Stosunki polsko-radzieckie w latach 1939-1943

licenciate
dc.abstract.enAnalysis of the Polish-Soviet relations in 1939-1943, taking into account the real objectives of the authorities of the Soviet Union to the Polish state, as well as contemporary international relations especially in the context of the Big Three countries: USSR, USA and the UK. The work consists of three main chapters. The first chapter discusses the Polish-Soviet relations in the years 1939-1941, the Red Army attack on Polish soil and breaking of diplomatic relations, until the signing of the Sikorski-Maisky. Analysis subject to the following issues: the main targets of military invasion, the German-Soviet cooperation, incorporation of the eastern regions of the USSR, the characteristics of Soviet repression directed against the Polish nation, taking into account the three main groups of oppressed people (prisoners of war, arrested and deported), and the Katyn massacre. The second section describes the Polish-Soviet relations in 1941-1942, so the re-establishment of diplomatic relations between the Polish government in exile and the Soviet Government, until the events of 1942, including evacuation of the Polish Army in USSR. This section examines predominantly the provisions of the Sikorski-Maisky, as well as related issues concerning the organization of the Polish Army in USSR. The third chapter describes the events of 1943, or the discovery of the Katyn graves and the consequent repercussions on Polish-Soviet relations, as well as in the Allied camp. This chapter also discusses the Polish cause in the international arena (conferences at Teheran and Yalta), as well as issues relating to the establishment of Communist rule in Poland.pl
dc.abstract.plAnaliza stosunków polsko-radzieckich w latach 1939–1943, uwzględniająca prawdziwe cele władz ZSRR wobec państwa polskiego, a także ówczesne relacje międzynarodowe zwłaszcza w kontekście państw Wielkiej Trójki: ZSRR, USA i Wielkiej Brytanii. Praca składa się z trzech głównych rozdziałów. W pierwszym rozdziale omówione zostały stosunki polsko-radzieckie w latach 1939–1941, od ataku Armii Czerwonej na ziemie polskie i zerwania stosunków dyplomatycznych, do czasu podpisania układu Sikorski–Majski. Analizie podlegały następujące zagadnienia: główne cele inwazji zbrojnej, współpraca niemiecko–radziecka, inkorporacja ziem wschodnich do ZSRR, charakterystyka represji radzieckich skierowanych wobec narodu polskiego z uwzględnieniem trzech głównych grup osób represjonowanych (jeńcy wojenni, aresztowani oraz deportowani), a także zbrodnia katyńska. W rozdziale drugim opisane zostały stosunki polsko-radzieckie w latach 1941–1942, a więc od ponownego nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy rządem polskim na uchodźstwie a rządem radzieckim, do czasu wydarzeń z roku 1942, w tym m.in. ewakuacji Armii Polskiej z ZSRR. W rozdziale tym zbadano głównie postanowienia układu Sikorski–Majski, a także związane z tym kwestie dotyczące organizacji Armii Polskiej w ZSRR. Trzeci rozdział opisuje wydarzenia 1943 roku, czyli odkrycie grobów katyńskich i związane z tym reperkusje w stosunkach polsko-radzieckich, jak też w obozie alianckim. W rozdziale tym omówiono ponadto sprawę polską na arenie międzynarodowej (konferencje w Teheranie i Jałcie), a także kwestie związane z ustanowieniem władzy komunistycznej w Polsce.pl
dc.affiliationWydział Historycznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorArkusz, Aleksandra - 114412 pl
dc.contributor.authorSopart, Karolinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WH3pl
dc.contributor.reviewerPudłocki, Tomasz - 144670 pl
dc.contributor.reviewerArkusz, Aleksandra - 114412 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T09:13:38Z
dc.date.available2020-07-24T09:13:38Z
dc.date.submitted2012-07-11pl
dc.fieldofstudyhistoriapl
dc.identifier.apddiploma-67820-118002pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/181214
dc.languagepolpl
dc.subject.enSikorski-Maisky layout, Katyn massacre.pl
dc.subject.plUkład Sikorski-Majski, zbrodnia katyńska.pl
dc.titleStosunki polsko-radzieckie w latach 1939-1943pl
