Projekt budowania organizacji kultury na potrzeby diaspory w Krakowie

master
dc.abstract.enThe Master's Thesis focuses on the creation of a cultural institution for the diaspora in Krakow, exploring the cultural sector in Poland and identifying best practices in managing migrant organizations in Krakow. It conducts an analysis of migration from Belarus, Russia, and Ukraine to Poland, considering its impact on the city's community, which is a significant context for the project. The needs of the diaspora in Krakow are analyzed in terms of cultural institutions and the available cultural offerings for them. The Thesis presents a broad spectrum of cultural initiatives by immigrants in Krakow, making a significant contribution to understanding the city's cultural landscape. These findings help identify gaps in cultural access and suggest possible adjustments to existing institutions or the creation of new ones. The Thesis concludes with a project for building a cultural organization tailored to the needs of the diaspora in Krakow, along with a description of its initial implementation phase.pl
dc.abstract.plPraca magisterska koncentruje się na tworzeniu instytucji kultury dla diaspory w Krakowie, badając sektor kultury w Polsce oraz identyfikując najlepsze praktyki zarządzania organizacjami migranckimi w Krakowie. Przeprowadzona jest analiza migracji z Białorusi, Rosji oraz Ukrainy do Polski, w kontekście wpływu na społeczność miasta, co stanowi istotny kontekst dla projektu. Przeanalizowane są potrzeby diaspory w Krakowie w kontekście instytucji kultury oraz dostępnych instytucji kultury i ich oferty dla diaspory. W pracy przedstawiono szeroki zakres kulturalnych inicjatyw emigrantów w Krakowie, co stanowi istotny wkład w zrozumienie kulturowego pola miasta. Wyniki te pomagają zidentyfikować luki w dostępie do kultury i sugerują możliwe dostosowania istniejących instytucji lub tworzenie nowych. Praca kończy się projektem budowy organizacji kultury na potrzeby diaspory w Krakowie i opisem pierwszego etapu jego realizacji.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.contributor.advisorGaweł, Łukasz - 128023 pl
dc.contributor.authorRogatskina, Darinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerGaweł, Łukasz - 128023 pl
dc.contributor.reviewerPluszyńska, Annapl
dc.date.accessioned2024-03-05T21:31:08Z
dc.date.available2024-03-05T21:31:08Z
dc.date.submitted2024-03-04pl
dc.fieldofstudyzarządzanie kulturą współczesnąpl
dc.identifier.apddiploma-164139-299352pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/327670
dc.languagepolpl
dc.subject.enDIASPORA – SOCIAL INTEGRATION – CULTURE INSTITUTION – CULTURE –CULTURE IDENTITY –MANAGEMENTpl
dc.subject.plDIASPORA – INTEGRACJA SPOŁECZNA – INSTYTUCJA KULTURY – KULTURA – TOŻSAMOŚĆ – ZARZĄDZANIEpl
dc.titleProjekt budowania organizacji kultury na potrzeby diaspory w Krakowiepl
dc.title.alternativeThe project of building a cultural organization for the needs of the diaspora in Krakowpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The Master's Thesis focuses on the creation of a cultural institution for the diaspora in Krakow, exploring the cultural sector in Poland and identifying best practices in managing migrant organizations in Krakow. It conducts an analysis of migration from Belarus, Russia, and Ukraine to Poland, considering its impact on the city's community, which is a significant context for the project. The needs of the diaspora in Krakow are analyzed in terms of cultural institutions and the available cultural offerings for them. The Thesis presents a broad spectrum of cultural initiatives by immigrants in Krakow, making a significant contribution to understanding the city's cultural landscape. These findings help identify gaps in cultural access and suggest possible adjustments to existing institutions or the creation of new ones. The Thesis concludes with a project for building a cultural organization tailored to the needs of the diaspora in Krakow, along with a description of its initial implementation phase.
dc.abstract.plpl
Praca magisterska koncentruje się na tworzeniu instytucji kultury dla diaspory w Krakowie, badając sektor kultury w Polsce oraz identyfikując najlepsze praktyki zarządzania organizacjami migranckimi w Krakowie. Przeprowadzona jest analiza migracji z Białorusi, Rosji oraz Ukrainy do Polski, w kontekście wpływu na społeczność miasta, co stanowi istotny kontekst dla projektu. Przeanalizowane są potrzeby diaspory w Krakowie w kontekście instytucji kultury oraz dostępnych instytucji kultury i ich oferty dla diaspory. W pracy przedstawiono szeroki zakres kulturalnych inicjatyw emigrantów w Krakowie, co stanowi istotny wkład w zrozumienie kulturowego pola miasta. Wyniki te pomagają zidentyfikować luki w dostępie do kultury i sugerują możliwe dostosowania istniejących instytucji lub tworzenie nowych. Praca kończy się projektem budowy organizacji kultury na potrzeby diaspory w Krakowie i opisem pierwszego etapu jego realizacji.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.contributor.advisorpl
Gaweł, Łukasz - 128023
dc.contributor.authorpl
Rogatskina, Darina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Gaweł, Łukasz - 128023
dc.contributor.reviewerpl
Pluszyńska, Anna
dc.date.accessioned
2024-03-05T21:31:08Z
dc.date.available
2024-03-05T21:31:08Z
dc.date.submittedpl
2024-03-04
dc.fieldofstudypl
zarządzanie kulturą współczesną
dc.identifier.apdpl
diploma-164139-299352
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/327670
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
DIASPORA – SOCIAL INTEGRATION – CULTURE INSTITUTION – CULTURE –CULTURE IDENTITY –MANAGEMENT
dc.subject.plpl
DIASPORA – INTEGRACJA SPOŁECZNA – INSTYTUCJA KULTURY – KULTURA – TOŻSAMOŚĆ – ZARZĄDZANIE
dc.titlepl
Projekt budowania organizacji kultury na potrzeby diaspory w Krakowie
dc.title.alternativepl
The project of building a cultural organization for the needs of the diaspora in Krakow
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
2
Views per month
Views per city
Jena
1
Katowice
1

No access

No Thumbnail Available
Collections