Występowanie głodu nikotynowego oraz wpływ stresu na jego natężenie wśród rekreacyjnych palaczy

master
dc.abstract.enNicotine addiction is still one of the most common in the world. The proportion of tobacco consumption has been slowly declining in recent years, but still remains on high level. People addicted to nicotine are at risk of developing many diseases and, consequently, of premature death. The main role in the addiction process is attributed to substance craving. Nicotine craving contributes to the formation of addiction, but it is also the most important factor that predict relapse. One of the causes of nicotine craving that leads to a relapse of nicotine intake is conditioning. Taking nicotine activates the so-called reward system in the brain. The association of places and stimuli with nicotine intake causes that after some time exposure to conditional stimuli, not nicotine, causes drug seeking behavior. Affect also plays an important role in inducing nicotine craving. People who are under the influence of negative affect feel nicotine craving more strongly, which in turn can lead to a relapse. The phenomenon of craving for nicotine probably does not apply only to everyday smokers. According to the latest research, it can also affect recreational smokers who do not show nicotine dependence. The aim of the study was to investigate the occurrence of craving for recreational smokers who are in a state of voluntary abstinence. In addition, the goal was to investigate the effect of stress on nicotine craving among recreational smokers, who are in a state of voluntary abstinence. Analysis of the data that was collected on a sample of recreational smokers, who were in state of abstinence showed the occurrence of nicotine craving. The assumptions about the impact of negative affect were also confirmed. Other interesting factor, which has impact on nicotine craving was age of the respondents. In addition, the effect of stress on the intensity of nicotine craving was demonstrated among recreational tobacco users who were in state of abstinence. The data also provided interesting information regarding the subjects affect during stress, because in contrast to stress-free conditions there was a signifficant increase of positive affect. The results of the study show a significant role of nicotine craving in the process of becoming addicted to tobacco use.pl
dc.abstract.plUzależnienie od nikotyny jest wciąż jednym z najczęściej występujących na świecie. W ciągu ostatnich lat odsetek osób korzystających z tytoniu powoli spada, jednak wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie. Osoby uzależnione od nikotyny są narażone na powstawanie wielu chorób, a w konsekwencji także na przedwczesny zgon. Główną rolę w procesie uzależnienia przypisuje się głodowi substancji. Głód nikotynowy jest najważniejszym czynnikiem, który utrudnia zerwanie z nałogiem. Jedną z przyczyn powstawania głodu nikotynowego, która prowadzi do nawrotu przyjmowania nikotyny jest warunkowanie. Przyjmowanie nikotyny aktywuje tzw. układ nagrody w mózgu. Skojarzenie miejsc oraz bodźców z przyjmowaniem nikotyny powoduje, że po pewnym czasie ekspozycja na bodźce warunkowe, a nie nikotyna wywołuje zachowania prowadzące do poszukiwania nikotyny. Istotną rolę w indukowaniu głodu nikotynowego odgrywa także afekt. Osoby znajdujące się pod wpływem negatywnego afektu, silniej odczuwają głód nikotynowy, co w konsekwencji może prowadzić do powrotu do nałogu. Zjawisko głodu nikotynowego prawdopodobnie nie dotyczy jednak tylko palaczy z diagnozą uzależnienia. Jak wskazują najnowsze badania może on dotykać także osoby palące rekreacyjnie, które nie wykazują zależności od nikotyny. Celem badania było zbadanie występowania głodu nikotynowego wśród rekreacyjnych palaczy, będących w stanie dobrowolnej abstynencji. Dodatkowo celem było zbadanie wpływu stresu na głód nikotynowy u takich palaczy.Analiza danych, które zostały zebrane na próbce osób rekreacyjnie przyjmującej nikotynę oraz będącej w stanie abstynencji wykazała występowanie głodu nikotynowego. Potwierdziły się także przypuszczenia dotyczące wpływu afektu negatywnego. Istotny dla radzenia sobie z głodem nikotynowym okazał się również wiek badanych.Dodatkowo wykazano wpływ stresu na natężenie głodu nikotynowego wśród osób rekreacyjnie korzystających z tytoniu, które znajdowały się pod wpływem abstynencji. Dane dostarczyły również ciekawych informacji dotyczących afektu badanych w czasie stresu, ponieważ w przeciwieństwie do warunków bezstresowych nastąpił wyraźny wzrost afektu pozytywnego. Wyniki przeprowadzonego badania wskazują na istotną rolę głodu nikotynowego w procesie wchodzenia w nałogowe używanie tytoniu.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorSolecki, Wojciechpl
dc.contributor.authorPodgórski, Krzysztofpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerSolecki, Wojciechpl
dc.contributor.reviewerKontrymowicz-Ogińska, Halszka - 130256 pl
dc.date.accessioned2020-10-20T19:03:52Z
dc.date.available2020-10-20T19:03:52Z
dc.date.submitted2020-09-14pl
dc.fieldofstudypsychologia stosowanapl
dc.identifier.apddiploma-139543-211328pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/248996
dc.languagepolpl
dc.subject.ennicotine craving, addiction, negative affect, stress, recreational smokers, non dependent smokerspl
dc.subject.plgłód nikotynowy, uzależnienie, afekt negatywny, stres, rekreacyjni palaczepl
dc.titleWystępowanie głodu nikotynowego oraz wpływ stresu na jego natężenie wśród rekreacyjnych palaczypl
