Ewolucja polityki zagranicznej ChRL za rządów Xi Jinpinga

licenciate
dc.abstract.enThe goal of this thesis is the analysis of decisions made by President Xi Jinping regarding chosen aspects of PRC's international policy, simultaneously taking into account their historical aspects. Being conscious of how broad the term "international policy" is, the author has selected facets of it which they find most important to PRC and also global politics as a whole.Thesis has been divided into four major parts. The first part discusses the sino-american relations, focusing on the Pivot to Asia which was initiated during president Obama's regime and how this move influenced the new model of major power relations proposed by Xi Jinping. The discussion also extends to actions made by president Trump regarding PRC and, in broad terms, Asia.Second part is mainly concerned with aspects of PRC's international policy which may require Xi Jinping's attention. Attention is given to the possible occurrence of Thucydides trap within the context of sino-american relations, the difficult nature of sino-japanese relations and the mutual attitude of PRC's and DPRK's governments.The third and last chapter is dedicated to the aspects which may lead to the strengthening of PRC's position in global politics due to their benefits. In doing so, there was a need to analyse PRC-EU relations, sino-russian relations and highly ambitious OBOR initiative. The thesis concludes with specifying the most important findings.pl
dc.abstract.plCelem tejże pracy dyplomowej jest analiza podjętych przez Prezydenta Xi Jinpinga decyzji w odniesieniu do wybranych aspektów polityki zagranicznej ChRL z uwzględnieniem ich kontekstu historycznego. Zdając sobie sprawę, jak obszernym pojęciem jest polityka zagraniczna, opisane zostały najważniejsze, w uznaniu autora, jej obszary zarówno dla ChRL, jak i polityki globalnej. Praca została podzielona na cztery części. W części pierwszej omówiona została kwestia relacji sino-amerykańskich, koncentrując się na rozpoczętym za rządów Obamy "Zwrocie ku Azji", oraz jak owa kwestia wpłynęła na zaproponowany przez Xi Jinpinga "nowy model relacji między wielkimi potęgami". Ujęte zostały również dotychczasowe poczynania Prezydenta Trumpa w odniesieniu do ChRL i w ogólnym znaczeniu Azji. Druga część skupia się na wymagających od Xi Jinpinga uwagi aspektach polityki zagranicznej ChRL. Wspomniana została zatem sytuacja "pułapki Tukidydesa" w kontekście relacji sino-amerykańskich, trudny charakter relacji chińsko-japońskich, a także wzajemny stosunek do siebie władz ChRL i Korei Północnej. Trzeci, ostatni rozdział został poświęcony aspektom, które mogą przyczynić się do umocnienia pozycji ChRL na arenie globalnej ze względu na potencjalne korzyści z nich płynące. Tym samym przyjrzano się stosunkom ChRL-UE, relacjom ChRL z Federacją Rosyjską, i niezwykle ambitnej inicjatywie Pasa i Szlaku. W zakończeniu zostały zamieszczone najważniejsze wnioski.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKwieciński, Rafałpl
dc.contributor.authorFrąszczak, Bartłomiejpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerKwieciński, Rafałpl
dc.contributor.reviewerGacek, Łukasz - 161435 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T14:06:32Z
dc.date.available2020-07-27T14:06:32Z
dc.date.submitted2018-10-11pl
dc.fieldofstudystudia dalekowschodniepl
dc.identifier.apddiploma-121486-196059pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/226025
dc.languagepolpl
dc.subject.ennew model of major power relations, Pivot to Asia, international policy of PRC, One Belt One Road Initiative, Thucydides trap, global politicspl
dc.subject.plnowy model współpracy między wielkimi potęgami, Zwrot ku Azji, polityka zagraniczna ChRL, inicjatywa Pasa i Szlaku, pułapka Tukidydesa, polityka globalnapl
dc.titleEwolucja polityki zagranicznej ChRL za rządów Xi Jinpingapl
