Wpływ odmiennych stanów świadomości na sposób obrazowania treści mitycznych na podstawie wybranych wątków mitologicznych Indian Desana.

master
dc.abstract.enThis work is divided into three parts. The first chapter gives theoretical fundaments for following analysis. It describes altered states of consciousness and its hypothetical relation with mythology. Processes of symbolizing and their triggers like subliminal perception or synesthesia were taken into account. Another important factors are influence on art (as a kind of symbolic language to communicate between the members of a tribe) and genesis of trance techniques in simple societies. Usefulness of hallucinogens for hunters was underlined. Finally the interaction between symbols that where inspired by visions and the process of transporting those symbols between generations was discussed.The second chapter describes methodology, that was used to examine Desana Indians mythology. This method is to determine the influence of altered states of consciousness on the form and content of mythological texts. It is based on works of Grof, Dolmatoff and Williams and Dawson. There are three aspects. First aspect is the set of simple attributes of visions in altered states of consciousness. The process, stages of a trans, is the second aspect. The third one is importance of frequency of hallucinatory ceremonies.In the third chapter selected Desana Indians myths were analyzed according to described method.pl
dc.abstract.plPraca została podzielona na trzy części. W pierwszej części pracy przedstawiono podstawy teoretyczne dotyczące odmiennych stanów świadomości i ich potencjalnych relacji z mitem. Pod uwagę zostały wzięte procesy symbolizacji i jej niskopoziomowe wyzwalacze takie jak synestezja czy percepcja podprogowa, geneza technik transowych w społecznościach tradycyjnych z punktu widzenia przydatności odmiennych stanów świadomości w sytuacjach łowieckich czy wreszcie kwestia konstruowania artystycznych form wyrazu, które mogły być inspirowane wizjami doświadczanymi podczas rytuałów związanych z użyciem środków psychodelicznych. Opisano mechanizmy wzmacniania lub wygaszania wykreowanego języka symbolicznego w wyniku interferencji z istniejącymi symbolami, co obrazuje mechanizm utrwalania pewnych form w procesie historycznym.W części drugiej podstawy teoretyczne zostały wykorzystane do zbudowania fundamentów metodologicznych umożliwiających przeprowadzenie analizy wybranych wątków mitologicznych w poszukiwaniu związków pomiędzy treścią odmiennych stanów świadomości a treścią i formą przekazu mitologicznego. Metodologia bazuje na wynikach badań Stanislava Grofa, Dolmatoffa oraz Williamsa i Dawsona. Model opisuje trzy aspekty odmiennych stanów świadomości. Po pierwsze, wyróżniono zestaw jednostkowych cech charakterystycznych dla obrazów pojawiających się w wizjach. Po drugie, wskazano kolejne etapy transu, które wyznaczają pewien zmienny w czasie proces. Po trzecie określono wpływ częstotliwości ceremonii halucynogennych na charakter wizji.W trzeciej części pracy, na podstawie zbudowanego modelu, przeprowadzono analizę wybranych mitów Indian Desana mieszkających w obszarze Amazonii na terenie Kolumbii.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorSzyjewski, Andrzej - 132284 pl
dc.contributor.authorSzczęśniak, Jakubpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerSikora, Tomasz - 131865 pl
dc.contributor.reviewerSzyjewski, Andrzej - 132284 pl
dc.date.accessioned2020-07-14T18:45:47Z
dc.date.available2020-07-14T18:45:47Z
dc.date.submitted2011-06-29pl
dc.fieldofstudyreligioznawstwopl
dc.identifier.apddiploma-55427-68333pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/170262
dc.languagepolpl
dc.subject.enASC, DESANA, MYTHOLOGY, DMT, AYAHUASCApl
dc.subject.plASC, DESANA, MITOLOGIA, DMT, AYAHUASCApl
dc.titleWpływ odmiennych stanów świadomości na sposób obrazowania treści mitycznych na podstawie wybranych wątków mitologicznych Indian Desana.pl
