Analiza porównawcza poziomu grupowej satysfakcji z pracy pod przywództwem transformacyjnym i transakcyjnym w zespole wirtualnym i realnym

master
dc.abstract.enThis study aimed to identify potential differences in the level of group satisfaction with the work in different conditions (real and virtual environments) with two styles of leadership (transformational and transactional). The study involved 96 people - 48 women and 48 men - aged 20-25 years with at least secondary education. Participants worked in teams of six to resolve some puzzle, and searched for ideas to deal with this situation. Each team had an extra person - a leader who was an assistant of experimenter. After solving the task the participants fulfilled an abridged version of Group Task Satisfaction Scale. Results showed that participants highly evaluated the group satisfaction of working in real environment, both under the transformational and transactional leadership. Working in a virtual environment has revealed that teams evaluate transactional leader worse compared to transformational leader and transactional leader working in a real environment. The results indicate that in conditions with limited communication, focus only on defining the purpose and standards, and their coordination is not sufficient to achieve a high level of job satisfaction. The leader must be an active participant in the team - should pay attention to the individual needs of team member, motivate, inspire his own attitude and stimulate innovative ideas.pl
dc.abstract.otherNiniejsze badanie miało na celu określić potencjalne różnice w poziomie grupowej satysfakcji z pracy w zróżnicowanych warunkach (środowisku realnym oraz wirtualnym) przy dwóch stylach przywództwa (transformacyjnym i transakcyjnym). W badaniu wzięło udział 96 osób - 48 kobiet oraz 48 mężczyzn - wieku 20-25 lat z minimum średnim wykształceniem. Uczestnicy pracowali w 6-osobowych zespołach nad rozwiązaniem zagadki oraz poszukiwali pomysłów na poradzenie sobie z określoną sytuacją. Każdy zespół posiadał dodatkową osobę – lidera, który był pomocnikiem eksperymentatora. Po rozwiązaniu zadania uczestnicy wypełniali skróconą wersję Skali Grupowej Satysfakcji z Pracy. Wyniki wykazały, że uczestnicy badania wysoko oceniali grupową satysfakcję z pracy w środowisku realnym zarówno pod przywództwem transformacyjnym, jak i transakcyjnym. Praca w środowisku wirtualnym ujawniła, iż zespoły gorzej oceniają przywódcę transakcyjnego w porównaniu do przywódcy transformacyjnego, jak i do przywódcy transakcyjnego pracującego w środowisku realnym. Rezultaty wskazują na fakt, iż w warunkach z ograniczonymi możliwościami komunikacji skupienie się tylko i wyłącznie na określeniu celu i norm, a następnie ich koordynacji nie jest wystarczające do osiągnięcia wysokiego poziomu satysfakcji z pracy. Przywódca musi być aktywnym uczestnikiem zespołu – powinien zwracać uwagę na potrzeby poszczególnych członków zespołu, motywować do wspólnej pracy, inspirować swoją postawą i stymulować innowacyjne pomysły.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorSzmigielska-Siuta, Barbara - 132242 pl
dc.contributor.authorZięba, Tomaszpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerKossowska, Małgorzata - 129191 pl
dc.contributor.reviewerSzmigielska-Siuta, Barbara - 132242 pl
dc.date.accessioned2020-07-14T20:49:35Z
dc.date.available2020-07-14T20:49:35Z
dc.date.submitted2011-07-05pl
dc.fieldofstudypsychologiapl
dc.identifier.apddiploma-56425-62683pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/170852
dc.subject.envirtual, transformational, transactional, leadershippl
dc.subject.otherwirtualny, transformacyjny, transakcyjny, przywództwopl
dc.titleAnaliza porównawcza poziomu grupowej satysfakcji z pracy pod przywództwem transformacyjnym i transakcyjnym w zespole wirtualnym i realnympl
dc.title.alternativeComparative analysis of the group’s satisfaction level with the work under transformational and transactional leadership in virtual and real teampl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This study aimed to identify potential differences in the level of group satisfaction with the work in different conditions (real and virtual environments) with two styles of leadership (transformational and transactional). The study involved 96 people - 48 women and 48 men - aged 20-25 years with at least secondary education. Participants worked in teams of six to resolve some puzzle, and searched for ideas to deal with this situation. Each team had an extra person - a leader who was an assistant of experimenter. After solving the task the participants fulfilled an abridged version of Group Task Satisfaction Scale. Results showed that participants highly evaluated the group satisfaction of working in real environment, both under the transformational and transactional leadership. Working in a virtual environment has revealed that teams evaluate transactional leader worse compared to transformational leader and transactional leader working in a real environment. The results indicate that in conditions with limited communication, focus only on defining the purpose and standards, and their coordination is not sufficient to achieve a high level of job satisfaction. The leader must be an active participant in the team - should pay attention to the individual needs of team member, motivate, inspire his own attitude and stimulate innovative ideas.
