“Agent of Chaos. Themes of destruction, finding purpose, and resisting the system in Chuck Palahniuk's Fight Club and Ken Kesey's One Flew Over the Cuckoo's Nest”

master
dc.abstract.enThe aim of this paper is to engage in the themes of destruction, finding purpose, as well as resisting the system as portrayed in postmodern American works of fiction by two different authors. The two novels subjected to the analysis are Chuck Palahniuk's Fight Club and Ken Kesey's One Flew Over the Cuckoo's Nest. The research will try to address whether these three themes change their literary premises across the two novels and whether they bring different impressions about the characters and their actions depending on the novels' interpretations of the aforementioned themes. Additional context in the form of Friedrich Nietzche's Thus Spoke Zarathustra will be employed to bolster the reasoning behind the characters' actions when necessary. Chapter one serves as an introduction to the research, discussing the authors' literary achievements, and why their respective novels succeed as the representations of their respective genres. Primarily though, it strives to highlight the necessity of engaging both novels from the perspective of the three more universal themes and its potential outcomes. Chapter two is devoted to the Fight Club novel, its characters, and events. In this chapter, themes of destruction, finding purpose, and resisting the system will be examined in order to extract their morals and apply them to enrich our novel's scope of interpretations. Additionally, this chapter will discuss how these themes affect the main characters, especially the nameless narrator and the two conflicting communes he creates. Therefore, this chapter attempts to show how the hero's journey can be defined by the three examined themes and how the literary hero's conduct paints them to the critical reader. Chapter three aims to delve into the same literary problems but from the perspective of One Flew Over the Cuckoo's Nest. It researches how destruction must be engaged with active awareness. It also challenges the view on the themes of finding purpose and resisting the system by offering a unique stance, justifying and reinforcing the hero's actions. It includes Randle P. McMurphy's efforts to show the disturbed ward patients their true worth, and, at the same time, to paint the rebellious activities against the Combine as a necessary, eye-opening experience for them. Having understood these elements, while comparing them between the two novels, one may find that themes like destruction, finding purpose, and resisting the system convey the subtle shifts of a postmodern society presented by postwar American fiction.pl
dc.abstract.plCelem tej pracy dyplomowej jest zaangażowanie się w motywy destrukcji, znajdowania celu, a także przeciwstawiania się systemowi, przedstawione w postmodernistycznych amerykańskich dziełach fikcji dwóch osobnych autorów. Analizie poddane zostaną dwie powieści: „Podziemny krąg” Chucka Palahniuka i „Lot nad kukułczym gniazdem” Kena Keseya. Badanie będzie próbą odpowiedzi na postawione pytanie, czy te trzy motywy zmieniają swoje literackie założenia na przestrzeni dwóch powieści i czy wywierają różne wyobrażenia o postaciach i ich działaniach w zależności od powieściowych interpretacji wspomnianych motywów. Dodatkowy kontekst w postaci „Tako rzecze Zaratustra” Fryderyka Nietzschego zostanie wykorzystany do wzmocnienia rozumowania stojącego za działaniami bohaterów, jeśli zajdzie taka potrzeba. Rozdział pierwszy służy jako wprowadzenie do badań, omawiając osiągnięcia literackie autorów oraz dlaczego ich powieści odnoszą sukces jako reprezentacje swoich gatunków. Przede wszystkim jednak stara się podkreślić konieczność spojrzenia na obie powieści z perspektywy trzech bardziej uniwersalnych motywów i ich potencjalnych implikacji. Rozdział drugi poświęcony jest powieści „Podziemny krąg,” jej bohaterom oraz wydarzeniom. W rozdziale tym przeanalizowane zostaną tematy destrukcji, znajdowania celu i przeciwstawiania się systemowi w celu wydobycia ich wartości moralnych i zastosowania ich w celu wzbogacenia zakresu interpretacji naszej powieści. Dodatkowo w rozdziale tym omówione zostanie, w jaki sposób motywy te wpływają na głównych bohaterów, w szczególności na bezimiennego narratora i dwie skonfliktowane społeczności, które tworzy. W związku z tym rozdział ten stara się ukazać, w jaki sposób podróż bohatera może być zdefiniowana przez trzy badane motywy i jak zachowanie bohatera literackiego maluje je czytelnikowi krytycznemu. Rozdział trzeci ma na celu zagłębienie się w te same problemy literackie, ale