„Stres a poziom motywacji pracownika”

master
dc.abstract.enThe aim of the following paper was to present the issues concerning the phenomenon of stressand motivation, as well as to examine the nature in which each occurs and correlates to oneanother in the workplace. Stress experienced in the workplace affects workers' motivation. Mostoften this influence has a negative character. Most often it exhausts psychologically, affectsnegatively the pleasure felt from the performed work, evokes negative emotionsand demotivates to further work. The biggest motivators in the workplace are stableemployment, good atmosphere and good working conditions. The paper presents datawith the use of literature and survey results.pl
dc.abstract.plCelem rozważań podjętych w niniejszej pracy było przedstawienie najważniejszychzagadnień dotyczących zjawiska stresu i motywacji, jak również zbadanie charakteru ichwystępowania i korelacji zachodzących między nimi w miejscu pracy. Stres odczuwanyw miejscu pracy wywiera wpływ na motywację pracowników. Najczęściej oddziaływanieto ma charakter negatywny. Najczęściej wyczerpuje psychicznie, wpływa negatywniena przyjemność odczuwaną z wykonywanej pracy, wzbudza negatywne emocje i demotywujedo dalszej pracy. Największe motywatory w miejscu pracy stanowi stabilne zatrudnienie, dobraatmosfera i dobre warunki pracy. W pracy zaprezentowano dane z wykorzystaniem literaturyprzedmiotu oraz wyników badania ankietowego.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorWziątek-Staśko, Annapl
dc.contributor.authorStrzałkowska, Annapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerWziątek-Staśko, Annapl
dc.contributor.reviewerStuss, Magdalena - 132134 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T05:44:18Z
dc.date.available2020-07-28T05:44:18Z
dc.date.submitted2020-07-10pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudymarketing i logistykapl
dc.identifier.apddiploma-139623-265672pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/240324
dc.languagepolpl
dc.subject.enmotivation - motivating - stress - stress at work - the influence of stress on motivationpl
dc.subject.plmotywacja - motywowanie - stres - stres w pracy - wpływ stresu na motywacjępl
dc.title„Stres a poziom motywacji pracownika”pl
dc.title.alternative„Stress and the level of employee motivation”pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of the following paper was to present the issues concerning the phenomenon of stressand motivation, as well as to examine the nature in which each occurs and correlates to oneanother in the workplace. Stress experienced in the workplace affects workers' motivation. Mostoften this influence has a negative character. Most often it exhausts psychologically, affectsnegatively the pleasure felt from the performed work, evokes negative emotionsand demotivates to further work. The biggest motivators in the workplace are stableemployment, good atmosphere and good working conditions. The paper presents datawith the use of literature and survey results.
dc.abstract.plpl
Celem rozważań podjętych w niniejszej pracy było przedstawienie najważniejszychzagadnień dotyczących zjawiska stresu i motywacji, jak również zbadanie charakteru ichwystępowania i korelacji zachodzących między nimi w miejscu pracy. Stres odczuwanyw miejscu pracy wywiera wpływ na motywację pracowników. Najczęściej oddziaływanieto ma charakter negatywny. Najczęściej wyczerpuje psychicznie, wpływa negatywniena przyjemność odczuwaną z wykonywanej pracy, wzbudza negatywne emocje i demotywujedo dalszej pracy. Największe motywatory w miejscu pracy stanowi stabilne zatrudnienie, dobraatmosfera i dobre warunki pracy. W pracy zaprezentowano dane z wykorzystaniem literaturyprzedmiotu oraz wyników badania ankietowego.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Wziątek-Staśko, Anna
dc.contributor.authorpl
Strzałkowska, Anna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Wziątek-Staśko, Anna
dc.contributor.reviewerpl
Stuss, Magdalena - 132134
dc.date.accessioned
2020-07-28T05:44:18Z
dc.date.available
2020-07-28T05:44:18Z
dc.date.submittedpl
2020-07-10
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
marketing i logistyka
dc.identifier.apdpl
diploma-139623-265672
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/240324
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
motivation - motivating - stress - stress at work - the influence of stress on motivation
dc.subject.plpl
motywacja - motywowanie - stres - stres w pracy - wpływ stresu na motywację
dc.titlepl
„Stres a poziom motywacji pracownika”
dc.title.alternativepl
„Stress and the level of employee motivation”
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
392
Views per month
Views per city
Warsaw
78
Krakow
39
Wroclaw
35
Poznan
20
Katowice
13
Starogard Gdański
8
Bielsko-Biala
6
Bydgoszcz
6
Mielec
6
Rumia
6

No access

No Thumbnail Available