
Krakow
2
Ostrowsko
2
Dublin
1
Poznan
1

No access

No Thumbnail Available