Ocena aktywności nowo syntetyzowanych N-alkilo oraz N-acetylopochodnych amin na wybrane bakterie Gram-ujemne

master
dc.abstract.enThe increase in the incidence of multi-drug resistant strains of Gram-negative bacteria is one of the most serious trouble in the treatment of nosocomial infections. Enterobacteriaceae and non-fermenting bacilli develop many resistance mechanisms against drugs which are general used in therapy. It is important to search for new compounds with antibacterial activity, which can be used in the treatment of infections caused by multi-drug resistant strains.The aim of the study was to investigate the activity of N-alkyl, N-acetyl derivatives of amines to reference and clinical strains Enterobacteriaceae and non-fermenting bacilli of the species P. aeruginosa and A. baumannii. Tests were also performed to determine the inhibitory effect of the tested compounds against reference strains of fungi of the species T. mentagrophytes, C. albicans and A. fumigatus.In the assessment of the qualitative and quantitative study of the antibacterial activity of derivative was used Kirby Bauer method. The inhibitory effect showed only: HNM-13/16, HNM-19/16, HNM-21/16, HNM-23/16 and HNM-25/16 to a clinical P. aeruginosa strain p4367/01/09 . For those compounds there was determined MIC value.Qualitative evaluation of antifungal activity was carried out using Kirby Bauer method. Inhibitory activity of the compounds has been demonstrated: HNM-5/16, HNM-10/16, HNM-11/16 and HNM-28/16 to a reference strain of the speciesT. mentagrophytes. For these derivatives, the MIC value was determined using a serial dilution method in tubes.The work studies indicate the need for further research in group of the xanthone derivatives, as well as those having in their structure of N- (2-pyrimidyl) piperazine.Antifungal or antibacterial activity of compound is related to all the elements of its structure.pl
dc.abstract.plWzrost częstości występowania wielolekoopornych szczepów bakterii Gram-ujemnych stanowi jeden z najpoważniejszych problemó w w leczeniu zakażeń szpitalnych. Pałeczki z rodziny Enterobacteriaceae oraz pałeczki niefermentujące wytwarzają kolejne mechanizmy oporności na wprowadzone do powszechnej terapii leki. Istotne jest więc poszukiwanie nowych związkó w o aktywności przeciwbakteryjnej, które można by zastosować w leczeniu zakażeń wywołanych przez szczepy wielolekooporne.Celem pracy było zbadanie aktywności N-alkilo, N-acetylopochodnych amin wobec szczepów wzorcowych oraz klinicznych bakterii z rodziny Enterobacteriaceae oraz pałeczek niefermentujących z gatunków P. aeruginosa i A. baumannii. Określono również działanie hamujące badanych związków wobec szczepów wzorcowych grzybów z gatunków: T. mentagrophytes, C. albicans oraz A. fumigatus.W ocenie jakościowej oraz ilościowej, aktywności przeciwbakteryjnej badanej grupy pochodnych posłużono się metodą dyfuzyjno-krążkową. Działanie hamujące wykazały tylko związki: HNM-13/16, HNM-19/16, HNM-21/16, HNM-23/16 oraz HNM-25/16 wobec szczepu klinicznego P. aeruginosa p4367/01/09. Dla tych związków wyznaczono wartość MIC.Ocenę jakościową aktywności przeciwgrzybicznej przeprowadzono metodą dyfuzyjno-krążkową. Wykazano działanie hamujące związków : HNM-5/16, HNM-10/16, HNM-11/16 oraz HNM-28/16 wobec szczepu wzorcowego z gatunku T. mentagrophytes. Dla tych pochodnych określono wartość MIC wykorzystując metodę seryjnych rozcieńczeń w probówkach. Za aktywność przeciwbakteryjną lub przeciwgrzybiczą badanej grupy związkó w odpowiadały wszystkie elementy ich budowy: układ ksantonu, podstawnik chlorowy, czy ugrupowanie metoksylowe. Istotny wpływ na działanie związku miała nie tylko obecność poszczególnych podstawników lecz także miejsce ich przyłączenia do łańcucha głównego cząsteczki. Przedstawione w pracy badania wskazują na konieczność ich kontynuacji w grupie związków będących pochodnymi ksantonu, jak również tych posiadających w swojej strukturze N-(2-pirymidylo)piperazynę.pl
dc.affiliationWydział Farmaceutycznypl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorBudak, Alicja - 128907 pl
dc.contributor.authorJurkiewicz, Annapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WFOAM2pl
dc.contributor.reviewerKarczewska, Elżbieta - 130021 pl
dc.contributor.reviewerBudak, Alicja - 128907 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T21:44:04Z
dc.date.available2020-07-26T21:44:04Z
dc.date.submitted2016-07-06pl
dc.fieldofstudyanalityka medycznapl
dc.identifier.apddiploma-105026-153108pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211418
dc.languagepolpl
dc.subject.enGram-negative bacilli, mechanisms of resistance, xanthone derivatives, antibacterial activity, disc-diffusion method, structure of compound-activitypl
dc.subject.plbakterie Gram-ujemne, mechanizmy oporności, pochodne ksantonu, aktywność przeciwbakteryjna, metoda dyfuzyjno-krążkowa, struktura związku -aktywnośćpl
dc.titleOcena aktywności nowo syntetyzowanych N-alkilo oraz N-acetylopochodnych amin na wybrane bakterie Gram-ujemnepl
dc.title.alternativeEvaluation of activity of newly synthesized N-alkyl and N-acetyl derivatives of amines selected for the Gram-negative bacillipl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The increase in the incidence of multi-drug resistant strains of Gram-negative bacteria is one of the most serious trouble in the treatment of nosocomial infections. Enterobacteriaceae and non-fermenting bacilli develop many resistance mechanisms against drugs which are general used in therapy. It is important to search for new compounds with antibacterial activity, which can be used in the treatment of infections caused by multi-drug resistant strains.The aim of the study was to investigate the activity of N-alkyl, N-acetyl derivatives of amines to reference and clinical strains Enterobacteriaceae and non-fermenting bacilli of the species P. aeruginosa and A. baumannii. Tests were also performed to determine the inhibitory effect of the tested compounds against reference strains of fungi of the species T. mentagrophytes, C. albicans and A. fumigatus.In the assessment of the qualitative and quantitative study of the antibacterial activity of derivative was used Kirby Bauer method. The inhibitory effect showed only: HNM-13/16, HNM-19/16, HNM-21/16, HNM-23/16 and HNM-25/16 to a clinical P. aeruginosa strain p4367/01/09 . For those compounds there was determined MIC value.Qualitative evaluation of antifungal activity was carried out using Kirby Bauer method. Inhibitory activity of the compounds has been demonstrated: HNM-5/16, HNM-10/16, HNM-11/16 and HNM-28/16 to a reference strain of the speciesT. mentagrophytes. For these derivatives, the MIC value was determined using a serial dilution method in tubes.The work studies indicate the need for further research in group of the xanthone derivatives, as well as those having in their structure of N- (2-pyrimidyl) piperazine.Antifungal or antibacterial activity of compound is related to all the elements of its structure.
