Czynniki wpływające na występowanie chorób układu oddechowego u młodych sportowców

master
dc.abstract.enThe following study, titled "Factors Influencing the Frequency of Respiratory Diseases in Young Individuals," focuses on the significance of selected parameters in the occurrence of respiratory diseases in the general population. The aim of the study is to answer questions regarding the correlation and potential strength between the frequency of physical activities and the occurrence of respiratory symptoms.Based on current literature, the structure and functioning of the respiratory system are described. Important respiratory diseases are identified along with their brief characteristics. The impact of engaging in different sports disciplines on the human body and the mobility of the thoracic spine are also discussed.Additional research questions pertain to the relationship between maximum inspiratory pressure, thoracic mobility, frequency of respiratory diseases, and self-assessment of health status. The study was conducted on a group of young individuals aged 15-19 years. The study group consisted of 30 karate athletes, while the control group comprised 30 individuals attending a high school in Krakow. Data necessary for the statistical analysis of the mentioned correlations were collected using the Spearman's rank correlation coefficient. Research tools included a questionnaire, a goniometer sensor for measuring thoracic mobility, and a device for measuring maximum generated inspiratory pressure. The obtained results clearly indicate that the frequency of physical activity has a significant impact on the occurrence of respiratory diseases in young individuals. The highest correlation value was demonstrated between the frequency of training sessions among karate athletes and the frequency of respiratory symptoms.From this study, it can be concluded that establishing regular physical activity patterns as early as possible is crucial in order to reduce the number of respiratory diseases occurring later in life.pl
dc.abstract.plPoniższa praca: „Czynniki wpływające na częstotliwość występowania chorób układu oddechowego u osób młodych” dotyczy znaczenia wybranych parametrów na występowanie chorób układu oddechowego w ogólnej populacji. Celem pracy jest odpowiedzieć na pytania dotyczące występowania korelacji i ich ewentualnej siły między częstotliwością uprawianych aktywności fizycznych, a występowaniem objawów choroby ze strony układu oddechowego. Na podstawie aktualnej literatury opisano budowę oraz funkcjonowanie układu oddechowego. Wyszczególnione zostały istotne jednostki chorobowe wraz z ich krótkimi charakterystykami, opisany został wpływ uprawiania różnych dyscyplin sportowych na organizm człowieka oraz przedstawiono ruchomość piersiowego odcinka kręgosłupa.Dodatkowe pytania badawcze dotyczyły występowania zależności między maksymalnym ciśnieniem oddechowym, zakresem ruchomości odcinka piersiowego, częstotliwością występowania chorób układu oddechowego czy oceną swojego stanu zdrowia.Przeprowadzono badania na grupie osób młodych w wieku 15 – 19 lat. Grupę badawczą stanowiło się 30 zawodników karate. W grupie kontrolnej znajdowało się 30 osób uczęszczających do krakowskiego liceum. Zostały zebrane dane potrzebne do analizy statystycznej wymienionych powyżej korelacji przy użyciu współczynnika korelacji rang Spearmana. Wykorzystane narzędzia badawcze to między innymi: kwestionariusz, goniometr w postaci czujnika oraz miernik maksymalnego generowanego ciśnienia oddechowego. Uzyskane wyniki jasno wskazują, że częstotliwość uprawianej aktywności fizycznej ma niebagatelny wpływ na częstotliwość występowania chorób układu oddechowego u osób młodych. Największa wartość korelacji została udowodniona w przypadku zestawienia częstotliwości odbywanych treningów przez zawodników karate z częstością występowania objawów chorób układu oddechowego.Z poniższej pracy można wyciągnąć wniosek, że należy jak najwcześniej wypracowywać schematy regularnej aktywności ruchowej, w celu ograniczenia liczby chorób układu oddechowego występujących w późniejszym życiu.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorWnuk-Scardaccione, Agnieszkapl
dc.contributor.authorKłosek, Michałpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerWnuk-Scardaccione, Agnieszkapl
dc.contributor.reviewerNowobilski, Romanpl
dc.date.accessioned2023-08-09T21:33:11Z
dc.date.available2023-08-09T21:33:11Z
dc.date.submitted2023-07-03pl
dc.fieldofstudyfizjoterapiapl
dc.identifier.apddiploma-166401-260749pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/317619
dc.languagepolpl
dc.subject.enrespiratory system, physical activity, trainingpl
dc.subject.plukład oddechowy, aktywność fizyczna, treningpl
dc.titleCzynniki wpływające na występowanie chorób układu oddechowego u młodych sportowcówpl
dc.title.alternativeFactors Influencing the Frequency of Respiratory Diseases in Young Individualspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The following study, titled "Factors Influencing the Frequency of Respiratory Diseases in Young Individuals," focuses on the significance of selected parameters in the occurrence of respiratory diseases in the general population. The aim of the study is to answer questions regarding the correlation and potential strength between the frequency of physical activities and the occurrence of respiratory symptoms.Based on current literature, the structure and functioning of the respiratory system are described. Important respiratory diseases are identified along with their brief characteristics. The impact of engaging in different sports disciplines on the human body and the mobility of the thoracic spine are also discussed.Additional research questions pertain to the relationship between maximum inspiratory pressure, thoracic mobility, frequency of respiratory diseases, and self-assessment of health status. The study was conducted on a group of young individuals aged 15-19 years. The study group consisted of 30 karate athletes, while the control group comprised 30 individuals attending a high school in Krakow. Data necessary for the statistical analysis of the mentioned correlations were collected using the Spearman's rank correlation coefficient. Research tools included a questionnaire, a goniometer sensor for measuring thoracic mobility, and a device for measuring maximum generated inspiratory pressure. The obtained results clearly indicate that the frequency of physical activity has a significant impact on the occurrence of respiratory diseases in young individuals. The highest correlation value was demonstrated between the frequency of training sessions among karate athletes and the frequency of respiratory symptoms.From this study, it can be concluded that establishing regular physical activity patterns as early as possible is crucial in order to reduce the number of respiratory diseases occurring later in life.
