Frazeologizmy somatyczne z zakresu pola semantycznego zmysłu wzroku (na materiale Narodowego Korpusu Języka Rosyjskiego)

licenciate
dc.abstract.enPhrasal verbs play a very important role in the language. They help to describe the world in simple, understandable phrases that are widely known and accessible. It is worth to mention the differences between phrasal verbs, idioms, proverbs and winged words. The frequency of phrases usage in modern Russian texts shows the relevance of the presented problem. They can be divided by structure, significance or function. They are distinguished from other set phrases by the absence of a specific author, metaphorical meaning and scientific description. Ignorance of phraseology can cause communication barriers, since their meaning is not the outcome of the values of individual lexemes. The dissertation is devoted to somatic phraseology (concerning phrases related to vision) and the analysis on the examples from the National Corpus of the Russian Language.pl
dc.abstract.plZwiązki frazeologiczne pełnią bardzo ważną rolę w języku, pomagają opisać świat za pomocą prostych, zrozumiałych zwrotów, które są powszechnie znane i dostępne. Warto wspomnieć o różnicach między frazeologiami, idiomami, przysłowiami i skrzydlatymi słowami. Częstotliwość używania utartych zwrotów we współczesnych tekstach rosyjskich potwierdza aktualność przedstawionego problemu. Można je podzielić według struktury, znaczenia lub wypełnianych funkcji. Od innych utartych wyrażeń odróżnia je brak konkretnego autora, znaczenie metaforyczne i klasyfikacja naukowa. Nieznajomość frazeologii może powodować bariery komunikacyjne, ponieważ ich znaczenie nie jest sumą wartości poszczególnych leksemów. Praca poświęcona jest frazeologii somatycznej (dotyczącej pojęć związanych ze wzrokiem) i ich analizie na przykładzie tekstów rosyjskich z Narodowego Korpusu Języka Rosyjskiego.pl
dc.affiliationWydział Filologicznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorKozera-Sławomirska, Izabelapl
dc.contributor.authorSokacz, Joannapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF6pl
dc.contributor.reviewerKozera-Sławomirska, Izabelapl
dc.contributor.reviewerMiakiszew, Władimir - 130489 pl
dc.date.accessioned2020-10-21T19:21:44Z
dc.date.available2020-10-21T19:21:44Z
dc.date.submitted2020-09-11pl
dc.fieldofstudyfilologia rosyjskapl
dc.identifier.apddiploma-145174-244451pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/250284
dc.languagepolpl
dc.subject.enPhrasal verb, somatic phraseological unit, vision, linguistic worldview, National Corpus of Russian language, set phrase, to see, eyepl
dc.subject.plZwiązek frazeologiczny, somatyzm, wzrok, językowy obraz świata, Narodowy Korpus Języka Rosyjskiego, utwarty zwrot, patrzeć, okopl
dc.titleFrazeologizmy somatyczne z zakresu pola semantycznego zmysłu wzroku (na materiale Narodowego Korpusu Języka Rosyjskiego)pl
dc.title.alternativeSomatic phraseological units connected to semantic field of visual perception (based on a content from National Corpus of Russian language)pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Phrasal verbs play a very important role in the language. They help to describe the world in simple, understandable phrases that are widely known and accessible. It is worth to mention the differences between phrasal verbs, idioms, proverbs and winged words. The frequency of phrases usage in modern Russian texts shows the relevance of the presented problem. They can be divided by structure, significance or function. They are distinguished from other set phrases by the absence of a specific author, metaphorical meaning and scientific description. Ignorance of phraseology can cause communication barriers, since their meaning is not the outcome of the values of individual lexemes. The dissertation is devoted to somatic phraseology (concerning phrases related to vision) and the analysis on the examples from the National Corpus of the Russian Language.
dc.abstract.plpl
Związki frazeologiczne pełnią bardzo ważną rolę w języku, pomagają opisać świat za pomocą prostych, zrozumiałych zwrotów, które są powszechnie znane i dostępne. Warto wspomnieć o różnicach między frazeologiami, idiomami, przysłowiami i skrzydlatymi słowami. Częstotliwość używania utartych zwrotów we współczesnych tekstach rosyjskich potwierdza aktualność przedstawionego problemu. Można je podzielić według struktury, znaczenia lub wypełnianych funkcji. Od innych utartych wyrażeń odróżnia je brak konkretnego autora, znaczenie metaforyczne i klasyfikacja naukowa. Nieznajomość frazeologii może powodować bariery komunikacyjne, ponieważ ich znaczenie nie jest sumą wartości poszczególnych leksemów. Praca poświęcona jest frazeologii somatycznej (dotyczącej pojęć związanych ze wzrokiem) i ich analizie na przykładzie tekstów rosyjskich z Narodowego Korpusu Języka Rosyjskiego.
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Kozera-Sławomirska, Izabela
dc.contributor.authorpl
Sokacz, Joanna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF6
dc.contributor.reviewerpl
Kozera-Sławomirska, Izabela
dc.contributor.reviewerpl
Miakiszew, Władimir - 130489
dc.date.accessioned
2020-10-21T19:21:44Z
dc.date.available
2020-10-21T19:21:44Z
dc.date.submittedpl
2020-09-11
dc.fieldofstudypl
filologia rosyjska
dc.identifier.apdpl
diploma-145174-244451
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/250284
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Phrasal verb, somatic phraseological unit, vision, linguistic worldview, National Corpus of Russian language, set phrase, to see, eye
dc.subject.plpl
Związek frazeologiczny, somatyzm, wzrok, językowy obraz świata, Narodowy Korpus Języka Rosyjskiego, utwarty zwrot, patrzeć, oko
dc.titlepl
Frazeologizmy somatyczne z zakresu pola semantycznego zmysłu wzroku (na materiale Narodowego Korpusu Języka Rosyjskiego)
dc.title.alternativepl
Somatic phraseological units connected to semantic field of visual perception (based on a content from National Corpus of Russian language)
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
94
Views per month
Views per city
Warsaw
19
Krakow
10
Poznan
6
Wroclaw
4
Moscow
3
Chorzów
2
Denpasar
2
Dublin
2
Khmelnytskyi
2
Krosno
2

No access

No Thumbnail Available