Wypalenie zawodowe u pielęgniarek i pracowników korporacji

master
dc.abstract.enIntroduction: Nowadays, work is an important element of human life. The current pace of life, changes in conditions and ways of performing professional activities and stress can lead to the development of work burnout. This phenomenon has changed its definitions over the years and still, despite many studies, due to its multidimensionality, it is difficult to be unambiguous.Aim of the study: The main objective of the research was to compare the occurrence of burnout syndrome in two groups: office workers in corporations and nurses, and the assessment of the impact of sociodemographic factors and professional variables on the level of occupational burnout in both groups.Materials and methods: The study was conducted in a group of 330 people, including 126 nurses (38%) and 204 employees of corporations (62%). The data was collected on the basis of sociodemographic questionnaire and the standardized Maslach Burnout Inventory (MBI) questionnaire.Results: The research has shown that corporation employees and nurses suffer from work burnout. Both groups showed average and high levels of emotional exhaustion and low job satisfaction. The corporation employees showed much higher level of cynicism than nurses. Occupational burnout is influenced by socio-demographic factors such as: having children, place of residence, education, salary and occupational factors such as: taking annual leave, frequency of changing job, work pattern, working overtime and overall job satisfaction.Conclusions: Research shows that not only groups of professions related to providing care and having direct interpersonal contact, such as nurses, are exposed to work burnout. It turned out that despite differences of work and tasks being carried out, also employees of other professions, including office workers are also exposed and feel work burnout at a similar level as nurses. Development of work burnout, apart from individual factors, also depends on the environmental factors such as working conditions.pl
dc.abstract.plWstęp: Współcześnie praca stanowi ważny element życia człowieka. Obecne tempo życia, zmiany w warunkach i sposobach wykonywania czynności zawodowych oraz stres mogą prowadzić do rozwoju wypalenia zawodowego. Zjawisko to na przestrzeni lat zmieniało swoje definicje i nadal pomimo wielu badań, ze względu na jego wielowymiarowość ciężko o jednoznaczność.Cel: Głównym celem badań było porównanie występowania zespołu wypalenia zawodowego w dwóch grupach: pracowników biurowych w korporacjach i pielęgniarek oraz ocena wpływu czynników socjodemograficznych i zmiennych zawodowych na poziom wypalenia zawodowego w obu grupach.Materiał i metody: Badania zostały przeprowadzone w grupie 330 osób w tym 126 pielęgniarek (38%) i 204 pracowników korporacji (62%). Dane zebrano na podstawie metryczki społeczno-demograficznej oraz wystandaryzowanego kwestionariusza wypalenia zawodowego Maslach Burnout Inventory (MBI).Wyniki: Przeprowadzone badania wykazały, że pracownicy korporacji i pielęgniarki są wypaleni zawodowo. Obie grupy wykazały średnie i wysokie wartości wyczerpania emocjonalnego oraz niską satysfakcję z wykonywanej pracy. Pracownicy korporacji wykazywali zdecydowanie wyższe wartości cynizmu niż badane pielęgniarki. Na występowanie wypalenia zawodowego mają wpływ czynniki społeczno-demograficzne takie jak: posiadanie dzieci, miejsce zamieszkania, wykształcenie, zarobki oraz czynniki zawodowe takie jak: korzystanie z urlopu, częstotliwość zmiany pracy, system pracy, praca w godzinach nadliczbowych oraz ogólnie wyrażane zadowolenie z pracy.Wnioski: Z wyników przeprowadzonych badań można wywnioskować, że nie tylko grupy zawodów związanych ze świadczeniem opieki, wymagających bezspośredniego kontaktu interpersonalego, jakimi są pielęgniarki, są narażeni na wypalenie zawodowe. Okazało się, że pomimo odmiennego charakteru pracy i realizowanych zadań, na wypalenie zawodowe narażeni są również pracownicy innych profesji, w tym pracownicy korporacji, którzy odczuwają wypalenie zawodowe na podobnym poziomie co pielęgniarki. W rozwoju sydnromu wypalenia zawodowego oprócz czynników indywidualnych, kluczową rolę odgrywają również czynniki środowiskowe, związane z między innymi z warunkami pracy.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorNowacka, Anna - 132993 pl
dc.contributor.authorŚwiątek, Paulinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerNowacka, Anna - 132993 pl
dc.contributor.reviewerPierzchalski, Piotr - 133143 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T03:05:50Z
dc.date.available2020-07-28T03:05:50Z
dc.date.submitted2019-07-12pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-135905-198601pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/237965
dc.languagepolpl
dc.subject.enwork burnout, nurses, office workerspl
dc.subject.plwypalenie zawodowe, pielęgniarki, pracownicy korporacjipl
dc.titleWypalenie zawodowe u pielęgniarek i pracowników korporacjipl
