Motywowanie a wypalenie zawodowe pracowników socjalnych na przykładzie pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebini.

licenciate
dc.abstract.enThe present thesis focuses on the influence of motivation on the job burnout among the social workers employed in the welfare centre in Trzebinia. In the first chapter the theoretical aspects of the social worker profession, the phenomenon of the job burnout, as well as the significance of the influence of motivation on the issue have been presented. Chapter two provides an insight into the system of motivation used in the investigated centre. The general characteristics of the centre, the motivation measures used towards its social workers and their influence on the phenomenon of the job burnout have been discussed. Chapter number three presents the determinants of the job burnout in the welfare centre in Trzebinia, as well as the methods of restricting them. In the present thesis it has been proven that inadequaite motivation or the lack of it contibutes to the existence of the phenomenon of the job burnout among the social workers.pl
dc.abstract.plTematem pracy licencjackiej jest wpływ motywowania na zjawisko wypalenia zawodowego na przykładzie pracowników socjalnych zatrudnionych w Ośrodku pomocy Społecznej w Trzebini. W pierwszym rozdziale zostały przedstawione teoretyczne aspekty z zakresu specyfiki zawodu pracownika socjalnego, zjawiska wypalenia zawodowego oraz znaczenia wpływu motywowania na ten problem. Drugi rozdział dotyczy systemu motywacyjnego w badanej placówce. Ukazano w nim ogólną charakterystykę ośrodka, środki motywacyjne stosowane wobec pracowników socjalnych oraz ich wpływ na zjawisko wypalenia zawodowego. Trzeci rozdział to przedstawienie determinantów wypalenia zawodowego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebini oraz sposoby ich ograniczenia. W pracy dowiedziono, że nieodpowiednie motywowanie pracowników lub jego brak przyczynia się do powstawania zjawiska wypalenia zawodowego wśród pracowników socjalnych.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorKarna, Wioleta - 128674 pl
dc.contributor.authorStalmaska, Marzenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerKarna, Wioleta - 128674 pl
dc.contributor.reviewerSzczudlińska-Kanoś, Agnieszka - 200080 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T06:46:42Z
dc.date.available2020-07-24T06:46:42Z
dc.date.submitted2012-06-28pl
dc.fieldofstudyzarządzanie w sektorze publicznympl
dc.identifier.apddiploma-66247-111813pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/179744
dc.languagepolpl
dc.subject.enMOTIVATING BY EMPLOYERS - SOCIAL WORKER – JOB BURNOUTpl
dc.subject.plMOTYWOWANIE PRZEZ PRACODAWCÓW– PRACOWNIK SOCJALNY – WYPALENIE ZAWODOWE PRACOWNIKÓWpl
dc.titleMotywowanie a wypalenie zawodowe pracowników socjalnych na przykładzie pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebini.pl
dc.title.alternativeMotivation and the job burnout on the example of workers employed in the welfare centre in Trzebiniapl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The present thesis focuses on the influence of motivation on the job burnout among the social workers employed in the welfare centre in Trzebinia. In the first chapter the theoretical aspects of the social worker profession, the phenomenon of the job burnout, as well as the significance of the influence of motivation on the issue have been presented. Chapter two provides an insight into the system of motivation used in the investigated centre. The general characteristics of the centre, the motivation measures used towards its social workers and their influence on the phenomenon of the job burnout have been discussed. Chapter number three presents the determinants of the job burnout in the welfare centre in Trzebinia, as well as the methods of restricting them. In the present thesis it has been proven that inadequaite motivation or the lack of it contibutes to the existence of the phenomenon of the job burnout among the social workers.
dc.abstract.plpl
Tematem pracy licencjackiej jest wpływ motywowania na zjawisko wypalenia zawodowego na przykładzie pracowników socjalnych zatrudnionych w Ośrodku pomocy Społecznej w Trzebini. W pierwszym rozdziale zostały przedstawione teoretyczne aspekty z zakresu specyfiki zawodu pracownika socjalnego, zjawiska wypalenia zawodowego oraz znaczenia wpływu motywowania na ten problem. Drugi rozdział dotyczy systemu motywacyjnego w badanej placówce. Ukazano w nim ogólną charakterystykę ośrodka, środki motywacyjne stosowane wobec pracowników socjalnych oraz ich wpływ na zjawisko wypalenia zawodowego. Trzeci rozdział to przedstawienie determinantów wypalenia zawodowego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebini oraz sposoby ich ograniczenia. W pracy dowiedziono, że nieodpowiednie motywowanie pracowników lub jego brak przyczynia się do powstawania zjawiska wypalenia zawodowego wśród pracowników socjalnych.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Karna, Wioleta - 128674
dc.contributor.authorpl
Stalmaska, Marzena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Karna, Wioleta - 128674
dc.contributor.reviewerpl
Szczudlińska-Kanoś, Agnieszka - 200080
dc.date.accessioned
2020-07-24T06:46:42Z
dc.date.available
2020-07-24T06:46:42Z
dc.date.submittedpl
2012-06-28
dc.fieldofstudypl
zarządzanie w sektorze publicznym
dc.identifier.apdpl
diploma-66247-111813
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/179744
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
MOTIVATING BY EMPLOYERS - SOCIAL WORKER – JOB BURNOUT
dc.subject.plpl
MOTYWOWANIE PRZEZ PRACODAWCÓW– PRACOWNIK SOCJALNY – WYPALENIE ZAWODOWE PRACOWNIKÓW
dc.titlepl
Motywowanie a wypalenie zawodowe pracowników socjalnych na przykładzie pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebini.
dc.title.alternativepl
Motivation and the job burnout on the example of workers employed in the welfare centre in Trzebinia
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
129
Views per month
Views per city
Ostrów Wielkopolski
14
Warsaw
12
Niechorze
4
Boryslav
3
Bydgoszcz
3
London
3
Skierbieszow
3
Stronie Slaskie
3
Wroclaw
3
Jasienica Rosielna
2

No access

No Thumbnail Available