dc.title.alternativeInfluence of altered states of consciousness on mythology – analysis based on selected myths of Desana Indians.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This work is divided into three parts. The first chapter gives theoretical fundaments for following analysis. It describes altered states of consciousness and its hypothetical relation with mythology. Processes of symbolizing and their triggers like subliminal perception or synesthesia were taken into account. Another important factors are influence on art (as a kind of symbolic language to communicate between the members of a tribe) and genesis of trance techniques in simple societies. Usefulness of hallucinogens for hunters was underlined. Finally the interaction between symbols that where inspired by visions and the process of transporting those symbols between generations was discussed.The second chapter describes methodology, that was used to examine Desana Indians mythology. This method is to determine the influence of altered states of consciousness on the form and content of mythological texts. It is based on works of Grof, Dolmatoff and Williams and Dawson. There are three aspects. First aspect is the set of simple attributes of visions in altered states of consciousness. The process, stages of a trans, is the second aspect. The third one is importance of frequency of hallucinatory ceremonies.In the third chapter selected Desana Indians myths were analyzed according to described method.
dc.abstract.plpl
Praca została podzielona na trzy części. W pierwszej części pracy przedstawiono podstawy teoretyczne dotyczące odmiennych stanów świadomości i ich potencjalnych relacji z mitem. Pod uwagę zostały wzięte procesy symbolizacji i jej niskopoziomowe wyzwalacze takie jak synestezja czy percepcja podprogowa, geneza technik transowych w społecznościach tradycyjnych z punktu widzenia przydatności odmiennych stanów świadomości w sytuacjach łowieckich czy wreszcie kwestia konstruowania artystycznych form wyrazu, które mogły być inspirowane wizjami doświadczanymi podczas rytuałów związanych z użyciem środków psychodelicznych. Opisano mechanizmy wzmacniania lub wygaszania wykreowanego języka symbolicznego w wyniku interferencji z istniejącymi symbolami, co obrazuje mechanizm utrwalania pewnych form w procesie historycznym.W części drugiej podstawy teoretyczne zostały wykorzystane do zbudowania fundamentów metodologicznych umożliwiających przeprowadzenie analizy wybranych wątków mitologicznych w poszukiwaniu związków pomiędzy treścią odmiennych stanów świadomości a treścią i formą przekazu mitologicznego. Metodologia bazuje na wynikach badań Stanislava Grofa, Dolmatoffa oraz Williamsa i Dawsona. Model opisuje trzy aspekty odmiennych stanów świadomości. Po pierwsze, wyróżniono zestaw jednostkowych cech charakterystycznych dla obrazów pojawiających się w wizjach. Po drugie, wskazano kolejne etapy transu, które wyznaczają pewien zmienny w czasie proces. Po trzecie określono wpływ częstotliwości ceremonii halucynogennych na charakter wizji.W trzeciej części pracy, na podstawie zbudowanego modelu, przeprowadzono analizę wybranych mitów Indian Desana mieszkających w obszarze Amazonii na terenie Kolumbii.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Szyjewski, Andrzej - 132284
dc.contributor.authorpl
Szczęśniak, Jakub
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Sikora, Tomasz - 131865
dc.contributor.reviewerpl
Szyjewski, Andrzej - 132284
dc.date.accessioned
2020-07-14T18:45:47Z
dc.date.available
2020-07-14T18:45:47Z
dc.date.submittedpl
2011-06-29
dc.fieldofstudypl
religioznawstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-55427-68333
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/170262
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
ASC, DESANA, MYTHOLOGY, DMT, AYAHUASCA
dc.subject.plpl
ASC, DESANA, MITOLOGIA, DMT, AYAHUASCA
dc.titlepl
Wpływ odmiennych stanów świadomości na sposób obrazowania treści mitycznych na podstawie wybranych wątków mitologicznych Indian Desana.
dc.title.alternativepl
Influence of altered states of consciousness on mythology – analysis based on selected myths of Desana Indians.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
18
Views per month
Views per city
Dublin
3
Wolsztyn
3
Bytom
2
Wodzisław Śląski
2
Wroclaw
2
Elblag
1
Krakow
1
Sofia
1

No access

No Thumbnail Available