z perspektywy „Lotu nad kukułczym gniazdem.” Bada on, w jaki sposób destrukcja musi być podjęta z odpowiednią świadomością. Podważa również dotychczasowe poglądy na temat znajdowania celu i przeciwstawiania się systemowi, oferując unikalną postawę, uzasadniając i popierając działania bohatera. Obejmuje to wysiłki Randle'a P. McMurphy'ego, zmierzające do pokazania zaburzonym pacjentom oddziału ich prawdziwej wartości, a jednocześnie do przedstawienia buntowniczych działań przeciwko Kombinatowi jako niezbędnego, oświecającego ich doświadczenia. Po zrozumieniu tych aspektów, porównując je między dwiema powieściami, można dojść do wniosku, że tematy takie jak destrukcja, znajdowanie celu i przeciwstawianie się systemowi odzwierciedlają subtelne zmiany w postmodernistycznym społeczeństwie przedstawianym przez powojenną amerykańską literaturę piękną.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorMazur, Zygmunt - 130448 pl
dc.contributor.authorGórgól, Krzysztofpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerMazur, Zygmunt - 130448 pl
dc.contributor.reviewerChoiński, Michałpl
dc.date.accessioned2023-10-20T21:52:58Z
dc.date.available2023-10-20T21:52:58Z
dc.date.submitted2023-10-20pl
dc.fieldofstudyfilologia angielskapl
dc.identifier.apddiploma-170180-307135pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/321721
dc.languageengpl
dc.subject.endestruction, finding purpose, resisting the system, postwar American literature, Chuck Palahniuk, Ken Kesey, Fight Club, One Flew Over the Cuckoo's Nestpl
dc.subject.pldestrukcja, znajdowanie celu, przeciwstawianie się systemowi, Amerykańska literatura powojenna, Chuck Palahniuk, Ken Kesey, Podziemny krąg, Lot nad kukułczym gniazdempl
dc.title“Agent of Chaos. Themes of destruction, finding purpose, and resisting the system in Chuck Palahniuk's Fight Club and Ken Kesey's One Flew Over the Cuckoo's Nest”pl
dc.title.alternativeAgent chaosu. Motywy destrukcji, znajdowania celu oraz przeciwstawiania się systemowi w oparciu o „Podziemny krąg” Chucka Pahlaniuka i „Lot nad kukułczym gniazdem” Kena Kesey'apl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this paper is to engage in the themes of destruction, finding purpose, as well as resisting the system as portrayed in postmodern American works of fiction by two different authors. The two novels subjected to the analysis are Chuck Palahniuk's Fight Club and Ken Kesey's One Flew Over the Cuckoo's Nest. The research will try to address whether these three themes change their literary premises across the two novels and whether they bring different impressions about the characters and their actions depending on the novels' interpretations of the aforementioned themes. Additional context in the form of Friedrich Nietzche's Thus Spoke Zarathustra will be employed to bolster the reasoning behind the characters' actions when necessary. Chapter one serves as an introduction to the research, discussing the authors' literary achievements, and why their respective novels succeed as the representations of their respective genres. Primarily though, it strives to highlight the necessity of engaging both novels from the perspective of the three more universal themes and its potential outcomes. Chapter two is devoted to the Fight Club novel, its characters, and events. In this chapter, themes of destruction, finding purpose, and resisting the system will be examined in order to extract their morals and apply them to enrich our novel's scope of interpretations. Additionally, this chapter will discuss how these themes affect the main characters, especially the nameless narrator and the two conflicting communes he creates. Therefore, this chapter attempts to show how the hero's journey can be defined by the three examined themes and how the literary hero's conduct paints them to the critical reader. Chapter three aims to delve into the same literary problems but from the perspective of One Flew Over the Cuckoo's Nest. It researches how destruction must be engaged with active awareness. It also challenges the view on the themes of finding purpose and resisting the system by offering a unique stance, justifying and reinforcing the hero's actions. It includes Randle P. McMurphy's efforts to show the disturbed ward patients their true worth, and, at the same time, to paint the rebellious activities against the Combine as a necessary, eye-opening experience for them. Having understood these elements, while comparing them between the two novels, one may find that themes like destruction, finding purpose, and resisting the system convey the subtle shifts of a postmodern society presented by postwar American fiction.
