Porównanie aktywności fizycznej dzieci w wieku 10-12 lat w latach 90-tych i obecnie

master
dc.abstract.enIntroduction. A healthy lifestyle is the basis for maintaining a good level of physical and mental condition. Participation in regular Physical Education lessons and extra-curricular sporting activities, active way of spending free time as well as proper amount of sleep form a good basis for healthy development of young children, it helps to prevent many diseases such as obesity or faulty posture, too. Physical fitness is usually measured and evaluated by fitness assessment tests carried out in Physical Education lessons. The state of physical activity is affected by a number of different biological, psychological, social as well as environmental factors.Aims. The major objective of the thesis was the evaluation of children’s daily and weekly physical activity, as well as the analysis of various factors influencing its state. Another aim of the thesis was to evaluate physical fitness of three age groups of children from years 1995-1999, 2001-2005 and 2010-2013 by fitness assessment tests carried out in PE lessons.Materials and methods. A questionnaire study was carried out in June 2013 in Józefina and Emil Mika Primary School in Lipnica Wielka and Primary School in Chyżne. The study covered 101 pupils from classes IV, V, and VI. Furthermore, the results of the fitness assessment tests were analyzed and compared to those from years 1995 to 1999 and 2001 to 2005.Results and conclusions. The results achieved in the study demonstrate that a majority of the children eagerly take part in sporting activities in school as well as out of school. Moreover, in a circle of peers they prefer to spend time actively, whereas in a family circle they often help to do the housework. The results of the fitness assessments tests in the three age groups are only slightly different, only the results in the long jump and the 600-metre run have substantially deteriorated over the years.pl
dc.abstract.plWstęp. Zdrowy styl życia jest podstawą utrzymania dobrej kondycji fizycznej i psychicznej. Udział w zajęciach wychowania fizycznego, uczestnictwo w zajęciach sportowych pozalekcyjnych, aktywny sposób spędzania wolnego czasu, odpowiednia ilość snu jest podstawą prawidłowego rozwoju dzieci oraz pomaga zapobiegać pojawieniu się wielu chorób, takich jak otyłość czy wady postawy. Stan sprawności fizycznej dzieci oceniany jest poprzez przeprowadzane testy podczas zajęć wychowania fizycznego. Na stan aktywności fizycznej wpływ mają czynniki biologiczne, psychologiczne, społeczne, środowiskowe.Cel pracy. Celem pracy była ocena stylu życia dzieci, w tym dziennej i tygodniowej aktywności fizycznej oraz czynników wpływających na jej stan. Celem pracy ponadto była ocena sprawności fizycznej dzieci w trzech przedziałach lat:1995-1999, 2001-2005 i 2010-2013 na podstawie testów sprawnościowych przeprowadzanych na lekcjach wychowania fizycznego.Materiał i metody. Badanie ankietowe zostało przeprowadzone w czerwcu 2013 roku w Szkole Podstawowej nr 2 im. Józefiny i Emila Mików w Lipnicy Wielkiej, oraz w Szkole Podstawowej w Chyżnem. Objęto nim 101 uczniów klas IV, V i VI. Wyniki i wnioski. Uzyskane wyniki świadczą o tym, że badana grupa dzieci w większości chętnie uczestniczy w zajęciach sportowych w szkole i poza szkołą, ponadto W gronie rówieśników preferują aktywne spędzanie czasu wolnego, zaś gronie rodziny przede wszystkim pomagają w pracach domowych. Wyniki testów sprawnościowych w trzech przedziałach lat nieznacznie się różnią, jednak nie ulegają pogorszeniu.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorBilski, Jan - 128783 pl
dc.contributor.authorJaskowiak, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerBilski, Jan - 128783 pl
dc.contributor.reviewerZyznawska, Joanna - 133942 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T11:57:12Z
dc.date.available2020-07-26T11:57:12Z
dc.date.submitted2015-07-08pl
dc.fieldofstudyfizjoterapiapl
dc.identifier.apddiploma-94979-166785pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/202517
dc.languagepolpl
dc.subject.enPhysical activity, lifestyle, free time, school children, Physical Education, fitness assessments tests.pl
dc.subject.plAktywność fizyczna, styl życia, czas wolny, dzieci szkolne, wychowanie fizyczne, testy sprawnościowe.pl
dc.titlePorównanie aktywności fizycznej dzieci w wieku 10-12 lat w latach 90-tych i obecniepl
