FUNKCJE DORADCY ZAWODOWEGO W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W OLKUSZU

master
dc.abstract.enThis Master thesis discusses career councelling on the job market and describes the role fulfilled by the career advisor, taking into account his or her most important competences.The thesis contains four chapters, which explain the issues of job market, describe career councelling, outline the research methodology used and analize the results of conducted research which dealt with key competences of a career adviser. Research was focused on the career advisor as one of the most relevant professionals to offer help to those who require assistance on the job market. Research showed that the most desirable competences in this profession, according to career councellors from Olkusz Council Job Centre, are: the ability to build rapport with customers, offering professional support, personal development and professionalism.pl
dc.abstract.plW niniejszej pracy przedstawiono doradztwo zawodowe na rynku pracy. Opisano funkcje jakie pełni doradca z uwzględnieniem jego najważniejszych kompetencji. Praca składa się z czterech rozdziałów, w których wyjaśniono problematykę rynku pracy, scharakteryzowano doradztwo zawodowe, opisano przyjętą metodę badań oraz zanalizowano wyniki badań własnych, dotyczących kluczowych kompetencji doradcy zawodowego. Problem badawczy dotyczy przedstawienia doradcy zawodowego jako jednego z najbardziej odpowiednich zawodów niosących pomoc osobom znajdujących się w potrzebie na rynku pracy. Z przeprowadzonych badań wynika, iż najbardziej pożądanymi kompetencjami w zawodzie doradcy zawodowego, według doradców zawodowych z PUP w Olkuszu, są: budowanie relacji doradcy z klientem, udzielanie profesjonalnego wsparcia oraz rozwój osobisty i profesjonalizm usług.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorBugaj, Justyna - 161421 pl
dc.contributor.authorLech, Karolinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerBugdol, Marek - 127470 pl
dc.contributor.reviewerBugaj, Justyna - 161421 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T09:31:14Z
dc.date.available2020-07-24T09:31:14Z
dc.date.submitted2012-07-10pl
dc.fieldofstudypsychologia w zarządzaniupl
dc.identifier.apddiploma-68130-134217pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/181487
dc.languagepolpl
dc.subject.enCareer advisor – Competences of a career advisor – Job marketpl
dc.subject.plDoradca zawodowy – Kompetencje doradcy - Rynek pracypl
dc.titleFUNKCJE DORADCY ZAWODOWEGO W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W OLKUSZUpl
dc.title.alternativeFunctions of the career adviser in Olkusz Council Job Centre.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This Master thesis discusses career councelling on the job market and describes the role fulfilled by the career advisor, taking into account his or her most important competences.The thesis contains four chapters, which explain the issues of job market, describe career councelling, outline the research methodology used and analize the results of conducted research which dealt with key competences of a career adviser. Research was focused on the career advisor as one of the most relevant professionals to offer help to those who require assistance on the job market. Research showed that the most desirable competences in this profession, according to career councellors from Olkusz Council Job Centre, are: the ability to build rapport with customers, offering professional support, personal development and professionalism.
dc.abstract.plpl
W niniejszej pracy przedstawiono doradztwo zawodowe na rynku pracy. Opisano funkcje jakie pełni doradca z uwzględnieniem jego najważniejszych kompetencji. Praca składa się z czterech rozdziałów, w których wyjaśniono problematykę rynku pracy, scharakteryzowano doradztwo zawodowe, opisano przyjętą metodę badań oraz zanalizowano wyniki badań własnych, dotyczących kluczowych kompetencji doradcy zawodowego. Problem badawczy dotyczy przedstawienia doradcy zawodowego jako jednego z najbardziej odpowiednich zawodów niosących pomoc osobom znajdujących się w potrzebie na rynku pracy. Z przeprowadzonych badań wynika, iż najbardziej pożądanymi kompetencjami w zawodzie doradcy zawodowego, według doradców zawodowych z PUP w Olkuszu, są: budowanie relacji doradcy z klientem, udzielanie profesjonalnego wsparcia oraz rozwój osobisty i profesjonalizm usług.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Bugaj, Justyna - 161421
dc.contributor.authorpl
Lech, Karolina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Bugdol, Marek - 127470
dc.contributor.reviewerpl
Bugaj, Justyna - 161421
dc.date.accessioned
2020-07-24T09:31:14Z
dc.date.available
2020-07-24T09:31:14Z
dc.date.submittedpl
2012-07-10
dc.fieldofstudypl
psychologia w zarządzaniu
dc.identifier.apdpl
diploma-68130-134217
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/181487
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Career advisor – Competences of a career advisor – Job market
dc.subject.plpl
Doradca zawodowy – Kompetencje doradcy - Rynek pracy
dc.titlepl
FUNKCJE DORADCY ZAWODOWEGO W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W OLKUSZU
dc.title.alternativepl
Functions of the career adviser in Olkusz Council Job Centre.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
8
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Bialystok
1
Dublin
1
Krakow
1
Sofia
1

No access

No Thumbnail Available