Synteza nowych pochodnych 1H-pirolo[3,2-c]chinoliny jako potencjalnych inhibitorów enzymatycznych

master
dc.abstract.enPresented thesis is composed of two parts. The introduction part contains a review of new pyrroloquinoline derivatives with antimalarial, anticancer and CNS activity. On the basis of recent publications it was possible to reveal a certain connection between the way of condensation pyrrole and quinoline substructures, substitution patterns and biological activity of pyrroloquinolines. The experimental part of the study presents the synthesis of amines and amides with 1H-pyrrolo[3,2-c]quinoline core as potential antiproliferative agents. First of all, the 4-chloro-1H-pyrrolo[3,2-c]quinoline synthon was obtained and N-alkylated by 4-chlorobenzyl bromide. Further steps include nucleophilic substitution with aliphatic/alicyclic amines or aminoalcohols at position 4 of 1H-pyrrolo[3,2-c]quinoline. Additionally, amide derivative of pyrroloquinoline was obtained.In conclusion, 11 final products were synthesized. Their purity was examined by high performance liquid chromatography (HPLC). Chemical structures were confirmed by mass spectrometry analyses and nuclear magnetic resonance.pl
dc.abstract.plPrezentowana praca składa się z dwóch części. Pierwszą z nich stanowi wstęp teoretyczny, w którym dokonano przeglądu nowych pochodnych pirolochinolinowych o właściwościach przeciwmalarycznych, przeciwnowotworowych, przeciwbólowych i obniżających apetyt. Na podstawie doniesień literaturowych powiązano sposoby kondensacji pierścieni pirolu i chinoliny oraz typ podstawników z rodzajem aktywności biologicznej pirolochinolin. We wstępie zawarto również charakterystykę pirolochinolinowych ligandów receptorów serotoninowych 5-HT2C i 5-HT4, wywierających swoje działanie w obrębie ośrodkowego układu nerwowego. Część eksperymentalna zawiera opis syntezy serii aminowych i amidowych pochodnych 1H-pirolo[3,2-c]chinoliny o potencjalnych właściwościach antyproliferacyjnych. W wieloetapowym procesie otrzymano synton, 4-chloro-1H-pirolo[3,2-c]chinolinę, którą następnie poddawano dalszym przemianom. Po podstawieniu związku wyjściowego układem 4-chlorobenzylu na atomie azotu pirolu, kolejne etapy syntezy obejmowały substytucję nukleofilową w pozycji 4 odpowiednimi aminami alifatycznymi/alicyklicznymi lub aminoalkoholami alifatycznymi. Przeprowadzono również konwersję syntonu do pochodnej z grupą karboksylową, co umożliwiło otrzymanie pochodnej z ugrupowaniem amidowym. Sumarycznie otrzymano 11 związków finalnych. Czystość uzyskanych substancji wyznaczono przy pomocy wysokosprawnej chromatografii cieczowej. Tożsamość produktów potwierdzono w oparciu o analizę widm masowych i widm protonowego magnetycznego rezonansu jądrowego.pl
dc.affiliationWydział Farmaceutycznypl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorGrychowska, Katarzynapl
dc.contributor.authorKłak, Joannapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WFOAM2pl
dc.contributor.reviewerGrychowska, Katarzynapl
dc.contributor.reviewerZajdel, Paweł - 133883 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T13:21:30Z
dc.date.available2020-07-27T13:21:30Z
dc.date.submitted2018-07-09pl
dc.fieldofstudyfarmacjapl
dc.identifier.apddiploma-120611-175882pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/225334
dc.languagepolpl
dc.subject.en1H-pyrrolo[3,2-c]quinoline derivatives, enzyme inhibitors, antiproliferative activitypl
dc.subject.plpochodne 1H-pirolo[3,2-c]chinoliny, inhibitory enzymatyczne, aktywność antyproliferacyjnapl
dc.titleSynteza nowych pochodnych 1H-pirolo[3,2-c]chinoliny jako potencjalnych inhibitorów enzymatycznychpl
dc.title.alternativeSynthesis of new 1H-pyrrolo[3,2-c]quinoline derivatives as potential enzyme inhibitorspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Presented thesis is composed of two parts. The introduction part contains a review of new pyrroloquinoline derivatives with antimalarial, anticancer and CNS activity. On the basis of recent publications it was possible to reveal a certain connection between the way of condensation pyrrole and quinoline substructures, substitution patterns and biological activity of pyrroloquinolines. The experimental part of the study presents the synthesis of amines and amides with 1H-pyrrolo[3,2-c]quinoline core as potential antiproliferative agents. First of all, the 4-chloro-1H-pyrrolo[3,2-c]quinoline synthon was obtained and N-alkylated by 4-chlorobenzyl bromide. Further steps include nucleophilic substitution with aliphatic/alicyclic amines or aminoalcohols at position 4 of 1H-pyrrolo[3,2-c]quinoline. Additionally, amide derivative of pyrroloquinoline was obtained.In conclusion, 11 final products were synthesized. Their purity was examined by high performance liquid chromatography (HPLC). Chemical structures were confirmed by mass spectrometry analyses and nuclear magnetic resonance.
