Pragmatyka służbowa funkcjonariusza Policji

master
dc.abstract.enPolice is on of the most important formation in Poland. it was created to guard order and public safety. Police officers are in specific, functional relationship with police authority. Administrative character of this relationship determinate duty of subordination and beeing at superior disposal. Officers can be also punish of commit disciplinary misconduct. Decision about come into beeing in functional relationship is made by administrative decision. In the same way officer is dismiss from service. Police service is very responsible and becouse of that officers should be only people, who have appropriate predisposition. All thing about the functional relationship between officers and police authority is contain in article of labour relation.pl
dc.abstract.plPolicjajest jedną z najważniejszych formacji mundurowych w Polsce. Została stworzona by trzec porządku i bezpieczeństwa publicznego. Funkcjonariusze Policji nie są jednak "zwykłymi" pracownikami w rozumieniu prawa pracy. są oni jedną ze stron stosunku służbowego, który łączy ich z odpowiednim organem Policji. Stosunek ten jest stosunkiem administracjnoprawnym. Funkcjnariusze Policji są obowiązani zgodnie z przepisami pragmatyki służbowej do podporządkowania i pełnej dyspozycyjności oraz wykonywania rozkazów swych przełożonych. Do nawiązania stosunku słuzbowego dochodzi w drodze wydania aktu mianowania, będącego deyzją administracyjną. Wydania decyzji wymaga także rozwiązanie stosunku służbowego z funkcjonariuszem. Z obowiązku podporządkowania i pełnej dyspozycyjności wynika również możliwość pociagnięcia funkcjonariusza Policji do odpowiedzialności dyscyplinarnej za popełnienie przewininia dyscyplinarnego. Administracynoprawny charakter stosunku służbowego funkcjonariuszy Policji przejawia się również w wielu aspektach służby w Policji, m.in. w postpowaniu kwalifikacyjnym czy mianowaniu na funkcjonariusza czy na powołaniu na stanowisko służbowe. Podstawowym aktem prawnym regulującym stosunek słuzbowy funkcjonariusza Polcji jest ustawa o Policji.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorNiżnik-Dobosz, Iwona - 131915 pl
dc.contributor.authorMietła, Agnieszkapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerJakimowicz, Wojciech - 128412 pl
dc.contributor.reviewerNiżnik-Dobosz, Iwona - 131915 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T14:49:48Z
dc.date.available2020-07-24T14:49:48Z
dc.date.submitted2013-07-10pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-73503-100860pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/186377
dc.languagepolpl
dc.subject.enlabour relation, police officers, functional relationship, citize- authority relation, administrative decision.pl
dc.subject.plpragmatyka służbowa, funkcjonariusz Policji, stosunek służbowy, stosunek administracyjnoprawny, decyzja administracyjna.pl
dc.titlePragmatyka służbowa funkcjonariusza Policjipl
dc.title.alternativeLabour relations of Police officerspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Police is on of the most important formation in Poland. it was created to guard order and public safety. Police officers are in specific, functional relationship with police authority. Administrative character of this relationship determinate duty of subordination and beeing at superior disposal. Officers can be also punish of commit disciplinary misconduct. Decision about come into beeing in functional relationship is made by administrative decision. In the same way officer is dismiss from service. Police service is very responsible and becouse of that officers should be only people, who have appropriate predisposition. All thing about the functional relationship between officers and police authority is contain in article of labour relation.
dc.abstract.plpl
Policjajest jedną z najważniejszych formacji mundurowych w Polsce. Została stworzona by trzec porządku i bezpieczeństwa publicznego. Funkcjonariusze Policji nie są jednak "zwykłymi" pracownikami w rozumieniu prawa pracy. są oni jedną ze stron stosunku służbowego, który łączy ich z odpowiednim organem Policji. Stosunek ten jest stosunkiem administracjnoprawnym. Funkcjnariusze Policji są obowiązani zgodnie z przepisami pragmatyki służbowej do podporządkowania i pełnej dyspozycyjności oraz wykonywania rozkazów swych przełożonych. Do nawiązania stosunku słuzbowego dochodzi w drodze wydania aktu mianowania, będącego deyzją administracyjną. Wydania decyzji wymaga także rozwiązanie stosunku służbowego z funkcjonariuszem. Z obowiązku podporządkowania i pełnej dyspozycyjności wynika również możliwość pociagnięcia funkcjonariusza Policji do odpowiedzialności dyscyplinarnej za popełnienie przewininia dyscyplinarnego. Administracynoprawny charakter stosunku służbowego funkcjonariuszy Policji przejawia się również w wielu aspektach służby w Policji, m.in. w postpowaniu kwalifikacyjnym czy mianowaniu na funkcjonariusza czy na powołaniu na stanowisko służbowe. Podstawowym aktem prawnym regulującym stosunek słuzbowy funkcjonariusza Polcji jest ustawa o Policji.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Niżnik-Dobosz, Iwona - 131915
dc.contributor.authorpl
Mietła, Agnieszka
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Jakimowicz, Wojciech - 128412
dc.contributor.reviewerpl
Niżnik-Dobosz, Iwona - 131915
dc.date.accessioned
2020-07-24T14:49:48Z
dc.date.available
2020-07-24T14:49:48Z
dc.date.submittedpl
2013-07-10
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-73503-100860
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/186377
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
labour relation, police officers, functional relationship, citize- authority relation, administrative decision.
dc.subject.plpl
pragmatyka służbowa, funkcjonariusz Policji, stosunek służbowy, stosunek administracyjnoprawny, decyzja administracyjna.
dc.titlepl
Pragmatyka służbowa funkcjonariusza Policji
dc.title.alternativepl
Labour relations of Police officers
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
239
Views per month
Views per city
Warsaw
61
Bialystok
16
Krakow
14
Poznan
10
Wroclaw
9
Rzeszów
5
Katowice
4
Raszyn
4
Szczytno
4
Kielce
3

No access

No Thumbnail Available