Ewolucyjne teorie gwałtu

licenciate
dc.abstract.enBeside psychiatric and sociological theories about possible causes of rape, there are also attemps to explain it from evolutionary perspective. This article contains major conclusions of evolutinists. It describes three main theories, that show rape as 1) a strategy, which allows disadvantaged man to reproduce, 2) a way to secure long‑term access to a woman and 3) a by-product of differences in male and female sexuality. It presents presumable causes, why this behaviour was evolved; probable evrironmental influences, that allowed rape to develop and mechanisms, which may evolved in females to avoid rape. It emphasizes multidimensionality of phenomenon and remarks necessity for more complex theory. It also defends evolutionary approach against people, who think that evolutionists try to justify rape by depicting it as a part of human nature, that can not be changed.pl
dc.abstract.plObok psychiatrycznych i socjologicznych teorii na temat możliwych przyczyn gwałtu, pojawiły się także próby jego wyjaśnienia z perspektywy ewolucyjnej. Praca zawiera główne wnioski, jakie wyciągają ewolucjoniści. Przedstawia trzy główne teorie gwałtu jako: 1) strategii, umożliwiającej rozmnożenie osobników gorzej przystosowanych, 2) sposobu na zabezpieczenie długotrwałego dostępu do kobiety oraz 3) produktu ubocznego różnic w seksualności mężczyzn i kobiet. Opisuje prawdopodobne przyczyny wyewoluowania takich zachowań; przypuszczalne wpływy środowiskowe, które warunkują pojawienie się gwałtu oraz mechanizmy, jakie mogły wykształcić się u kobiet, by się przed nim ustrzec. Podkreśla wielowymiarowość zjawiska i zauważa potrzebę stworzenia bardziej kompleksowych teorii. Broni także stanowiska ewolucyjnego przed zarzutami, jakoby ewolucjoniści usiłowali pokazać, że gwałt leży w naturze człowieka, która nie może zostać zmieniona i przez to próbowali go usprawiedliwić.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorMłynarski, Jan - 130693 pl
dc.contributor.authorCzyż, Magdalenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerMłynarski, Jan - 130693 pl
dc.contributor.reviewerMróz, Piotr - 130795 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T08:17:29Z
dc.date.available2020-07-27T08:17:29Z
dc.date.submitted2017-07-07pl
dc.fieldofstudykognitywistykapl
dc.identifier.apddiploma-115777-196962pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/221115
dc.languagepolpl
dc.subject.enrape, theory of evolution, adaptation, by-product, defense mechanismspl
dc.subject.plgwałt, teoria ewolucji, adaptacja, produkt uboczny, mechanizmy obronypl
dc.titleEwolucyjne teorie gwałtupl
dc.title.alternativeEvolutionary theories of rapepl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Beside psychiatric and sociological theories about possible causes of rape, there are also attemps to explain it from evolutionary perspective. This article contains major conclusions of evolutinists. It describes three main theories, that show rape as 1) a strategy, which allows disadvantaged man to reproduce, 2) a way to secure long‑term access to a woman and 3) a by-product of differences in male and female sexuality. It presents presumable causes, why this behaviour was evolved; probable evrironmental influences, that allowed rape to develop and mechanisms, which may evolved in females to avoid rape. It emphasizes multidimensionality of phenomenon and remarks necessity for more complex theory. It also defends evolutionary approach against people, who think that evolutionists try to justify rape by depicting it as a part of human nature, that can not be changed.
dc.abstract.plpl
Obok psychiatrycznych i socjologicznych teorii na temat możliwych przyczyn gwałtu, pojawiły się także próby jego wyjaśnienia z perspektywy ewolucyjnej. Praca zawiera główne wnioski, jakie wyciągają ewolucjoniści. Przedstawia trzy główne teorie gwałtu jako: 1) strategii, umożliwiającej rozmnożenie osobników gorzej przystosowanych, 2) sposobu na zabezpieczenie długotrwałego dostępu do kobiety oraz 3) produktu ubocznego różnic w seksualności mężczyzn i kobiet. Opisuje prawdopodobne przyczyny wyewoluowania takich zachowań; przypuszczalne wpływy środowiskowe, które warunkują pojawienie się gwałtu oraz mechanizmy, jakie mogły wykształcić się u kobiet, by się przed nim ustrzec. Podkreśla wielowymiarowość zjawiska i zauważa potrzebę stworzenia bardziej kompleksowych teorii. Broni także stanowiska ewolucyjnego przed zarzutami, jakoby ewolucjoniści usiłowali pokazać, że gwałt leży w naturze człowieka, która nie może zostać zmieniona i przez to próbowali go usprawiedliwić.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Młynarski, Jan - 130693
dc.contributor.authorpl
Czyż, Magdalena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Młynarski, Jan - 130693
dc.contributor.reviewerpl
Mróz, Piotr - 130795
dc.date.accessioned
2020-07-27T08:17:29Z
dc.date.available
2020-07-27T08:17:29Z
dc.date.submittedpl
2017-07-07
dc.fieldofstudypl
kognitywistyka
dc.identifier.apdpl
diploma-115777-196962
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/221115
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
rape, theory of evolution, adaptation, by-product, defense mechanisms
dc.subject.plpl
gwałt, teoria ewolucji, adaptacja, produkt uboczny, mechanizmy obrony
dc.titlepl
Ewolucyjne teorie gwałtu
dc.title.alternativepl
Evolutionary theories of rape
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
180
Views per month
Views per city
Warsaw
30
Wroclaw
26
Krakow
23
Sierpc
7
Imielin
4
Katowice
4
Poznan
3
Radom
3
Clonee
2
Czarny Dunajec
2

No access

No Thumbnail Available