dc.title.alternativePolish and Soviet Union relations in 1939-1943.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Analysis of the Polish-Soviet relations in 1939-1943, taking into account the real objectives of the authorities of the Soviet Union to the Polish state, as well as contemporary international relations especially in the context of the Big Three countries: USSR, USA and the UK. The work consists of three main chapters. The first chapter discusses the Polish-Soviet relations in the years 1939-1941, the Red Army attack on Polish soil and breaking of diplomatic relations, until the signing of the Sikorski-Maisky. Analysis subject to the following issues: the main targets of military invasion, the German-Soviet cooperation, incorporation of the eastern regions of the USSR, the characteristics of Soviet repression directed against the Polish nation, taking into account the three main groups of oppressed people (prisoners of war, arrested and deported), and the Katyn massacre. The second section describes the Polish-Soviet relations in 1941-1942, so the re-establishment of diplomatic relations between the Polish government in exile and the Soviet Government, until the events of 1942, including evacuation of the Polish Army in USSR. This section examines predominantly the provisions of the Sikorski-Maisky, as well as related issues concerning the organization of the Polish Army in USSR. The third chapter describes the events of 1943, or the discovery of the Katyn graves and the consequent repercussions on Polish-Soviet relations, as well as in the Allied camp. This chapter also discusses the Polish cause in the international arena (conferences at Teheran and Yalta), as well as issues relating to the establishment of Communist rule in Poland.
dc.abstract.plpl
Analiza stosunków polsko-radzieckich w latach 1939–1943, uwzględniająca prawdziwe cele władz ZSRR wobec państwa polskiego, a także ówczesne relacje międzynarodowe zwłaszcza w kontekście państw Wielkiej Trójki: ZSRR, USA i Wielkiej Brytanii. Praca składa się z trzech głównych rozdziałów. W pierwszym rozdziale omówione zostały stosunki polsko-radzieckie w latach 1939–1941, od ataku Armii Czerwonej na ziemie polskie i zerwania stosunków dyplomatycznych, do czasu podpisania układu Sikorski–Majski. Analizie podlegały następujące zagadnienia: główne cele inwazji zbrojnej, współpraca niemiecko–radziecka, inkorporacja ziem wschodnich do ZSRR, charakterystyka represji radzieckich skierowanych wobec narodu polskiego z uwzględnieniem trzech głównych grup osób represjonowanych (jeńcy wojenni, aresztowani oraz deportowani), a także zbrodnia katyńska. W rozdziale drugim opisane zostały stosunki polsko-radzieckie w latach 1941–1942, a więc od ponownego nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy rządem polskim na uchodźstwie a rządem radzieckim, do czasu wydarzeń z roku 1942, w tym m.in. ewakuacji Armii Polskiej z ZSRR. W rozdziale tym zbadano głównie postanowienia układu Sikorski–Majski, a także związane z tym kwestie dotyczące organizacji Armii Polskiej w ZSRR. Trzeci rozdział opisuje wydarzenia 1943 roku, czyli odkrycie grobów katyńskich i związane z tym reperkusje w stosunkach polsko-radzieckich, jak też w obozie alianckim. W rozdziale tym omówiono ponadto sprawę polską na arenie międzynarodowej (konferencje w Teheranie i Jałcie), a także kwestie związane z ustanowieniem władzy komunistycznej w Polsce.
dc.affiliationpl
Wydział Historyczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Arkusz, Aleksandra - 114412
dc.contributor.authorpl
Sopart, Karolina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WH3
dc.contributor.reviewerpl
Pudłocki, Tomasz - 144670
dc.contributor.reviewerpl
Arkusz, Aleksandra - 114412
dc.date.accessioned
2020-07-24T09:13:38Z
dc.date.available
2020-07-24T09:13:38Z
dc.date.submittedpl
2012-07-11
dc.fieldofstudypl
historia
dc.identifier.apdpl
diploma-67820-118002
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/181214
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Sikorski-Maisky layout, Katyn massacre.
dc.subject.plpl
Układ Sikorski-Majski, zbrodnia katyńska.
dc.titlepl
Stosunki polsko-radzieckie w latach 1939-1943
dc.title.alternativepl
Polish and Soviet Union relations in 1939-1943.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
294
Views per month
Views per city
Warsaw
39
Wroclaw
29
Poznan
25
Krakow
12
Lodz
11
Bialystok
7
Lublin
7
Rzeszów
5
Gdansk
4
Katowice
4

No access

No Thumbnail Available