"Analiza płynności finansowej w branży budowlanej na podstawie spółki deweloperskiej KCI S.A.".

licenciate
dc.abstract.enConducting the financial analysis based on documents published by the stock exchange enterprise of the financial statement is a purpose of this works. According to the specificity of the construction industry which is characterized by coming into existence of amounts due of the timely and unattainable bad debt, one should concentrate on the date of the financial liquidity. After the presentation of documents necessary to draft the financial analysis, a characterization of the forming was presented oneself of construction industry in Poland in last ten years and results achieved by her. The more distant part of the work is presenting the characterization of the listed company KCI SA and her ratio analysis of the financial liquidity. Static and dynamic signs were calculated and interpreted of financial liquidity in the enterprise in final years of activity.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy jest przeprowadzenie analizy finansowej na podstawie publikowanych przez przedsiębiorstwo giełdowe dokumentów sprawozdania finansowego. Zgodnie ze specyfiką branży budowlanej, która charakteryzuje się powstawaniem należności terminowych oraz należności nieściągalnych, należy skupić się na terminie płynności finansowej. Po przedstawieniu dokumentów koniecznych do sporządzenia analizy finansowej, przedstawiona została charakterystyka kształtowania się branży budowlanej w Polsce w ostatnich 10-ciu latach oraz uzyskane przez nią wyniki. Dalsza część pracy przedstawia charakterystykę spółki giełdowej KCI S.A oraz jej analizę wskaźnikową płynności finansowej. Obliczone i zinterpretowane zostały wskaźniki statyczne i dynamiczne płynności finansowej w przedsiębiorstwie za ostatnie lata działalności.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorSurdykowska, Stanisława - 132168 pl
dc.contributor.advisorKutera, Małgorzata - 129804 pl
dc.contributor.authorPitera, Joannapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerKutera, Małgorzata - 129804 pl
dc.contributor.reviewerSurdykowska, Stanisława - 132168 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T19:00:13Z
dc.date.available2020-07-26T19:00:13Z
dc.date.submitted2015-10-26pl
dc.fieldofstudyfinanse, bankowość, ubezpieczeniapl
dc.identifier.apddiploma-101907-151352pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208874
dc.languagepolpl
dc.subject.enAnalysis, balance, company, fluidity, the indexpl
dc.subject.plAnaliza, bilans, płynność, przedsiębiorstwo, wskaźninkpl
dc.title"Analiza płynności finansowej w branży budowlanej na podstawie spółki deweloperskiej KCI S.A.".pl
dc.title.alternativeAnalysis of the financial fluidity in the building industry based on the property company KCI S.A.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Conducting the financial analysis based on documents published by the stock exchange enterprise of the financial statement is a purpose of this works. According to the specificity of the construction industry which is characterized by coming into existence of amounts due of the timely and unattainable bad debt, one should concentrate on the date of the financial liquidity. After the presentation of documents necessary to draft the financial analysis, a characterization of the forming was presented oneself of construction industry in Poland in last ten years and results achieved by her. The more distant part of the work is presenting the characterization of the listed company KCI SA and her ratio analysis of the financial liquidity. Static and dynamic signs were calculated and interpreted of financial liquidity in the enterprise in final years of activity.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy jest przeprowadzenie analizy finansowej na podstawie publikowanych przez przedsiębiorstwo giełdowe dokumentów sprawozdania finansowego. Zgodnie ze specyfiką branży budowlanej, która charakteryzuje się powstawaniem należności terminowych oraz należności nieściągalnych, należy skupić się na terminie płynności finansowej. Po przedstawieniu dokumentów koniecznych do sporządzenia analizy finansowej, przedstawiona została charakterystyka kształtowania się branży budowlanej w Polsce w ostatnich 10-ciu latach oraz uzyskane przez nią wyniki. Dalsza część pracy przedstawia charakterystykę spółki giełdowej KCI S.A oraz jej analizę wskaźnikową płynności finansowej. Obliczone i zinterpretowane zostały wskaźniki statyczne i dynamiczne płynności finansowej w przedsiębiorstwie za ostatnie lata działalności.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Surdykowska, Stanisława - 132168
dc.contributor.advisorpl
Kutera, Małgorzata - 129804
dc.contributor.authorpl
Pitera, Joanna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Kutera, Małgorzata - 129804
dc.contributor.reviewerpl
Surdykowska, Stanisława - 132168
dc.date.accessioned
2020-07-26T19:00:13Z
dc.date.available
2020-07-26T19:00:13Z
dc.date.submittedpl
2015-10-26
dc.fieldofstudypl
finanse, bankowość, ubezpieczenia
dc.identifier.apdpl
diploma-101907-151352
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208874
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Analysis, balance, company, fluidity, the index
dc.subject.plpl
Analiza, bilans, płynność, przedsiębiorstwo, wskaźnink
dc.titlepl
"Analiza płynności finansowej w branży budowlanej na podstawie spółki deweloperskiej KCI S.A.".
dc.title.alternativepl
Analysis of the financial fluidity in the building industry based on the property company KCI S.A.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
113
Views per month
Views per city
Warsaw
25
Siemianowice Śląskie
10
Rzeszów
9
Wroclaw
6
Zielonki
6
Katowice
4
Krakow
4
Babice Nowe
2
Bratkowice
2
Dublin
2

No access

No Thumbnail Available