dc.title.alternativeEvolution of the international policy of PRC under Xi Jinping's rulepl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The goal of this thesis is the analysis of decisions made by President Xi Jinping regarding chosen aspects of PRC's international policy, simultaneously taking into account their historical aspects. Being conscious of how broad the term "international policy" is, the author has selected facets of it which they find most important to PRC and also global politics as a whole.Thesis has been divided into four major parts. The first part discusses the sino-american relations, focusing on the Pivot to Asia which was initiated during president Obama's regime and how this move influenced the new model of major power relations proposed by Xi Jinping. The discussion also extends to actions made by president Trump regarding PRC and, in broad terms, Asia.Second part is mainly concerned with aspects of PRC's international policy which may require Xi Jinping's attention. Attention is given to the possible occurrence of Thucydides trap within the context of sino-american relations, the difficult nature of sino-japanese relations and the mutual attitude of PRC's and DPRK's governments.The third and last chapter is dedicated to the aspects which may lead to the strengthening of PRC's position in global politics due to their benefits. In doing so, there was a need to analyse PRC-EU relations, sino-russian relations and highly ambitious OBOR initiative. The thesis concludes with specifying the most important findings.
dc.abstract.plpl
Celem tejże pracy dyplomowej jest analiza podjętych przez Prezydenta Xi Jinpinga decyzji w odniesieniu do wybranych aspektów polityki zagranicznej ChRL z uwzględnieniem ich kontekstu historycznego. Zdając sobie sprawę, jak obszernym pojęciem jest polityka zagraniczna, opisane zostały najważniejsze, w uznaniu autora, jej obszary zarówno dla ChRL, jak i polityki globalnej. Praca została podzielona na cztery części. W części pierwszej omówiona została kwestia relacji sino-amerykańskich, koncentrując się na rozpoczętym za rządów Obamy "Zwrocie ku Azji", oraz jak owa kwestia wpłynęła na zaproponowany przez Xi Jinpinga "nowy model relacji między wielkimi potęgami". Ujęte zostały również dotychczasowe poczynania Prezydenta Trumpa w odniesieniu do ChRL i w ogólnym znaczeniu Azji. Druga część skupia się na wymagających od Xi Jinpinga uwagi aspektach polityki zagranicznej ChRL. Wspomniana została zatem sytuacja "pułapki Tukidydesa" w kontekście relacji sino-amerykańskich, trudny charakter relacji chińsko-japońskich, a także wzajemny stosunek do siebie władz ChRL i Korei Północnej. Trzeci, ostatni rozdział został poświęcony aspektom, które mogą przyczynić się do umocnienia pozycji ChRL na arenie globalnej ze względu na potencjalne korzyści z nich płynące. Tym samym przyjrzano się stosunkom ChRL-UE, relacjom ChRL z Federacją Rosyjską, i niezwykle ambitnej inicjatywie Pasa i Szlaku. W zakończeniu zostały zamieszczone najważniejsze wnioski.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kwieciński, Rafał
dc.contributor.authorpl
Frąszczak, Bartłomiej
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Kwieciński, Rafał
dc.contributor.reviewerpl
Gacek, Łukasz - 161435
dc.date.accessioned
2020-07-27T14:06:32Z
dc.date.available
2020-07-27T14:06:32Z
dc.date.submittedpl
2018-10-11
dc.fieldofstudypl
studia dalekowschodnie
dc.identifier.apdpl
diploma-121486-196059
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/226025
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
new model of major power relations, Pivot to Asia, international policy of PRC, One Belt One Road Initiative, Thucydides trap, global politics
dc.subject.plpl
nowy model współpracy między wielkimi potęgami, Zwrot ku Azji, polityka zagraniczna ChRL, inicjatywa Pasa i Szlaku, pułapka Tukidydesa, polityka globalna
dc.titlepl
Ewolucja polityki zagranicznej ChRL za rządów Xi Jinpinga
dc.title.alternativepl
Evolution of the international policy of PRC under Xi Jinping's rule
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
19
Views per month
Views per city
Ruda Śląska
7
Dublin
2
Krakow
2
Wroclaw
2
Bühl
1
Gorzyce
1
Poznan
1
Pyskowice
1
Szczecin
1
Turka
1

No access

No Thumbnail Available