Przestrzeń wirtualna jako "wyspa" wolnego słowa na Bialorusi

licenciate
dc.abstract.enThis work is an effort to look closer at the virtual reality in Belarus, it shows the history of Internet and new media in Belarus, presents the role which plays Internet in people’s everyday life as a source of entertainment and information.The aim of my work is to answer the question, is the virtual reality an “island” of free speech in Belarus? Internet is called a free and democratic medium, but can we use these characteristics talking about Internet in Belarus? In my work I describe the time before and after presidential election of 2010, because I believe, that this period of time gives me a lot of examples to describe the phenomenon of Internet in Belarus.I present the situation in which appeared traditional media in Belarus after president Alexander Lukashenko won his first presidential election in 1994, because showing the condition of traditional media is necessary to understand the development and functioning of new media. The work presents different cases of human rights violations, censorship, internet filtering. It shows the meaning of new media, social networks, which are supplying the society with information and improving communication in the country, where freedom of speech is limited. The works presents also the movement “Revolution via social network”.The conclusion of the work is the answer that the “island” of free speech exists in Belarus, because independent journalists, new media exist and the give people an opportunity to get the information, to communicate, to do something together. But this “island” is not completely free. It is free as much as the authorities allows it to be. It is free unless new violations and restrictions will come.pl
dc.abstract.plPraca ta jest próbą przyjrzenia się z bliska przestrzeni wirtualnej na Białorusi, opisuje historię rozwoju Internetu oraz nowych mediów, przedstawia, jakie znaczenie Internet odgrywa w życiu codziennym Białorusinów jako źródło rozrywki i pozyskiwania informacji. Celem pracy jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, czy przestrzeń wirtualna tak naprawdę jest „wyspą” wolnego słowa na Białorusi? Internet jest powszechnie uważany za medium wolne, demokratyczne, jednak czy można używać tych charakterystyk mówiąc o Internecie na Białorusi. W pracy skupiam się na okresie przed i po wyborami prezydenckimi 2010 roku, gdyż mianowicie ten czas pozwala na najszersze pokazanie opisywanej problematyki.W pracy opisuję warunki w jakich się okazały tradycyjne media na Białorusi po dojściu do władzy Aleksandra Łukaszenki, ponieważ zwrócenie uwagi na stan mediów tradycyjnych jest niezbędny dla zrozumienia warunków rozwoju i funkcjonowania nowych mediów na Białorusi. Przedstawiam warunki prawne ograniczeń wolności słowa, poszczególne przypadki prześladowań niezależnych dziennikarzy oraz zwykłych użytkowników Internetu w kontekście wyborów 2010 roku. Skupiam się na znaczeniu nowych mediów, sieci społecznościowych w dostarczaniu i wymianie informacji wśród obywateli Białorusi, a także znaczenie, jakie Internet ma w budowie społeczeństwa obywatelskiego w warunkach ograniczenia wolności słowa. Przedstawiam także zjawisko „milczących akcji protestu”, albo tzw. „rewolucji poprzez sieć społecznościową”.Wynikiem pracy jest wniosek, że „wyspa” wolnego słowa na Białorusi istnieje, gdyż istnieją niezależne media, dziennikarze, nowe media, które dają społeczeństwu możliwość czerpania informacji, komunikowania się ze sobą, podejmowania wspólnych działań. Jednak ta „wyspa” nie jest wolna do końca, jest wolna na tyle, na ile pozwalają na to władze, jest wolna do momentu kolejnych ataków i ograniczeń ze strony reżimu.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorWolny-Zmorzyński, Kazimierz - 132728 pl
dc.contributor.authorTaurel, Alinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerGroń, Krzysztof - 173354 pl
dc.contributor.reviewerWolny-Zmorzyński, Kazimierz - 132728 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T16:35:27Z
dc.date.available2020-07-24T16:35:27Z
dc.date.submitted2013-07-02pl
dc.fieldofstudydziennikarstwo i komunikacja społecznapl
dc.identifier.apddiploma-75217-125366pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/188022
dc.languagepolpl
dc.subject.enBelarus, new media, freedom of speech, “Revolution via social network”, Internet, censorship.pl
dc.subject.plBiałoruś, nowe media, wolność słowa, Internet, "rewolucja poprzez sieć społecznościową", cenzura.pl
dc.titlePrzestrzeń wirtualna jako "wyspa" wolnego słowa na Bialorusipl