dc.abstract.plpl
Wzrost częstości występowania wielolekoopornych szczepów bakterii Gram-ujemnych stanowi jeden z najpoważniejszych problemó w w leczeniu zakażeń szpitalnych. Pałeczki z rodziny Enterobacteriaceae oraz pałeczki niefermentujące wytwarzają kolejne mechanizmy oporności na wprowadzone do powszechnej terapii leki. Istotne jest więc poszukiwanie nowych związkó w o aktywności przeciwbakteryjnej, które można by zastosować w leczeniu zakażeń wywołanych przez szczepy wielolekooporne.Celem pracy było zbadanie aktywności N-alkilo, N-acetylopochodnych amin wobec szczepów wzorcowych oraz klinicznych bakterii z rodziny Enterobacteriaceae oraz pałeczek niefermentujących z gatunków P. aeruginosa i A. baumannii. Określono również działanie hamujące badanych związków wobec szczepów wzorcowych grzybów z gatunków: T. mentagrophytes, C. albicans oraz A. fumigatus.W ocenie jakościowej oraz ilościowej, aktywności przeciwbakteryjnej badanej grupy pochodnych posłużono się metodą dyfuzyjno-krążkową. Działanie hamujące wykazały tylko związki: HNM-13/16, HNM-19/16, HNM-21/16, HNM-23/16 oraz HNM-25/16 wobec szczepu klinicznego P. aeruginosa p4367/01/09. Dla tych związków wyznaczono wartość MIC.Ocenę jakościową aktywności przeciwgrzybicznej przeprowadzono metodą dyfuzyjno-krążkową. Wykazano działanie hamujące związków : HNM-5/16, HNM-10/16, HNM-11/16 oraz HNM-28/16 wobec szczepu wzorcowego z gatunku T. mentagrophytes. Dla tych pochodnych określono wartość MIC wykorzystując metodę seryjnych rozcieńczeń w probówkach. Za aktywność przeciwbakteryjną lub przeciwgrzybiczą badanej grupy związkó w odpowiadały wszystkie elementy ich budowy: układ ksantonu, podstawnik chlorowy, czy ugrupowanie metoksylowe. Istotny wpływ na działanie związku miała nie tylko obecność poszczególnych podstawników lecz także miejsce ich przyłączenia do łańcucha głównego cząsteczki. Przedstawione w pracy badania wskazują na konieczność ich kontynuacji w grupie związków będących pochodnymi ksantonu, jak również tych posiadających w swojej strukturze N-(2-pirymidylo)piperazynę.
dc.affiliationpl
Wydział Farmaceutyczny
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Budak, Alicja - 128907
dc.contributor.authorpl
Jurkiewicz, Anna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WFOAM2
dc.contributor.reviewerpl
Karczewska, Elżbieta - 130021
dc.contributor.reviewerpl
Budak, Alicja - 128907
dc.date.accessioned
2020-07-26T21:44:04Z
dc.date.available
2020-07-26T21:44:04Z
dc.date.submittedpl
2016-07-06
dc.fieldofstudypl
analityka medyczna
dc.identifier.apdpl
diploma-105026-153108
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211418
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Gram-negative bacilli, mechanisms of resistance, xanthone derivatives, antibacterial activity, disc-diffusion method, structure of compound-activity
dc.subject.plpl
bakterie Gram-ujemne, mechanizmy oporności, pochodne ksantonu, aktywność przeciwbakteryjna, metoda dyfuzyjno-krążkowa, struktura związku -aktywność
dc.titlepl
Ocena aktywności nowo syntetyzowanych N-alkilo oraz N-acetylopochodnych amin na wybrane bakterie Gram-ujemne
dc.title.alternativepl
Evaluation of activity of newly synthesized N-alkyl and N-acetyl derivatives of amines selected for the Gram-negative bacilli
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
17
Views per month
Views per city
Dublin
3
Chandler
2
Wroclaw
2
Bialystok
1
Katowice
1
Kiezliny
1
Sosnowiec
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available