Otyłość i ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych par małżeńskich Beskidu Wyspowego

master
dc.abstract.enIntroduction: Scientific data showed the influence of abdominal obesity on heart diseases and other lifestyle-based diseases, such as arterial hypertension, diabetes, strokes, depression, but also the musculoskeletal system diseases, such as osteoarthritis of the knee. The need to diagnose obesity and predict the risk of cardiovascular diseases (CVD) is especially important for Polish citizens because on average the indicators of obesity are above the norm for this population. At the same time, 40% of those people live in rural areas with limited access to highly specialized health benefits. Objective of the study: Determination of the frequency of abdominal obesity occurrence, degree of abnormality, and correlation between abdominal obesity and CVD among married couples living in rural areas of the Beskid Wyspowy region. Materials and methods: To support the objectives of this research, data was supported by surveys based on MAMA questionnaire, anthropometric measurements, laboratory tests and indicators from WThR, SCORE 2, and SCORE 2 – OP assessments. Results: Studies showed that a majority of patients, (83.5%) had abdominal obesity, including 210 people (42.9%) who had advanced abdominal obesity (women 24%, men (18.4%), and 199 people (40.6%) had lower abdominal obesity (women 15.1%, men 25.5%). It was seen that in 81 people (16.5%) the WThR indication was in norm (women 10.4%, men 6.1%). Most people with abdominal obesity were in a higher-risk group (22.5%) or high-risk of CVD (59.2%). It was noted that there is a correlation between WThR and BMI. However, in the study group there was no statistically significant correlation between SCORE (SCORE 2 or SCORE 2-OP) and other indicators such as WThR or BMI. Conclusions: The rural population has a high-risk burden of CVD and abdominal obesity.pl
dc.abstract.plWstęp: Doniesienia naukowe wykazały wpływ otyłości brzusznej na choroby serca oraz inne choroby cywilizacyjne, takie jak nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, udary, depresja, ale również choroby narządu ruchu, między innymi stawów kolanowych. Wymienione choroby cywilizacyjne nabrały rozmiarów epidemii. Potrzeba rozpoznania otyłości i przewidywanie ryzyka powstania chorób sercowo-naczyniowych (CVD) są szczególnie ważne dla populacji Polaków, ponieważ średnia dla tych chorób przekracza próg normy a 40 % populacji zamieszkuje tereny wiejskie z ograniczonym dostępem do wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych. Cel pracy: Określenie częstości występowania otyłości brzusznej, jej stopnia oraz oceny zależności pomiędzy występowaniem otyłości brzusznej a ryzykiem wystąpienia chorób sercowo - naczyniowych pośród par małżeńskich zamieszkujących obszary wiejskie regionu Beskidu Wyspowego. Materiały i metody: Dla osiągnięcia celu badawczego zastosowano wywiad oparty na kwestionariuszu MAMA, pomiary antropometryczne, badania laboratoryjne oraz wskaźniki WHtR i SCORE 2, SCORE 2 – OP. Wyniki: Badania wykazały otyłość brzuszną dla większości osób (83,5%) w tym 210 osób (42,9%) odznaczały się zaawansowaną otyłością brzuszną (kobiety 24%, mężczyźni 18,4%), a u 199 osób (40,6%) otyłość brzuszną niższego stopnia (kobiety 15,1%, mężczyźni 25,5%). U pozostałych 81 osób (16,5%) zaobserwowano prawidłowy wskaźnik WHtR (kobiety 10,4%, mężczyźni 6,1%). Zdecydowana większość osób z otyłością brzuszną było w grupie podwyższonego (22,5%) bądź wysokiego ryzyka CVD (59,2%). Zanotowano istotny statystycznie związek między wskaźnikami WHtR i BMI, natomiast nie zanotowano istotnego statystycznie związku między SCORE 2 i SCORE 2-OP a WHtR lub BMI w grupie badanej. Wnioski: Populacja wiejska obciążona jest wysokim ryzykiem CVD oraz otyłością brzuszną.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorKulesa-Mrowiecka, Małgorzata - 159995 pl
dc.contributor.authorKachno, Agnieszkapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerKulesa-Mrowiecka, Małgorzata - 159995 pl
dc.contributor.reviewerWilk-Frańczuk, Magdalenapl
dc.date.accessioned2021-10-14T21:38:30Z
dc.date.available2021-10-14T21:38:30Z
dc.date.submitted2021-09-30pl
dc.fieldofstudyfizjoterapiapl
dc.identifier.apddiploma-151020-279856pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/280478
dc.languagepolpl
dc.subject.enKey words: abdominal obesity, CVD risk, WHtR, SCORE 2, rural population.pl
dc.subject.plSłowa klucz: otyłość brzuszna, ryzyko CVD, WHtR, SCORE 2, populacja wiejska.pl
dc.titleOtyłość i ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych par małżeńskich Beskidu Wyspowegopl