dc.title.alternativeVirtual reality as "an island" of free speech in Belaruspl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This work is an effort to look closer at the virtual reality in Belarus, it shows the history of Internet and new media in Belarus, presents the role which plays Internet in people’s everyday life as a source of entertainment and information.The aim of my work is to answer the question, is the virtual reality an “island” of free speech in Belarus? Internet is called a free and democratic medium, but can we use these characteristics talking about Internet in Belarus? In my work I describe the time before and after presidential election of 2010, because I believe, that this period of time gives me a lot of examples to describe the phenomenon of Internet in Belarus.I present the situation in which appeared traditional media in Belarus after president Alexander Lukashenko won his first presidential election in 1994, because showing the condition of traditional media is necessary to understand the development and functioning of new media. The work presents different cases of human rights violations, censorship, internet filtering. It shows the meaning of new media, social networks, which are supplying the society with information and improving communication in the country, where freedom of speech is limited. The works presents also the movement “Revolution via social network”.The conclusion of the work is the answer that the “island” of free speech exists in Belarus, because independent journalists, new media exist and the give people an opportunity to get the information, to communicate, to do something together. But this “island” is not completely free. It is free as much as the authorities allows it to be. It is free unless new violations and restrictions will come.
dc.abstract.plpl
Praca ta jest próbą przyjrzenia się z bliska przestrzeni wirtualnej na Białorusi, opisuje historię rozwoju Internetu oraz nowych mediów, przedstawia, jakie znaczenie Internet odgrywa w życiu codziennym Białorusinów jako źródło rozrywki i pozyskiwania informacji. Celem pracy jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, czy przestrzeń wirtualna tak naprawdę jest „wyspą” wolnego słowa na Białorusi? Internet jest powszechnie uważany za medium wolne, demokratyczne, jednak czy można używać tych charakterystyk mówiąc o Internecie na Białorusi. W pracy skupiam się na okresie przed i po wyborami prezydenckimi 2010 roku, gdyż mianowicie ten czas pozwala na najszersze pokazanie opisywanej problematyki.W pracy opisuję warunki w jakich się okazały tradycyjne media na Białorusi po dojściu do władzy Aleksandra Łukaszenki, ponieważ zwrócenie uwagi na stan mediów tradycyjnych jest niezbędny dla zrozumienia warunków rozwoju i funkcjonowania nowych mediów na Białorusi. Przedstawiam warunki prawne ograniczeń wolności słowa, poszczególne przypadki prześladowań niezależnych dziennikarzy oraz zwykłych użytkowników Internetu w kontekście wyborów 2010 roku. Skupiam się na znaczeniu nowych mediów, sieci społecznościowych w dostarczaniu i wymianie informacji wśród obywateli Białorusi, a także znaczenie, jakie Internet ma w budowie społeczeństwa obywatelskiego w warunkach ograniczenia wolności słowa. Przedstawiam także zjawisko „milczących akcji protestu”, albo tzw. „rewolucji poprzez sieć społecznościową”.Wynikiem pracy jest wniosek, że „wyspa” wolnego słowa na Białorusi istnieje, gdyż istnieją niezależne media, dziennikarze, nowe media, które dają społeczeństwu możliwość czerpania informacji, komunikowania się ze sobą, podejmowania wspólnych działań. Jednak ta „wyspa” nie jest wolna do końca, jest wolna na tyle, na ile pozwalają na to władze, jest wolna do momentu kolejnych ataków i ograniczeń ze strony reżimu.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Wolny-Zmorzyński, Kazimierz - 132728
dc.contributor.authorpl
Taurel, Alina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Groń, Krzysztof - 173354
dc.contributor.reviewerpl
Wolny-Zmorzyński, Kazimierz - 132728
dc.date.accessioned
2020-07-24T16:35:27Z
dc.date.available
2020-07-24T16:35:27Z
dc.date.submittedpl
2013-07-02
dc.fieldofstudypl
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
dc.identifier.apdpl
diploma-75217-125366
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/188022
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Belarus, new media, freedom of speech, “Revolution via social network”, Internet, censorship.
dc.subject.plpl
Białoruś, nowe media, wolność słowa, Internet, "rewolucja poprzez sieć społecznościową", cenzura.
dc.titlepl
Przestrzeń wirtualna jako "wyspa" wolnego słowa na Bialorusi
dc.title.alternativepl
Virtual reality as "an island" of free speech in Belarus
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
10
Views per month
Views per city
Dublin
4
Warsaw
2
Wroclaw
2

No access

No Thumbnail Available