Wykorzystywanie fikcji literackiej dla rozwoju gospodarczego gminy na przykładzie Pacanowa.

master
dc.abstract.enMain purpose of this thesis was to show the possibility of using fiction as that, which can affect the increasing interest of tourists given the resort, revitalize local community and, above all, affect the economic development community. As part of the research was important to provide activities and opportunities in the Municipality of Pacanów in the field of cultural tourism. The first chapter describes the economic context of culture. On the background of its social significance has been accentuated the impact of cultural values on economic development to indicate the creation of a new stream of research - cultural economics. Then were discussed sources of funding for culture in Poland. The second chapter examines the cultural tourism as a growth stimulator. It indicates the relationship of tourism and culture, after that it describes the tourism literature. Do not overlook the economic importance of tourism at the local level and discusses examples of "good practice" use of children's literature. The third chapter examines the cultural and economic potential of Pacanów. Presents the strategy of the municipality and the activities of the European Fairytales Centre in Pacanów. The analytical part was a quantitative interpretation of the offer, customers and participation in cultural events and the sources of revenues and expenses of the institution. Finally were advances conclusions and recommendations for municipal authorities and residents, which should become a catalyst for efforts to increase the attractiveness of Pacanów.pl
dc.abstract.plGłównym celem pracy było dowiedzenie, że dostrzegając i wykorzystując potencjał drzemiący w literaturze, można zwiększać zainteresowanie turystów, poprawiać atrakcyjność miejsca, aktywizować lokalną społeczność, a w dalszej perspektywie wpływać na rozwój gospodarczy gminy. W części badawczej istotne było przedstawienie działań i możliwości Gminy Pacanów w zakresie turystyki kulturowej. Pierwszy rozdział przedstawia ekonomiczny kontekst kultury. Na tle jej społecznego znaczenia został zaakcentowany wpływ wartości kulturowych na rozwój gospodarczy, aby wskazać na tworzenie nowego nurtu badań – ekonomiki kultury. Następnie zostały omówione źródła finansowania kultury w Polsce. Drugi rozdział ukazuje turystykę kulturową jako stymulator rozwoju. Wskazuje on na związki turystyki i kultury oraz charakteryzuje turystykę literacką. Nie pominięto gospodarczego znaczenia turystyki na szczeblu lokalnym oraz omówiono przykłady „dobrych praktyk” wykorzystywania literatury dziecięcej. Trzeci rozdział analizuje potencjał kulturalno-ekonomiczny Pacanowa. Przedstawia strategię gminy oraz działalność Europejskiego Centrum Bajki. W części analitycznej poddano ocenie ofertę, odbiorców i uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych oraz źródła przychodów i kosztów działalności tej instytucji. Na koniec wysunięto wnioski i rekomendacje dla władz gminy oraz mieszkańców, które powinny stać się impulsem dla działań zmierzających do zwiększania atrakcyjności turystycznej Pacanowa.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorWojciechowski, Jan - 132696 pl
dc.contributor.authorPyska, Dorotapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerGaweł, Łukasz - 128023 pl
dc.contributor.reviewerWojciechowski, Jan - 132696 pl
dc.date.accessioned2020-07-14T20:47:09Z
dc.date.available2020-07-14T20:47:09Z
dc.date.submitted2011-07-04pl
dc.fieldofstudyzarządzanie kulturąpl
dc.identifier.apddiploma-56383-85888pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/170813
dc.languagepolpl
dc.subject.eneconomy - culture - literature - Pacanów - tourismpl
dc.subject.plgospodarka – kultura – literatura – Pacanów – turystykapl
dc.titleWykorzystywanie fikcji literackiej dla rozwoju gospodarczego gminy na przykładzie Pacanowa.pl
dc.title.alternativeThe use of fiction for the economic development community on the example of Pacanów.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Main purpose of this thesis was to show the possibility of using fiction as that, which can affect the increasing interest of tourists given the resort, revitalize local community and, above all, affect the economic development community. As part of the research was important to provide activities and opportunities in the Municipality of Pacanów in the field of cultural tourism. The first chapter describes the economic context of culture. On the background of its social significance has been accentuated the impact of cultural values on economic development to indicate the creation of a new stream of research - cultural economics. Then were discussed sources of funding for culture in Poland. The second chapter examines the cultural tourism as a growth stimulator. It indicates the relationship of tourism and culture, after that it describes the tourism literature. Do not overlook the economic importance of tourism at the local level and discusses examples of "good practice" use of children's literature. The third chapter examines the cultural and economic potential of Pacanów. Presents the strategy of the municipality and the activities of the European Fairytales Centre in Pacanów. The analytical part was a quantitative interpretation of the offer, customers and participation in cultural events and the sources of revenues and expenses of the institution. Finally were advances conclusions and recommendations for municipal authorities and residents, which should become a catalyst for efforts to increase the attractiveness of Pacanów.
dc.abstract.plpl
Głównym celem pracy było dowiedzenie, że dostrzegając i wykorzystując potencjał drzemiący w literaturze, można zwiększać zainteresowanie turystów, poprawiać atrakcyjność miejsca, aktywizować lokalną społeczność, a w dalszej perspektywie wpływać na rozwój gospodarczy gminy. W części badawczej istotne było przedstawienie działań i możliwości Gminy Pacanów w zakresie turystyki kulturowej. Pierwszy rozdział przedstawia ekonomiczny kontekst kultury. Na tle jej społecznego znaczenia został zaakcentowany wpływ wartości kulturowych na rozwój gospodarczy, aby wskazać na tworzenie nowego nurtu badań – ekonomiki kultury. Następnie zostały omówione źródła finansowania kultury w Polsce. Drugi rozdział ukazuje turystykę kulturową jako stymulator rozwoju. Wskazuje on na związki turystyki i kultury oraz charakteryzuje turystykę literacką. Nie pominięto gospodarczego znaczenia turystyki na szczeblu lokalnym oraz omówiono przykłady „dobrych praktyk” wykorzystywania literatury dziecięcej. Trzeci rozdział analizuje potencjał kulturalno-ekonomiczny Pacanowa. Przedstawia strategię gminy oraz działalność Europejskiego Centrum Bajki. W części analitycznej poddano ocenie ofertę, odbiorców i uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych oraz źródła przychodów i kosztów działalności tej instytucji. Na koniec wysunięto wnioski i rekomendacje dla władz gminy oraz mieszkańców, które powinny stać się impulsem dla działań zmierzających do zwiększania atrakcyjności turystycznej Pacanowa.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Wojciechowski, Jan - 132696
dc.contributor.authorpl
Pyska, Dorota
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Gaweł, Łukasz - 128023
dc.contributor.reviewerpl
Wojciechowski, Jan - 132696
dc.date.accessioned
2020-07-14T20:47:09Z
dc.date.available
2020-07-14T20:47:09Z
dc.date.submittedpl
2011-07-04
dc.fieldofstudypl
zarządzanie kulturą
dc.identifier.apdpl
diploma-56383-85888
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/170813
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
economy - culture - literature - Pacanów - tourism
dc.subject.plpl
gospodarka – kultura – literatura – Pacanów – turystyka
dc.titlepl
Wykorzystywanie fikcji literackiej dla rozwoju gospodarczego gminy na przykładzie Pacanowa.
dc.title.alternativepl
The use of fiction for the economic development community on the example of Pacanów.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
4
Views per month
Views per city
Dublin
2
Wroclaw
2

No access

No Thumbnail Available