dc.title.alternativeOBESITY AND CARDIOVASCULAR RISK OF MARRIED COUPLES IN THE BESKID WYSPOWYpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction: Scientific data showed the influence of abdominal obesity on heart diseases and other lifestyle-based diseases, such as arterial hypertension, diabetes, strokes, depression, but also the musculoskeletal system diseases, such as osteoarthritis of the knee. The need to diagnose obesity and predict the risk of cardiovascular diseases (CVD) is especially important for Polish citizens because on average the indicators of obesity are above the norm for this population. At the same time, 40% of those people live in rural areas with limited access to highly specialized health benefits. Objective of the study: Determination of the frequency of abdominal obesity occurrence, degree of abnormality, and correlation between abdominal obesity and CVD among married couples living in rural areas of the Beskid Wyspowy region. Materials and methods: To support the objectives of this research, data was supported by surveys based on MAMA questionnaire, anthropometric measurements, laboratory tests and indicators from WThR, SCORE 2, and SCORE 2 – OP assessments. Results: Studies showed that a majority of patients, (83.5%) had abdominal obesity, including 210 people (42.9%) who had advanced abdominal obesity (women 24%, men (18.4%), and 199 people (40.6%) had lower abdominal obesity (women 15.1%, men 25.5%). It was seen that in 81 people (16.5%) the WThR indication was in norm (women 10.4%, men 6.1%). Most people with abdominal obesity were in a higher-risk group (22.5%) or high-risk of CVD (59.2%). It was noted that there is a correlation between WThR and BMI. However, in the study group there was no statistically significant correlation between SCORE (SCORE 2 or SCORE 2-OP) and other indicators such as WThR or BMI. Conclusions: The rural population has a high-risk burden of CVD and abdominal obesity.
dc.abstract.plpl
Wstęp: Doniesienia naukowe wykazały wpływ otyłości brzusznej na choroby serca oraz inne choroby cywilizacyjne, takie jak nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, udary, depresja, ale również choroby narządu ruchu, między innymi stawów kolanowych. Wymienione choroby cywilizacyjne nabrały rozmiarów epidemii. Potrzeba rozpoznania otyłości i przewidywanie ryzyka powstania chorób sercowo-naczyniowych (CVD) są szczególnie ważne dla populacji Polaków, ponieważ średnia dla tych chorób przekracza próg normy a 40 % populacji zamieszkuje tereny wiejskie z ograniczonym dostępem do wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych. Cel pracy: Określenie częstości występowania otyłości brzusznej, jej stopnia oraz oceny zależności pomiędzy występowaniem otyłości brzusznej a ryzykiem wystąpienia chorób sercowo - naczyniowych pośród par małżeńskich zamieszkujących obszary wiejskie regionu Beskidu Wyspowego. Materiały i metody: Dla osiągnięcia celu badawczego zastosowano wywiad oparty na kwestionariuszu MAMA, pomiary antropometryczne, badania laboratoryjne oraz wskaźniki WHtR i SCORE 2, SCORE 2 – OP. Wyniki: Badania wykazały otyłość brzuszną dla większości osób (83,5%) w tym 210 osób (42,9%) odznaczały się zaawansowaną otyłością brzuszną (kobiety 24%, mężczyźni 18,4%), a u 199 osób (40,6%) otyłość brzuszną niższego stopnia (kobiety 15,1%, mężczyźni 25,5%). U pozostałych 81 osób (16,5%) zaobserwowano prawidłowy wskaźnik WHtR (kobiety 10,4%, mężczyźni 6,1%). Zdecydowana większość osób z otyłością brzuszną było w grupie podwyższonego (22,5%) bądź wysokiego ryzyka CVD (59,2%). Zanotowano istotny statystycznie związek między wskaźnikami WHtR i BMI, natomiast nie zanotowano istotnego statystycznie związku między SCORE 2 i SCORE 2-OP a WHtR lub BMI w grupie badanej. Wnioski: Populacja wiejska obciążona jest wysokim ryzykiem CVD oraz otyłością brzuszną.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Kulesa-Mrowiecka, Małgorzata - 159995
dc.contributor.authorpl
Kachno, Agnieszka
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Kulesa-Mrowiecka, Małgorzata - 159995
dc.contributor.reviewerpl
Wilk-Frańczuk, Magdalena
dc.date.accessioned
2021-10-14T21:38:30Z
dc.date.available
2021-10-14T21:38:30Z
dc.date.submittedpl
2021-09-30
dc.fieldofstudypl
fizjoterapia
dc.identifier.apdpl
diploma-151020-279856
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/280478
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Key words: abdominal obesity, CVD risk, WHtR, SCORE 2, rural population.
dc.subject.plpl
Słowa klucz: otyłość brzuszna, ryzyko CVD, WHtR, SCORE 2, populacja wiejska.
dc.titlepl
Otyłość i ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych par małżeńskich Beskidu Wyspowego
dc.title.alternativepl
OBESITY AND CARDIOVASCULAR RISK OF MARRIED COUPLES IN THE BESKID WYSPOWY
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
41
Views per month
Views per city
Wroclaw
5
Katowice
4
Krakow
4
Rzeszów
4
Gdansk
2
Szczecin
2
Warsaw
2
Bydgoszcz
1
Czarnkow
1
Deblin
1

No access

No Thumbnail Available