Dopuszczalność skargi na czynności komornika

master
dc.abstract.enThe study was devoted to the issue of the admissibility of the complaint about activities of the bailiff which is a basic middle of challenging of activities undertaken by the bailiff in progress judicial enforcement proceedings. Article 767 is a provision governing the issue of the admissibility of the complaint about activities of the bailiff of Code of Civil Procedure. This provision is expressing the general rule of enforcement proceedings, according to which every action or discontinuing the bailiff are subject of the control court started by carrying about activities of the bailiff.In the study were analysed positive premises of the admissibility of the complaint about activities of the bailiff. In the study were omitted the issues associated with the issue of recognizing the complaint about activities of the bailiff by stating the admissibility of the complaint about activities of the bailiff. Next chapters refer to the general issues concerning the complaint about activities of the bailiff and premises of the admissibility of this middle of challenging. In the chapter I legal grounds of the complaint about activities of the bailiff, as well as an institution of the complaint as the middle of challenging were analysed. The chapter II was devoted to the issue of the object scope of the complaint about activities of the bailiff. The chapter III is regarding the subjective scope of the complaint about activities of the bailiff. In the chapter IV of legal interest institution was discussed as premises of the admissibility of the complaint about activities of the bailiff. Chapter V and VI are about formal conditions complaints about activities of the bailiff constitute the domain of deliberations. In them issues concerning date, form, time, place were discussed and due from filing a complaint of the court fee.pl
dc.abstract.plOpracowanie poświęcone zostało zagadnieniu dopuszczalności skargi na czynności komornika, która jest podstawowym środkiem zaskarżenia czynności podjętych przez komornika w toku sądowego postępowania egzekucyjnego. Przepisem regulującym zagadnienie dopuszczalności skargi na czynności komornika jest art. 767 Kodeksu postępowania cywilnego. Przepis ten wyraża ogólną zasadę postępowania egzekucyjnego, zgodnie z którą każde działanie lub zaniechanie komornika podlega kontroli judykacyjnej sądu uruchamianej przez wniesienie skargi na czynności komornika.W opracowaniu analizie poddane zostały pozytywne przesłanki dopuszczalności skargi na czynności komornika, tj. elementy, których kumulatywne zaistnienie pozwala stwierdzić, że dana czynność lub określone zaniechanie komornika podlega kontroli sądowej wszczętej na skutek wniesienia skargi na czynności komornika. W opracowaniu pominięte zostały kwestie związane z zagadnieniem rozpoznania skargi na czynności komornika po stwierdzeniu jej dopuszczalności. Do niezbędnego minimum ograniczona została analiza możliwych reakcji orzeczniczych sądu po stwierdzeniu niedopuszczalności skargi na czynności komornika.Poszczególne rozdziały odnoszą się do zagadnień ogólnych dotyczących skargi na czynności komornika oraz przesłanek dopuszczalności tego środka zaskarżenia. W rozdziale I analizie poddana została podstawa prawna skargi na czynności komornika, a także instytucja skargi jako środka zaskarżenia. Rozdział II poświęcony został zagadnieniu zakresu przedmiotowego skargi na czynności komornika. Rozdział III dotyczy zakresu podmiotowego skargi na czynności komornika. W rozdziale IV omówiona została instytucja gravamenu (interesu prawnego) jako przesłanki dopuszczalności skargi na czynności komornika. Rozdziały V oraz VI stanowią domenę rozważań na temat warunków formalnych skargi na czynności komornika. Omówione w nich zostały zagadnienia dotyczące terminu, formy, czasu, miejsca oraz należnej od wniesienia skargi opłaty sądowej.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorCieślak, Sławomirpl
dc.contributor.authorNowosielski, Danielpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerCieślak, Sławomirpl
dc.contributor.reviewerWięckowski, Ryszard - 132631 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T20:08:05Z
dc.date.available2020-07-24T20:08:05Z
dc.date.submitted2013-10-08pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-81746-82151pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/191334
dc.languagepolpl
dc.subject.encomplaint, bailiff, activities of the bailiff, means of challengingpl
dc.subject.plskarga, komornik, czynności komornika, środki zaskarżeniapl
dc.titleDopuszczalność skargi na czynności komornikapl
