Zabójcze pierwotniaki z rodzaju Plasmodium. Czy istnieje szansa na pokonanie pasożyta?

licenciate
dc.abstract.enThis thesis refers to parasitic protozoans of the genus Plasmodium, representing the Apicomplexa type, which cause human malaria. Their vector is the female of Anopheles mosquito. Malaria is found in one hundred and eleven countries, mostly in the tropical and subtropical zone.The history of cognition dates back to the far off days (2700 BC). Scientists who were active in malariology were given a Nobel Prize four times, in the field of medicine.Mentioned protozoans have complex life cycle with two hosts- the definitive host – mosquito and the intermediate host human.Many ways are used to fight with malaria (chemicals, mechanical protection, medicament). A great hope to eliminate malaria is conected with a new method of destroying apicoplasts- plastids, which lost their original function, but they are still necessary to the protoozoan`s life.pl
dc.abstract.otherNiniejsza praca dotyczy pasożytniczych pierwotniaków z rodzaju Plasmodium, (zarodziec malarii) reprezentujących typ Apicomplexa, wywołujących u człowieka malarię. Ich wektorem jest samica komara z rodzaju Anopheles. Malaria występuje w stu jedenastu krajach, głównie strefy tropikalnej i subtropikalnej.Historia poznania choroby sięga odległych czasów (2700 r. p.n.e.). Czterokrotnie przyznawana została Nagroda Nobla w dziedzinie medycyny uczonym, zajmującym się malariologią.Wspomniane pierwotniaki przechodzą skomplikowany cykl życiowy z udziałem dwóch żywicieli, z których ostatecznym jest komar a pośrednim człowiek.Istnieje wiele sposobów wykorzystywanych w walce z malarią (środki chemiczne, ochrona mechaniczna, leki, szczepionki). Wielkie nadzieje na całkowite wyeliminowanie malarii budzi opracowywana ostatnio metoda niszczenia apikoplastów- plastydów, które utraciły swą pierwotną funkcję, ale są niezbędne pierwotniakowi do życia.pl
dc.affiliationWydział Biologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorRościszewska, Elżbieta - 131702 pl
dc.contributor.authorRokicka, Joannapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBNOZpl
dc.contributor.reviewerJabłońska, Anna - 128386 pl
dc.contributor.reviewerRościszewska, Elżbieta - 131702 pl
dc.date.accessioned2020-07-15T17:46:00Z
dc.date.available2020-07-15T17:46:00Z
dc.date.submitted2011-07-07pl
dc.fieldofstudy- ochrona przyrodypl
dc.fieldofstudybiologia i geologiapl
dc.identifier.apddiploma-58328-103545pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/172427
dc.subject.enPlasmodium, malaria, parasitic diseases, apicoplast, parasitic protozoanspl
dc.subject.otherPlasmodium, malaria, choroby pasożytnicze, apikoplast, pasożytnicze pierwotniakipl
dc.titleZabójcze pierwotniaki z rodzaju Plasmodium. Czy istnieje szansa na pokonanie pasożyta?pl
dc.title.alternativeThe fatal protozoans of the genus Plasmodium. Is there any chance to overcome the parasite?pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This thesis refers to parasitic protozoans of the genus Plasmodium, representing the Apicomplexa type, which cause human malaria. Their vector is the female of Anopheles mosquito. Malaria is found in one hundred and eleven countries, mostly in the tropical and subtropical zone.The history of cognition dates back to the far off days (2700 BC). Scientists who were active in malariology were given a Nobel Prize four times, in the field of medicine.Mentioned protozoans have complex life cycle with two hosts- the definitive host – mosquito and the intermediate host human.Many ways are used to fight with malaria (chemicals, mechanical protection, medicament). A great hope to eliminate malaria is conected with a new method of destroying apicoplasts- plastids, which lost their original function, but they are still necessary to the protoozoan`s life.
dc.abstract.otherpl
Niniejsza praca dotyczy pasożytniczych pierwotniaków z rodzaju Plasmodium, (zarodziec malarii) reprezentujących typ Apicomplexa, wywołujących u człowieka malarię. Ich wektorem jest samica komara z rodzaju Anopheles. Malaria występuje w stu jedenastu krajach, głównie strefy tropikalnej i subtropikalnej.Historia poznania choroby sięga odległych czasów (2700 r. p.n.e.). Czterokrotnie przyznawana została Nagroda Nobla w dziedzinie medycyny uczonym, zajmującym się malariologią.Wspomniane pierwotniaki przechodzą skomplikowany cykl życiowy z udziałem dwóch żywicieli, z których ostatecznym jest komar a pośrednim człowiek.Istnieje wiele sposobów wykorzystywanych w walce z malarią (środki chemiczne, ochrona mechaniczna, leki, szczepionki). Wielkie nadzieje na całkowite wyeliminowanie malarii budzi opracowywana ostatnio metoda niszczenia apikoplastów- plastydów, które utraciły swą pierwotną funkcję, ale są niezbędne pierwotniakowi do życia.
dc.affiliationpl
Wydział Biologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Rościszewska, Elżbieta - 131702
dc.contributor.authorpl
Rokicka, Joanna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Jabłońska, Anna - 128386
dc.contributor.reviewerpl
Rościszewska, Elżbieta - 131702
dc.date.accessioned
2020-07-15T17:46:00Z
dc.date.available
2020-07-15T17:46:00Z
dc.date.submittedpl
2011-07-07
dc.fieldofstudypl
- ochrona przyrody
dc.fieldofstudypl
biologia i geologia
dc.identifier.apdpl
diploma-58328-103545
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/172427
dc.subject.enpl
Plasmodium, malaria, parasitic diseases, apicoplast, parasitic protozoans
dc.subject.otherpl
Plasmodium, malaria, choroby pasożytnicze, apikoplast, pasożytnicze pierwotniaki
dc.titlepl
Zabójcze pierwotniaki z rodzaju Plasmodium. Czy istnieje szansa na pokonanie pasożyta?
dc.title.alternativepl
The fatal protozoans of the genus Plasmodium. Is there any chance to overcome the parasite?
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
20
Views per month
Views per city
Dopiewiec
3
Dublin
2
Krakow
2
Wroclaw
2
Brzezia
1
Gdansk
1
Gliwice
1
Smolec
1
Sroda Wielkopolska
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available