dc.title.alternativeThe occurrence of nicotine craving and the impact of stress on its intensity among recreational smokerspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Nicotine addiction is still one of the most common in the world. The proportion of tobacco consumption has been slowly declining in recent years, but still remains on high level. People addicted to nicotine are at risk of developing many diseases and, consequently, of premature death. The main role in the addiction process is attributed to substance craving. Nicotine craving contributes to the formation of addiction, but it is also the most important factor that predict relapse. One of the causes of nicotine craving that leads to a relapse of nicotine intake is conditioning. Taking nicotine activates the so-called reward system in the brain. The association of places and stimuli with nicotine intake causes that after some time exposure to conditional stimuli, not nicotine, causes drug seeking behavior. Affect also plays an important role in inducing nicotine craving. People who are under the influence of negative affect feel nicotine craving more strongly, which in turn can lead to a relapse. The phenomenon of craving for nicotine probably does not apply only to everyday smokers. According to the latest research, it can also affect recreational smokers who do not show nicotine dependence. The aim of the study was to investigate the occurrence of craving for recreational smokers who are in a state of voluntary abstinence. In addition, the goal was to investigate the effect of stress on nicotine craving among recreational smokers, who are in a state of voluntary abstinence. Analysis of the data that was collected on a sample of recreational smokers, who were in state of abstinence showed the occurrence of nicotine craving. The assumptions about the impact of negative affect were also confirmed. Other interesting factor, which has impact on nicotine craving was age of the respondents. In addition, the effect of stress on the intensity of nicotine craving was demonstrated among recreational tobacco users who were in state of abstinence. The data also provided interesting information regarding the subjects affect during stress, because in contrast to stress-free conditions there was a signifficant increase of positive affect. The results of the study show a significant role of nicotine craving in the process of becoming addicted to tobacco use.
dc.abstract.plpl
Uzależnienie od nikotyny jest wciąż jednym z najczęściej występujących na świecie. W ciągu ostatnich lat odsetek osób korzystających z tytoniu powoli spada, jednak wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie. Osoby uzależnione od nikotyny są narażone na powstawanie wielu chorób, a w konsekwencji także na przedwczesny zgon. Główną rolę w procesie uzależnienia przypisuje się głodowi substancji. Głód nikotynowy jest najważniejszym czynnikiem, który utrudnia zerwanie z nałogiem. Jedną z przyczyn powstawania głodu nikotynowego, która prowadzi do nawrotu przyjmowania nikotyny jest warunkowanie. Przyjmowanie nikotyny aktywuje tzw. układ nagrody w mózgu. Skojarzenie miejsc oraz bodźców z przyjmowaniem nikotyny powoduje, że po pewnym czasie ekspozycja na bodźce warunkowe, a nie nikotyna wywołuje zachowania prowadzące do poszukiwania nikotyny. Istotną rolę w indukowaniu głodu nikotynowego odgrywa także afekt. Osoby znajdujące się pod wpływem negatywnego afektu, silniej odczuwają głód nikotynowy, co w konsekwencji może prowadzić do powrotu do nałogu. Zjawisko głodu nikotynowego prawdopodobnie nie dotyczy jednak tylko palaczy z diagnozą uzależnienia. Jak wskazują najnowsze badania może on dotykać także osoby palące rekreacyjnie, które nie wykazują zależności od nikotyny. Celem badania było zbadanie występowania głodu nikotynowego wśród rekreacyjnych palaczy, będących w stanie dobrowolnej abstynencji. Dodatkowo celem było zbadanie wpływu stresu na głód nikotynowy u takich palaczy.Analiza danych, które zostały zebrane na próbce osób rekreacyjnie przyjmującej nikotynę oraz będącej w stanie abstynencji wykazała występowanie głodu nikotynowego. Potwierdziły się także przypuszczenia dotyczące wpływu afektu negatywnego. Istotny dla radzenia sobie z głodem nikotynowym okazał się również wiek badanych.Dodatkowo wykazano wpływ stresu na natężenie głodu nikotynowego wśród osób rekreacyjnie korzystających z tytoniu, które znajdowały się pod wpływem abstynencji. Dane dostarczyły również ciekawych informacji dotyczących afektu badanych w czasie stresu, ponieważ w przeciwieństwie do warunków bezstresowych nastąpił wyraźny wzrost afektu pozytywnego. Wyniki przeprowadzonego badania wskazują na istotną rolę głodu nikotynowego w procesie wchodzenia w nałogowe używanie tytoniu.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Solecki, Wojciech
dc.contributor.authorpl
Podgórski, Krzysztof
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Solecki, Wojciech
dc.contributor.reviewerpl
Kontrymowicz-Ogińska, Halszka - 130256
dc.date.accessioned
2020-10-20T19:03:52Z
dc.date.available
2020-10-20T19:03:52Z
dc.date.submittedpl
2020-09-14
dc.fieldofstudypl
psychologia stosowana
dc.identifier.apdpl
diploma-139543-211328
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/248996
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
nicotine craving, addiction, negative affect, stress, recreational smokers, non dependent smokers
dc.subject.plpl
głód nikotynowy, uzależnienie, afekt negatywny, stres, rekreacyjni palacze
dc.titlepl
Występowanie głodu nikotynowego oraz wpływ stresu na jego natężenie wśród rekreacyjnych palaczy
dc.title.alternativepl
The occurrence of nicotine craving and the impact of stress on its intensity among recreational smokers
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
92
Views per month
Views per city
Krakow
15
Warsaw
13
Gdansk
8
Poznan
8
Starachowice
5
Wroclaw
5
Tarnowskie Gory
4
Lodz
3
Lublin
2
Oświęcim
2

No access

No Thumbnail Available