dc.title.alternativeAdmissibility of the complaint about activities of the bailiffpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The study was devoted to the issue of the admissibility of the complaint about activities of the bailiff which is a basic middle of challenging of activities undertaken by the bailiff in progress judicial enforcement proceedings. Article 767 is a provision governing the issue of the admissibility of the complaint about activities of the bailiff of Code of Civil Procedure. This provision is expressing the general rule of enforcement proceedings, according to which every action or discontinuing the bailiff are subject of the control court started by carrying about activities of the bailiff.In the study were analysed positive premises of the admissibility of the complaint about activities of the bailiff. In the study were omitted the issues associated with the issue of recognizing the complaint about activities of the bailiff by stating the admissibility of the complaint about activities of the bailiff. Next chapters refer to the general issues concerning the complaint about activities of the bailiff and premises of the admissibility of this middle of challenging. In the chapter I legal grounds of the complaint about activities of the bailiff, as well as an institution of the complaint as the middle of challenging were analysed. The chapter II was devoted to the issue of the object scope of the complaint about activities of the bailiff. The chapter III is regarding the subjective scope of the complaint about activities of the bailiff. In the chapter IV of legal interest institution was discussed as premises of the admissibility of the complaint about activities of the bailiff. Chapter V and VI are about formal conditions complaints about activities of the bailiff constitute the domain of deliberations. In them issues concerning date, form, time, place were discussed and due from filing a complaint of the court fee.
dc.abstract.plpl
Opracowanie poświęcone zostało zagadnieniu dopuszczalności skargi na czynności komornika, która jest podstawowym środkiem zaskarżenia czynności podjętych przez komornika w toku sądowego postępowania egzekucyjnego. Przepisem regulującym zagadnienie dopuszczalności skargi na czynności komornika jest art. 767 Kodeksu postępowania cywilnego. Przepis ten wyraża ogólną zasadę postępowania egzekucyjnego, zgodnie z którą każde działanie lub zaniechanie komornika podlega kontroli judykacyjnej sądu uruchamianej przez wniesienie skargi na czynności komornika.W opracowaniu analizie poddane zostały pozytywne przesłanki dopuszczalności skargi na czynności komornika, tj. elementy, których kumulatywne zaistnienie pozwala stwierdzić, że dana czynność lub określone zaniechanie komornika podlega kontroli sądowej wszczętej na skutek wniesienia skargi na czynności komornika. W opracowaniu pominięte zostały kwestie związane z zagadnieniem rozpoznania skargi na czynności komornika po stwierdzeniu jej dopuszczalności. Do niezbędnego minimum ograniczona została analiza możliwych reakcji orzeczniczych sądu po stwierdzeniu niedopuszczalności skargi na czynności komornika.Poszczególne rozdziały odnoszą się do zagadnień ogólnych dotyczących skargi na czynności komornika oraz przesłanek dopuszczalności tego środka zaskarżenia. W rozdziale I analizie poddana została podstawa prawna skargi na czynności komornika, a także instytucja skargi jako środka zaskarżenia. Rozdział II poświęcony został zagadnieniu zakresu przedmiotowego skargi na czynności komornika. Rozdział III dotyczy zakresu podmiotowego skargi na czynności komornika. W rozdziale IV omówiona została instytucja gravamenu (interesu prawnego) jako przesłanki dopuszczalności skargi na czynności komornika. Rozdziały V oraz VI stanowią domenę rozważań na temat warunków formalnych skargi na czynności komornika. Omówione w nich zostały zagadnienia dotyczące terminu, formy, czasu, miejsca oraz należnej od wniesienia skargi opłaty sądowej.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Cieślak, Sławomir
dc.contributor.authorpl
Nowosielski, Daniel
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Cieślak, Sławomir
dc.contributor.reviewerpl
Więckowski, Ryszard - 132631
dc.date.accessioned
2020-07-24T20:08:05Z
dc.date.available
2020-07-24T20:08:05Z
dc.date.submittedpl
2013-10-08
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-81746-82151
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/191334
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
complaint, bailiff, activities of the bailiff, means of challenging
dc.subject.plpl
skarga, komornik, czynności komornika, środki zaskarżenia
dc.titlepl
Dopuszczalność skargi na czynności komornika
dc.title.alternativepl
Admissibility of the complaint about activities of the bailiff
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
14
Views per month
Views per city
Gdynia
3
Zgierz
3
Dublin
2
Wroclaw
2
Częstochowa
1
Stalowa Wola
1
Warsaw
1
Zelow
1

No access

No Thumbnail Available