dc.title.alternativeComparison of physical activity of children aged 10-12 years in the 90s and nowpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction. A healthy lifestyle is the basis for maintaining a good level of physical and mental condition. Participation in regular Physical Education lessons and extra-curricular sporting activities, active way of spending free time as well as proper amount of sleep form a good basis for healthy development of young children, it helps to prevent many diseases such as obesity or faulty posture, too. Physical fitness is usually measured and evaluated by fitness assessment tests carried out in Physical Education lessons. The state of physical activity is affected by a number of different biological, psychological, social as well as environmental factors.Aims. The major objective of the thesis was the evaluation of children’s daily and weekly physical activity, as well as the analysis of various factors influencing its state. Another aim of the thesis was to evaluate physical fitness of three age groups of children from years 1995-1999, 2001-2005 and 2010-2013 by fitness assessment tests carried out in PE lessons.Materials and methods. A questionnaire study was carried out in June 2013 in Józefina and Emil Mika Primary School in Lipnica Wielka and Primary School in Chyżne. The study covered 101 pupils from classes IV, V, and VI. Furthermore, the results of the fitness assessment tests were analyzed and compared to those from years 1995 to 1999 and 2001 to 2005.Results and conclusions. The results achieved in the study demonstrate that a majority of the children eagerly take part in sporting activities in school as well as out of school. Moreover, in a circle of peers they prefer to spend time actively, whereas in a family circle they often help to do the housework. The results of the fitness assessments tests in the three age groups are only slightly different, only the results in the long jump and the 600-metre run have substantially deteriorated over the years.
dc.abstract.plpl
Wstęp. Zdrowy styl życia jest podstawą utrzymania dobrej kondycji fizycznej i psychicznej. Udział w zajęciach wychowania fizycznego, uczestnictwo w zajęciach sportowych pozalekcyjnych, aktywny sposób spędzania wolnego czasu, odpowiednia ilość snu jest podstawą prawidłowego rozwoju dzieci oraz pomaga zapobiegać pojawieniu się wielu chorób, takich jak otyłość czy wady postawy. Stan sprawności fizycznej dzieci oceniany jest poprzez przeprowadzane testy podczas zajęć wychowania fizycznego. Na stan aktywności fizycznej wpływ mają czynniki biologiczne, psychologiczne, społeczne, środowiskowe.Cel pracy. Celem pracy była ocena stylu życia dzieci, w tym dziennej i tygodniowej aktywności fizycznej oraz czynników wpływających na jej stan. Celem pracy ponadto była ocena sprawności fizycznej dzieci w trzech przedziałach lat:1995-1999, 2001-2005 i 2010-2013 na podstawie testów sprawnościowych przeprowadzanych na lekcjach wychowania fizycznego.Materiał i metody. Badanie ankietowe zostało przeprowadzone w czerwcu 2013 roku w Szkole Podstawowej nr 2 im. Józefiny i Emila Mików w Lipnicy Wielkiej, oraz w Szkole Podstawowej w Chyżnem. Objęto nim 101 uczniów klas IV, V i VI. Wyniki i wnioski. Uzyskane wyniki świadczą o tym, że badana grupa dzieci w większości chętnie uczestniczy w zajęciach sportowych w szkole i poza szkołą, ponadto W gronie rówieśników preferują aktywne spędzanie czasu wolnego, zaś gronie rodziny przede wszystkim pomagają w pracach domowych. Wyniki testów sprawnościowych w trzech przedziałach lat nieznacznie się różnią, jednak nie ulegają pogorszeniu.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Bilski, Jan - 128783
dc.contributor.authorpl
Jaskowiak, Katarzyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Bilski, Jan - 128783
dc.contributor.reviewerpl
Zyznawska, Joanna - 133942
dc.date.accessioned
2020-07-26T11:57:12Z
dc.date.available
2020-07-26T11:57:12Z
dc.date.submittedpl
2015-07-08
dc.fieldofstudypl
fizjoterapia
dc.identifier.apdpl
diploma-94979-166785
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/202517
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Physical activity, lifestyle, free time, school children, Physical Education, fitness assessments tests.
dc.subject.plpl
Aktywność fizyczna, styl życia, czas wolny, dzieci szkolne, wychowanie fizyczne, testy sprawnościowe.
dc.titlepl
Porównanie aktywności fizycznej dzieci w wieku 10-12 lat w latach 90-tych i obecnie
dc.title.alternativepl
Comparison of physical activity of children aged 10-12 years in the 90s and now
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
144
Views per month
Views per city
Warsaw
20
Wroclaw
8
Katowice
7
Poznan
7
Krakow
6
Lublin
6
Andrychow
5
Olsztyn
5
Amsterdam
4
Piotrkow Trybunalski
4

No access

No Thumbnail Available