Perspektywa cielesna w trzecim sezonie Twin Peaks

master
dc.abstract.enThe subject of this work is the third season of the Twin Peaks series. It will be subjected to analysis and interpretation, with particular emphasis on the meanings and functions of the body in the work of David Lynch. The bodily perspective will be considered on many cultural levels – in relation to various film genres, to monstrosity, violence, electricity, etc. What's more, the work will outline the status of the body in language, the cultural phenomenon of two epochs of Twin Peaks in the 90s and in 2017 and their reception, as well as an explanation of what the "lynchian style" consists of.pl
dc.abstract.plPrzedmiotem niniejszej pracy jest trzeci sezon serialu Twin Peaks. Zostanie on poddany analityczno-interpretacyjnemu omówieniu pod kątem tego, jakie znaczenia i funkcje pełni cielesność w twórczości Davida Lyncha. Perspektywa cielesna będzie rozważana na wielu płaszczyznach kulturowych – w odniesieniu do różnych gatunków filmowych, do monstrualności, przemocy, elektryczności, etc. Ponadto w pracy zostanie zarysowany status ciała w języku, fenomen kulturowy dwóch epok Twin Peaks w latach 90. i w 2017 roku oraz ich recepcja, a także próba charakterystyki czym jest „styl lynchowski”.pl
dc.affiliationWydział Polonistykipl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorMajewski, Tomaszpl
dc.contributor.authorTyszkowski, Jakubpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WP4pl
dc.contributor.reviewerMajewski, Tomaszpl
dc.contributor.reviewerMajkowski, Tomasz - 147028 pl
dc.date.accessioned2020-10-21T19:21:51Z
dc.date.available2020-10-21T19:21:51Z
dc.date.submitted2020-09-29pl
dc.fieldofstudyteksty kulturypl
dc.identifier.apddiploma-145179-194314pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/250286
dc.languagepolpl
dc.subject.enTwin Peaks, David Lynch, body, body representations, embodiment, film narrationpl
dc.subject.plTwin Peaks, David Lynch, ciało, perspektywa cielesna, reprezentacje cielesne, narracja filmowapl
dc.titlePerspektywa cielesna w trzecim sezonie Twin Peakspl
dc.title.alternativeBody perspective in the third season of Twin Peakspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of this work is the third season of the Twin Peaks series. It will be subjected to analysis and interpretation, with particular emphasis on the meanings and functions of the body in the work of David Lynch. The bodily perspective will be considered on many cultural levels – in relation to various film genres, to monstrosity, violence, electricity, etc. What's more, the work will outline the status of the body in language, the cultural phenomenon of two epochs of Twin Peaks in the 90s and in 2017 and their reception, as well as an explanation of what the "lynchian style" consists of.
dc.abstract.plpl
Przedmiotem niniejszej pracy jest trzeci sezon serialu Twin Peaks. Zostanie on poddany analityczno-interpretacyjnemu omówieniu pod kątem tego, jakie znaczenia i funkcje pełni cielesność w twórczości Davida Lyncha. Perspektywa cielesna będzie rozważana na wielu płaszczyznach kulturowych – w odniesieniu do różnych gatunków filmowych, do monstrualności, przemocy, elektryczności, etc. Ponadto w pracy zostanie zarysowany status ciała w języku, fenomen kulturowy dwóch epok Twin Peaks w latach 90. i w 2017 roku oraz ich recepcja, a także próba charakterystyki czym jest „styl lynchowski”.
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Majewski, Tomasz
dc.contributor.authorpl
Tyszkowski, Jakub
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WP4
dc.contributor.reviewerpl
Majewski, Tomasz
dc.contributor.reviewerpl
Majkowski, Tomasz - 147028
dc.date.accessioned
2020-10-21T19:21:51Z
dc.date.available
2020-10-21T19:21:51Z
dc.date.submittedpl
2020-09-29
dc.fieldofstudypl
teksty kultury
dc.identifier.apdpl
diploma-145179-194314
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/250286
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Twin Peaks, David Lynch, body, body representations, embodiment, film narration
dc.subject.plpl
Twin Peaks, David Lynch, ciało, perspektywa cielesna, reprezentacje cielesne, narracja filmowa
dc.titlepl
Perspektywa cielesna w trzecim sezonie Twin Peaks
dc.title.alternativepl
Body perspective in the third season of Twin Peaks
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
28
Views per month
Views per city
Warsaw
5
Orneta
4
Dublin
2
Krakow
2
Kłodzko
2
Wroclaw
2
Ostrów Wielkopolski
1
Radom
1
Seville
1

No access

No Thumbnail Available