dc.title.alternativeBurnout among nurses and office workers.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction: Nowadays, work is an important element of human life. The current pace of life, changes in conditions and ways of performing professional activities and stress can lead to the development of work burnout. This phenomenon has changed its definitions over the years and still, despite many studies, due to its multidimensionality, it is difficult to be unambiguous.Aim of the study: The main objective of the research was to compare the occurrence of burnout syndrome in two groups: office workers in corporations and nurses, and the assessment of the impact of sociodemographic factors and professional variables on the level of occupational burnout in both groups.Materials and methods: The study was conducted in a group of 330 people, including 126 nurses (38%) and 204 employees of corporations (62%). The data was collected on the basis of sociodemographic questionnaire and the standardized Maslach Burnout Inventory (MBI) questionnaire.Results: The research has shown that corporation employees and nurses suffer from work burnout. Both groups showed average and high levels of emotional exhaustion and low job satisfaction. The corporation employees showed much higher level of cynicism than nurses. Occupational burnout is influenced by socio-demographic factors such as: having children, place of residence, education, salary and occupational factors such as: taking annual leave, frequency of changing job, work pattern, working overtime and overall job satisfaction.Conclusions: Research shows that not only groups of professions related to providing care and having direct interpersonal contact, such as nurses, are exposed to work burnout. It turned out that despite differences of work and tasks being carried out, also employees of other professions, including office workers are also exposed and feel work burnout at a similar level as nurses. Development of work burnout, apart from individual factors, also depends on the environmental factors such as working conditions.
dc.abstract.plpl
Wstęp: Współcześnie praca stanowi ważny element życia człowieka. Obecne tempo życia, zmiany w warunkach i sposobach wykonywania czynności zawodowych oraz stres mogą prowadzić do rozwoju wypalenia zawodowego. Zjawisko to na przestrzeni lat zmieniało swoje definicje i nadal pomimo wielu badań, ze względu na jego wielowymiarowość ciężko o jednoznaczność.Cel: Głównym celem badań było porównanie występowania zespołu wypalenia zawodowego w dwóch grupach: pracowników biurowych w korporacjach i pielęgniarek oraz ocena wpływu czynników socjodemograficznych i zmiennych zawodowych na poziom wypalenia zawodowego w obu grupach.Materiał i metody: Badania zostały przeprowadzone w grupie 330 osób w tym 126 pielęgniarek (38%) i 204 pracowników korporacji (62%). Dane zebrano na podstawie metryczki społeczno-demograficznej oraz wystandaryzowanego kwestionariusza wypalenia zawodowego Maslach Burnout Inventory (MBI).Wyniki: Przeprowadzone badania wykazały, że pracownicy korporacji i pielęgniarki są wypaleni zawodowo. Obie grupy wykazały średnie i wysokie wartości wyczerpania emocjonalnego oraz niską satysfakcję z wykonywanej pracy. Pracownicy korporacji wykazywali zdecydowanie wyższe wartości cynizmu niż badane pielęgniarki. Na występowanie wypalenia zawodowego mają wpływ czynniki społeczno-demograficzne takie jak: posiadanie dzieci, miejsce zamieszkania, wykształcenie, zarobki oraz czynniki zawodowe takie jak: korzystanie z urlopu, częstotliwość zmiany pracy, system pracy, praca w godzinach nadliczbowych oraz ogólnie wyrażane zadowolenie z pracy.Wnioski: Z wyników przeprowadzonych badań można wywnioskować, że nie tylko grupy zawodów związanych ze świadczeniem opieki, wymagających bezspośredniego kontaktu interpersonalego, jakimi są pielęgniarki, są narażeni na wypalenie zawodowe. Okazało się, że pomimo odmiennego charakteru pracy i realizowanych zadań, na wypalenie zawodowe narażeni są również pracownicy innych profesji, w tym pracownicy korporacji, którzy odczuwają wypalenie zawodowe na podobnym poziomie co pielęgniarki. W rozwoju sydnromu wypalenia zawodowego oprócz czynników indywidualnych, kluczową rolę odgrywają również czynniki środowiskowe, związane z między innymi z warunkami pracy.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Nowacka, Anna - 132993
dc.contributor.authorpl
Świątek, Paulina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Nowacka, Anna - 132993
dc.contributor.reviewerpl
Pierzchalski, Piotr - 133143
dc.date.accessioned
2020-07-28T03:05:50Z
dc.date.available
2020-07-28T03:05:50Z
dc.date.submittedpl
2019-07-12
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-135905-198601
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/237965
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
work burnout, nurses, office workers
dc.subject.plpl
wypalenie zawodowe, pielęgniarki, pracownicy korporacji
dc.titlepl
Wypalenie zawodowe u pielęgniarek i pracowników korporacji
dc.title.alternativepl
Burnout among nurses and office workers.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
133
Views per month
Views per city
Warsaw
26
Krakow
16
Wroclaw
7
Gdansk
6
Poznan
6
Olkusz
4
Rybnik
3
Stargard
3
Bydgoszcz
2
Dublin
2

No access

No Thumbnail Available