dc.abstract.plpl
Celem tej pracy dyplomowej jest zaangażowanie się w motywy destrukcji, znajdowania celu, a także przeciwstawiania się systemowi, przedstawione w postmodernistycznych amerykańskich dziełach fikcji dwóch osobnych autorów. Analizie poddane zostaną dwie powieści: „Podziemny krąg” Chucka Palahniuka i „Lot nad kukułczym gniazdem” Kena Keseya. Badanie będzie próbą odpowiedzi na postawione pytanie, czy te trzy motywy zmieniają swoje literackie założenia na przestrzeni dwóch powieści i czy wywierają różne wyobrażenia o postaciach i ich działaniach w zależności od powieściowych interpretacji wspomnianych motywów. Dodatkowy kontekst w postaci „Tako rzecze Zaratustra” Fryderyka Nietzschego zostanie wykorzystany do wzmocnienia rozumowania stojącego za działaniami bohaterów, jeśli zajdzie taka potrzeba. Rozdział pierwszy służy jako wprowadzenie do badań, omawiając osiągnięcia literackie autorów oraz dlaczego ich powieści odnoszą sukces jako reprezentacje swoich gatunków. Przede wszystkim jednak stara się podkreślić konieczność spojrzenia na obie powieści z perspektywy trzech bardziej uniwersalnych motywów i ich potencjalnych implikacji. Rozdział drugi poświęcony jest powieści „Podziemny krąg,” jej bohaterom oraz wydarzeniom. W rozdziale tym przeanalizowane zostaną tematy destrukcji, znajdowania celu i przeciwstawiania się systemowi w celu wydobycia ich wartości moralnych i zastosowania ich w celu wzbogacenia zakresu interpretacji naszej powieści. Dodatkowo w rozdziale tym omówione zostanie, w jaki sposób motywy te wpływają na głównych bohaterów, w szczególności na bezimiennego narratora i dwie skonfliktowane społeczności, które tworzy. W związku z tym rozdział ten stara się ukazać, w jaki sposób podróż bohatera może być zdefiniowana przez trzy badane motywy i jak zachowanie bohatera literackiego maluje je czytelnikowi krytycznemu. Rozdział trzeci ma na celu zagłębienie się w te same problemy literackie, ale z perspektywy „Lotu nad kukułczym gniazdem.” Bada on, w jaki sposób destrukcja musi być podjęta z odpowiednią świadomością. Podważa również dotychczasowe poglądy na temat znajdowania celu i przeciwstawiania się systemowi, oferując unikalną postawę, uzasadniając i popierając działania bohatera. Obejmuje to wysiłki Randle'a P. McMurphy'ego, zmierzające do pokazania zaburzonym pacjentom oddziału ich prawdziwej wartości, a jednocześnie do przedstawienia buntowniczych działań przeciwko Kombinatowi jako niezbędnego, oświecającego ich doświadczenia. Po zrozumieniu tych aspektów, porównując je między dwiema powieściami, można dojść do wniosku, że tematy takie jak destrukcja, znajdowanie celu i przeciwstawianie się systemowi odzwierciedlają subtelne zmiany w postmodernistycznym społeczeństwie przedstawianym przez powojenną amerykańską literaturę piękną.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Mazur, Zygmunt - 130448
dc.contributor.authorpl
Górgól, Krzysztof
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Mazur, Zygmunt - 130448
dc.contributor.reviewerpl
Choiński, Michał
dc.date.accessioned
2023-10-20T21:52:58Z
dc.date.available
2023-10-20T21:52:58Z
dc.date.submittedpl
2023-10-20
dc.fieldofstudypl
filologia angielska
dc.identifier.apdpl
diploma-170180-307135
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/321721
dc.languagepl
eng
dc.subject.enpl
destruction, finding purpose, resisting the system, postwar American literature, Chuck Palahniuk, Ken Kesey, Fight Club, One Flew Over the Cuckoo's Nest
dc.subject.plpl
destrukcja, znajdowanie celu, przeciwstawianie się systemowi, Amerykańska literatura powojenna, Chuck Palahniuk, Ken Kesey, Podziemny krąg, Lot nad kukułczym gniazdem
dc.titlepl
“Agent of Chaos. Themes of destruction, finding purpose, and resisting the system in Chuck Palahniuk's Fight Club and Ken Kesey's One Flew Over the Cuckoo's Nest”
dc.title.alternativepl
Agent chaosu. Motywy destrukcji, znajdowania celu oraz przeciwstawiania się systemowi w oparciu o „Podziemny krąg” Chucka Pahlaniuka i „Lot nad kukułczym gniazdem” Kena Kesey'a
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
6
Views per month
Views per city
Edinburgh
3
Colindale
2
Gdansk
1

No access

No Thumbnail Available
Collections