dc.abstract.otherpl
Niniejsze badanie miało na celu określić potencjalne różnice w poziomie grupowej satysfakcji z pracy w zróżnicowanych warunkach (środowisku realnym oraz wirtualnym) przy dwóch stylach przywództwa (transformacyjnym i transakcyjnym). W badaniu wzięło udział 96 osób - 48 kobiet oraz 48 mężczyzn - wieku 20-25 lat z minimum średnim wykształceniem. Uczestnicy pracowali w 6-osobowych zespołach nad rozwiązaniem zagadki oraz poszukiwali pomysłów na poradzenie sobie z określoną sytuacją. Każdy zespół posiadał dodatkową osobę – lidera, który był pomocnikiem eksperymentatora. Po rozwiązaniu zadania uczestnicy wypełniali skróconą wersję Skali Grupowej Satysfakcji z Pracy. Wyniki wykazały, że uczestnicy badania wysoko oceniali grupową satysfakcję z pracy w środowisku realnym zarówno pod przywództwem transformacyjnym, jak i transakcyjnym. Praca w środowisku wirtualnym ujawniła, iż zespoły gorzej oceniają przywódcę transakcyjnego w porównaniu do przywódcy transformacyjnego, jak i do przywódcy transakcyjnego pracującego w środowisku realnym. Rezultaty wskazują na fakt, iż w warunkach z ograniczonymi możliwościami komunikacji skupienie się tylko i wyłącznie na określeniu celu i norm, a następnie ich koordynacji nie jest wystarczające do osiągnięcia wysokiego poziomu satysfakcji z pracy. Przywódca musi być aktywnym uczestnikiem zespołu – powinien zwracać uwagę na potrzeby poszczególnych członków zespołu, motywować do wspólnej pracy, inspirować swoją postawą i stymulować innowacyjne pomysły.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Szmigielska-Siuta, Barbara - 132242
dc.contributor.authorpl
Zięba, Tomasz
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Kossowska, Małgorzata - 129191
dc.contributor.reviewerpl
Szmigielska-Siuta, Barbara - 132242
dc.date.accessioned
2020-07-14T20:49:35Z
dc.date.available
2020-07-14T20:49:35Z
dc.date.submittedpl
2011-07-05
dc.fieldofstudypl
psychologia
dc.identifier.apdpl
diploma-56425-62683
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/170852
dc.subject.enpl
virtual, transformational, transactional, leadership
dc.subject.otherpl
wirtualny, transformacyjny, transakcyjny, przywództwo
dc.titlepl
Analiza porównawcza poziomu grupowej satysfakcji z pracy pod przywództwem transformacyjnym i transakcyjnym w zespole wirtualnym i realnym
dc.title.alternativepl
Comparative analysis of the group’s satisfaction level with the work under transformational and transactional leadership in virtual and real team
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
16
Views per month
Views per city
Wroclaw
5
Olsztyn
4
Dublin
2
Lublin
2
Cieszyn
1
Manchester
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available