dc.abstract.plpl
Prezentowana praca składa się z dwóch części. Pierwszą z nich stanowi wstęp teoretyczny, w którym dokonano przeglądu nowych pochodnych pirolochinolinowych o właściwościach przeciwmalarycznych, przeciwnowotworowych, przeciwbólowych i obniżających apetyt. Na podstawie doniesień literaturowych powiązano sposoby kondensacji pierścieni pirolu i chinoliny oraz typ podstawników z rodzajem aktywności biologicznej pirolochinolin. We wstępie zawarto również charakterystykę pirolochinolinowych ligandów receptorów serotoninowych 5-HT2C i 5-HT4, wywierających swoje działanie w obrębie ośrodkowego układu nerwowego. Część eksperymentalna zawiera opis syntezy serii aminowych i amidowych pochodnych 1H-pirolo[3,2-c]chinoliny o potencjalnych właściwościach antyproliferacyjnych. W wieloetapowym procesie otrzymano synton, 4-chloro-1H-pirolo[3,2-c]chinolinę, którą następnie poddawano dalszym przemianom. Po podstawieniu związku wyjściowego układem 4-chlorobenzylu na atomie azotu pirolu, kolejne etapy syntezy obejmowały substytucję nukleofilową w pozycji 4 odpowiednimi aminami alifatycznymi/alicyklicznymi lub aminoalkoholami alifatycznymi. Przeprowadzono również konwersję syntonu do pochodnej z grupą karboksylową, co umożliwiło otrzymanie pochodnej z ugrupowaniem amidowym. Sumarycznie otrzymano 11 związków finalnych. Czystość uzyskanych substancji wyznaczono przy pomocy wysokosprawnej chromatografii cieczowej. Tożsamość produktów potwierdzono w oparciu o analizę widm masowych i widm protonowego magnetycznego rezonansu jądrowego.
dc.affiliationpl
Wydział Farmaceutyczny
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Grychowska, Katarzyna
dc.contributor.authorpl
Kłak, Joanna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WFOAM2
dc.contributor.reviewerpl
Grychowska, Katarzyna
dc.contributor.reviewerpl
Zajdel, Paweł - 133883
dc.date.accessioned
2020-07-27T13:21:30Z
dc.date.available
2020-07-27T13:21:30Z
dc.date.submittedpl
2018-07-09
dc.fieldofstudypl
farmacja
dc.identifier.apdpl
diploma-120611-175882
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/225334
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
1H-pyrrolo[3,2-c]quinoline derivatives, enzyme inhibitors, antiproliferative activity
dc.subject.plpl
pochodne 1H-pirolo[3,2-c]chinoliny, inhibitory enzymatyczne, aktywność antyproliferacyjna
dc.titlepl
Synteza nowych pochodnych 1H-pirolo[3,2-c]chinoliny jako potencjalnych inhibitorów enzymatycznych
dc.title.alternativepl
Synthesis of new 1H-pyrrolo[3,2-c]quinoline derivatives as potential enzyme inhibitors
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
14
Views per month
Views per city
Krakow
3
Wroclaw
2
Dlugomilowice
1
Dublin
1
Lodz
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available