Profilowanie kryminalne - problematyka zjawiska oraz rola Johna E. Douglasa w jego stworzeniu i popularyzacji

licenciate
dc.abstract.enBachelor's thesis “Criminal profiling - the problems of the phenomenon and the role of John E. Douglas in its creation and popularization.” focuses on the investigative process of criminal profiling. This process involves creating a profile of a potential perpetrator of a crime on the basis of an analysis of evidence gathered by police officers and the use of existing typologies concerning the mentality of murderers. Profiling has been particularly publicised and popularised, through the contribution of FBI agent John E. Douglas. This work aims to present the mechanisms that have shaped American profiling from the profiler's involvement in the second half of the 20th century to the present day and its popularization. It will also show the threads indicating that the creation of a completely new way of identifying suspects was met with many difficulties and criticisms. Despite this, the profiling process has achieved success in the branches of the security services and has spread to social media.pl
dc.abstract.plPraca licencjacka „Profilowanie kryminalne - problematyka zjawiska oraz rola Johna E. Douglasa w jego stworzeniu i popularyzacji.” traktuje o procesie śledczym, którym jest profilowanie kryminalne. Proces ten polega na stworzeniu profilu potencjalnego sprawcy dokonanej zbrodni na podstawie analizy dowodów zebranych przez funkcjonariuszy policyjnych oraz wykorzystania istniejących typologii dotyczących psychiki morderców. Profilowanie zostało szczególnie nagłośnione i rozpowszechnione, dzięki wkładowi agenta FBI – Johna E. Douglasa. Praca ma na celu przedstawienie mechanizmów wpływających na kształtowanie się amerykańskiego profilowania od czasu zaangażowania się Douglasa w drugiej połowie XX wieku w tę tematykę, aż po czasy współczesne i jej spopularyzowanie. Ukazane zostaną również wątki, wskazujące na to, że tworzenie całkiem nowego sposobu identyfikacji podejrzanych napotykało wiele utrudnień i słów krytyki. Mimo to, proces profilowania osiągnął sukces w oddziałach służb bezpieczeństwa i dotarł do mediów społecznościowych.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorModrzejewska, Magdalena - 160767 pl
dc.contributor.authorMusiał, Joannapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerModrzejewska, Magdalena - 160767 pl
dc.contributor.reviewerWordliczek, Łukasz - 132736 pl
dc.date.accessioned2022-07-12T22:07:29Z
dc.date.available2022-07-12T22:07:29Z
dc.date.submitted2022-07-12pl
dc.fieldofstudyamerykanistykapl
dc.identifier.apddiploma-159302-275364pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/296473
dc.languagepolpl
dc.subject.enFederal Bureau of Investigation (FBI), Behavioral Science Unit (BSU), criminal profiling, offender profile, profiler, case study, serial killer, popularisation.pl
dc.subject.plFederalne Biuro Śledcze (FBI), Jednostka Nauk Behawioralnych (BSU), profilowanie kryminalne, profil sprawcy, profiler, case study, seryjny morderca, spopularyzowanie.pl
dc.titleProfilowanie kryminalne - problematyka zjawiska oraz rola Johna E. Douglasa w jego stworzeniu i popularyzacjipl
dc.title.alternativeCriminal profiling - problems of the phenomenon and the role of John E. Douglas in its creation and popularizationpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Bachelor's thesis “Criminal profiling - the problems of the phenomenon and the role of John E. Douglas in its creation and popularization.” focuses on the investigative process of criminal profiling. This process involves creating a profile of a potential perpetrator of a crime on the basis of an analysis of evidence gathered by police officers and the use of existing typologies concerning the mentality of murderers. Profiling has been particularly publicised and popularised, through the contribution of FBI agent John E. Douglas. This work aims to present the mechanisms that have shaped American profiling from the profiler's involvement in the second half of the 20th century to the present day and its popularization. It will also show the threads indicating that the creation of a completely new way of identifying suspects was met with many difficulties and criticisms. Despite this, the profiling process has achieved success in the branches of the security services and has spread to social media.
dc.abstract.plpl
Praca licencjacka „Profilowanie kryminalne - problematyka zjawiska oraz rola Johna E. Douglasa w jego stworzeniu i popularyzacji.” traktuje o procesie śledczym, którym jest profilowanie kryminalne. Proces ten polega na stworzeniu profilu potencjalnego sprawcy dokonanej zbrodni na podstawie analizy dowodów zebranych przez funkcjonariuszy policyjnych oraz wykorzystania istniejących typologii dotyczących psychiki morderców. Profilowanie zostało szczególnie nagłośnione i rozpowszechnione, dzięki wkładowi agenta FBI – Johna E. Douglasa. Praca ma na celu przedstawienie mechanizmów wpływających na kształtowanie się amerykańskiego profilowania od czasu zaangażowania się Douglasa w drugiej połowie XX wieku w tę tematykę, aż po czasy współczesne i jej spopularyzowanie. Ukazane zostaną również wątki, wskazujące na to, że tworzenie całkiem nowego sposobu identyfikacji podejrzanych napotykało wiele utrudnień i słów krytyki. Mimo to, proces profilowania osiągnął sukces w oddziałach służb bezpieczeństwa i dotarł do mediów społecznościowych.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Modrzejewska, Magdalena - 160767
dc.contributor.authorpl
Musiał, Joanna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Modrzejewska, Magdalena - 160767
dc.contributor.reviewerpl
Wordliczek, Łukasz - 132736
dc.date.accessioned
2022-07-12T22:07:29Z
dc.date.available
2022-07-12T22:07:29Z
dc.date.submittedpl
2022-07-12
dc.fieldofstudypl
amerykanistyka
dc.identifier.apdpl
diploma-159302-275364
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/296473
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Federal Bureau of Investigation (FBI), Behavioral Science Unit (BSU), criminal profiling, offender profile, profiler, case study, serial killer, popularisation.
dc.subject.plpl
Federalne Biuro Śledcze (FBI), Jednostka Nauk Behawioralnych (BSU), profilowanie kryminalne, profil sprawcy, profiler, case study, seryjny morderca, spopularyzowanie.
dc.titlepl
Profilowanie kryminalne - problematyka zjawiska oraz rola Johna E. Douglasa w jego stworzeniu i popularyzacji
dc.title.alternativepl
Criminal profiling - problems of the phenomenon and the role of John E. Douglas in its creation and popularization
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
31
Views per month
Views per city
Lodz
5
Warsaw
4
Katowice
3
Bydgoszcz
2
Chełm
1
Gdynia
1
Grójec
1
Kluczbork
1
Lubin
1
Poznan
1

No access

No Thumbnail Available