dc.abstract.plpl
Poniższa praca: „Czynniki wpływające na częstotliwość występowania chorób układu oddechowego u osób młodych” dotyczy znaczenia wybranych parametrów na występowanie chorób układu oddechowego w ogólnej populacji. Celem pracy jest odpowiedzieć na pytania dotyczące występowania korelacji i ich ewentualnej siły między częstotliwością uprawianych aktywności fizycznych, a występowaniem objawów choroby ze strony układu oddechowego. Na podstawie aktualnej literatury opisano budowę oraz funkcjonowanie układu oddechowego. Wyszczególnione zostały istotne jednostki chorobowe wraz z ich krótkimi charakterystykami, opisany został wpływ uprawiania różnych dyscyplin sportowych na organizm człowieka oraz przedstawiono ruchomość piersiowego odcinka kręgosłupa.Dodatkowe pytania badawcze dotyczyły występowania zależności między maksymalnym ciśnieniem oddechowym, zakresem ruchomości odcinka piersiowego, częstotliwością występowania chorób układu oddechowego czy oceną swojego stanu zdrowia.Przeprowadzono badania na grupie osób młodych w wieku 15 – 19 lat. Grupę badawczą stanowiło się 30 zawodników karate. W grupie kontrolnej znajdowało się 30 osób uczęszczających do krakowskiego liceum. Zostały zebrane dane potrzebne do analizy statystycznej wymienionych powyżej korelacji przy użyciu współczynnika korelacji rang Spearmana. Wykorzystane narzędzia badawcze to między innymi: kwestionariusz, goniometr w postaci czujnika oraz miernik maksymalnego generowanego ciśnienia oddechowego. Uzyskane wyniki jasno wskazują, że częstotliwość uprawianej aktywności fizycznej ma niebagatelny wpływ na częstotliwość występowania chorób układu oddechowego u osób młodych. Największa wartość korelacji została udowodniona w przypadku zestawienia częstotliwości odbywanych treningów przez zawodników karate z częstością występowania objawów chorób układu oddechowego.Z poniższej pracy można wyciągnąć wniosek, że należy jak najwcześniej wypracowywać schematy regularnej aktywności ruchowej, w celu ograniczenia liczby chorób układu oddechowego występujących w późniejszym życiu.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Wnuk-Scardaccione, Agnieszka
dc.contributor.authorpl
Kłosek, Michał
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Wnuk-Scardaccione, Agnieszka
dc.contributor.reviewerpl
Nowobilski, Roman
dc.date.accessioned
2023-08-09T21:33:11Z
dc.date.available
2023-08-09T21:33:11Z
dc.date.submittedpl
2023-07-03
dc.fieldofstudypl
fizjoterapia
dc.identifier.apdpl
diploma-166401-260749
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/317619
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
respiratory system, physical activity, training
dc.subject.plpl
układ oddechowy, aktywność fizyczna, trening
dc.titlepl
Czynniki wpływające na występowanie chorób układu oddechowego u młodych sportowców
dc.title.alternativepl
Factors Influencing the Frequency of Respiratory Diseases in Young Individuals
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
25
Views per month
Views per city
Krakow
6
Warsaw
3
Katowice
2
Kielce
1
Lodz
1
Lubichowo
1
Olsztyn
1
Opole
1
Rzeszów
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available
Collections