Uprawnienia służb specjalnych a prawa i wolności obywatela w Polsce

licenciate
dc.abstract.enThe subject of the BA thesis is the relation between national security services and the rights and freedoms of citizens in Poland, which are guaranteed in the Constitution. The state, as the highest form of organization of society, cares about its citizens by providing them with security. Therefore, it is understandable to limit the rights and freedoms of the individual in the name of national security and social order. The aim of the study is to try to answer the question: how far can the rights and freedoms of the individual be restricted in the name of the threat to the security of the general public? The work is divided into three parts. The first discusses the constitutional approach to the term "security" and presents basic civil rights and freedoms. The second part presents the powers of the special services with a system of control and supervision over their implementation. In the third one, the anti-terrorist law was cited along with the presentation of the extended scope of service competences and the analysis of the functioning of the provisions of the normative act in practice. The work ends with a summary that emphasizes the right proportion of restricting the rights and freedoms of the citizen in the name of national security and public order in the state.pl
dc.abstract.plTematem pracy licencjackiej jest relacja pomiędzy kompetencjami służb specjalnych w Polsce a prawami i wolnościami obywatela, które gwarantowane są w Konstytucji RP. Państwo jako najwyższa forma organizacji społeczeństwa dba o swoich obywateli zapewniając im bezpieczeństwo. Dlatego zrozumiałe jest ograniczanie praw i wolności jednostki w imię bezpieczeństwa narodowego i porządku społecznego. Celem opracowania jest próba odpowiedzi na pytanie: jak dalece w imię zagrożenia bezpieczeństwa ogółu społeczeństwa mogą być ograniczane prawa i wolności jednostki? Praca dzieli się na 3 części. W pierwszej omówione zostało konstytucyjne ujęcie terminu "bezpieczeństwo" oraz przedstawione zostały podstawowe prawa i wolności obywatelskie. W drugiej części zaprezentowane są uprawnienia służb specjalnych wraz z systemem kontroli i nadzoru nad ich wykonywaniem.. Natomiast w trzeciej przytoczona została ustawa antyterrorystyczna wraz z przedstawieniem rozszerzonego zakresu kompetencji służb i analizą funkcjonowania postanowień aktu normatywnego w praktyce. Pracę kończy podsumowanie zwracające szczególną uwagę na odpowiednią proporcję ograniczania praw i wolności obywatela w imię bezpieczeństwa narodowego i porządku publicznego w państwie.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorJakubiak, Łukasz - 160829 pl
dc.contributor.authorMałysiak, Januszpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerJakubiak, Łukasz - 160829 pl
dc.contributor.reviewerKolaszyński, Mateuszpl
dc.date.accessioned2020-07-27T18:28:09Z
dc.date.available2020-07-27T18:28:09Z
dc.date.submitted2018-07-09pl
dc.fieldofstudybezpieczeństwo narodowepl
dc.identifier.apddiploma-125866-212794pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/230027
dc.languagepolpl
dc.subject.ennational security services, rights and freedoms, safety, constitution of the Republic of Poland, anti-terrorist act,pl
dc.subject.plsłużby specjalne, prawa i wolności, bezpieczeństwo, konstytucja RP, ustawa antyterrorystyczna,pl
dc.titleUprawnienia służb specjalnych a prawa i wolności obywatela w Polscepl
dc.title.alternativeRelation between national security services and rights and freedom of citizen in Polandpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of the BA thesis is the relation between national security services and the rights and freedoms of citizens in Poland, which are guaranteed in the Constitution. The state, as the highest form of organization of society, cares about its citizens by providing them with security. Therefore, it is understandable to limit the rights and freedoms of the individual in the name of national security and social order. The aim of the study is to try to answer the question: how far can the rights and freedoms of the individual be restricted in the name of the threat to the security of the general public? The work is divided into three parts. The first discusses the constitutional approach to the term "security" and presents basic civil rights and freedoms. The second part presents the powers of the special services with a system of control and supervision over their implementation. In the third one, the anti-terrorist law was cited along with the presentation of the extended scope of service competences and the analysis of the functioning of the provisions of the normative act in practice. The work ends with a summary that emphasizes the right proportion of restricting the rights and freedoms of the citizen in the name of national security and public order in the state.
dc.abstract.plpl
Tematem pracy licencjackiej jest relacja pomiędzy kompetencjami służb specjalnych w Polsce a prawami i wolnościami obywatela, które gwarantowane są w Konstytucji RP. Państwo jako najwyższa forma organizacji społeczeństwa dba o swoich obywateli zapewniając im bezpieczeństwo. Dlatego zrozumiałe jest ograniczanie praw i wolności jednostki w imię bezpieczeństwa narodowego i porządku społecznego. Celem opracowania jest próba odpowiedzi na pytanie: jak dalece w imię zagrożenia bezpieczeństwa ogółu społeczeństwa mogą być ograniczane prawa i wolności jednostki? Praca dzieli się na 3 części. W pierwszej omówione zostało konstytucyjne ujęcie terminu "bezpieczeństwo" oraz przedstawione zostały podstawowe prawa i wolności obywatelskie. W drugiej części zaprezentowane są uprawnienia służb specjalnych wraz z systemem kontroli i nadzoru nad ich wykonywaniem.. Natomiast w trzeciej przytoczona została ustawa antyterrorystyczna wraz z przedstawieniem rozszerzonego zakresu kompetencji służb i analizą funkcjonowania postanowień aktu normatywnego w praktyce. Pracę kończy podsumowanie zwracające szczególną uwagę na odpowiednią proporcję ograniczania praw i wolności obywatela w imię bezpieczeństwa narodowego i porządku publicznego w państwie.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Jakubiak, Łukasz - 160829
dc.contributor.authorpl
Małysiak, Janusz
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Jakubiak, Łukasz - 160829
dc.contributor.reviewerpl
Kolaszyński, Mateusz
dc.date.accessioned
2020-07-27T18:28:09Z
dc.date.available
2020-07-27T18:28:09Z
dc.date.submittedpl
2018-07-09
dc.fieldofstudypl
bezpieczeństwo narodowe
dc.identifier.apdpl
diploma-125866-212794
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/230027
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
national security services, rights and freedoms, safety, constitution of the Republic of Poland, anti-terrorist act,
dc.subject.plpl
służby specjalne, prawa i wolności, bezpieczeństwo, konstytucja RP, ustawa antyterrorystyczna,
dc.titlepl
Uprawnienia służb specjalnych a prawa i wolności obywatela w Polsce
dc.title.alternativepl
Relation between national security services and rights and freedom of citizen in Poland
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
38
Views per month
Views per city
Warsaw
6
Stargard
4
Szczecin
3
Dublin
2
Wroclaw
2
Bialystok
1
Kocmyrzów
1
Koszalin
1
Lukawiec
1
Myszkow
1

No access

No Thumbnail Available