Anglojęzyczne i polskie slogany reklamowe w przekładzie. Analiza na wybranych przykładach

master
dc.abstract.enThe present Master’s thesis deals with the translation of English-language and Polish advertising slogans. Therefore the aim of the thesis is to discuss the specificity of the advertising message such as slogan, to present the already known strategies of translating slogans and the cultural-linguistic analysis of the chosen examples based on the skopos theory and functional approach.The thesis consists of two main parts – theoretical and practical. The first chapter starts with the attempt to define the phenomenon of advertising, its func-tions and historical background. Next, the language characteristic of advertising is discussed together with most commonly used structures. This chapter also de-scribes the advertising slogan and its characteristics. The next part of the thesis deals with the translation of advertising messages. It includes general tendencies in advertising translation as well as theories and translation used in this thesis. The theoretical part ends with the description of the methodology applied. The practical part attempts to analyze the corpus consisting of 50 English-language advertis-ing slogans and their Polish translations. Each of the subchapters focuses on one method of slogans translation. Four groups were distinguished: slogans left un-changed, slogans translated literally, slogans partly modified in Polish version and slogans strongly modified in Polish version. Conclusions are drawn in the last part of the thesis where also further possi-ble lines of research were suggested.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca magisterska poświęcona jest kwestii przekładu anglojęzycznych i polskich sloganów reklamowych. Celem pracy będzie zatem omówienie specyfiki przekazu reklamowego jakim jest slogan, przedstawienie znanych strategii tłumaczenia sloganów, oraz kulturowo-językoznawcza analiza wybranych przykładów w oparciu o teorię skoposu i podejście funkcjonalne.Całość składa się z dwóch głównych części – teoretycznej i praktycznej. Pierwszy rozdział zaczyna się próbą zdefiniowania zjawiska reklamy i jej funkcji, a także nakreślony zostaje jej krótki rys historyczny. Następnie omówiony jest język charakterystyczny dla reklamy, a także najczęściej stosowane środki językowe. Po krótkim przedstawieniu sloganu reklamowego i jego cech następuje kolejna część pracy, która poświęcona jest tłumaczeniu reklam. Przedstawione są tam ogólne tendencje w tłumaczeniu reklam oraz teorie i techniki tłumaczenia wykorzystane w pracy. Część teoretyczna kończy się przybliżeniem zastosowanej metodologii. W części praktycznej podjęto próbę przeanalizowania korpusu składającego się z 50 anglojęzycznych sloganów reklamowych i ich polskich tłumaczeń. Każdy z podrozdziałów prezentuje jedną metodę tłumaczenia sloganów. Wyróżniono cztery grupy: slogany zachowane w wersji niezmienionej, slogany przetłumaczone dosłownie, slogany lekko zmodyfikowane w wersji polskiej oraz slogany istotnie zmienione w wersji polskiej. Praca zakończona jest wnioskami z analizy oraz uwagami końcowymi, w których zaproponowane zostały dalsze możliwe kierunki badań.pl
dc.affiliationWydział Filologicznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorCzesak, Artur - 161124 pl
dc.contributor.authorBadura, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF6pl
dc.contributor.reviewerOstrowski, Norbertpl
dc.contributor.reviewerCzesak, Artur - 161124 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T19:18:15Z
dc.date.available2020-07-26T19:18:15Z
dc.date.submitted2015-10-23pl
dc.fieldofstudylingwistykapl
dc.identifier.apddiploma-102201-128568pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/209152
dc.languagepolpl
dc.subject.enadvertising, advertising slogan, advertising translation, skopos theory, functional approachpl
dc.subject.plreklama, slogan reklamowy, tłumaczenie reklam, teoria skoposu, podejście funkcjonalnepl
dc.titleAnglojęzyczne i polskie slogany reklamowe w przekładzie. Analiza na wybranych przykładachpl
dc.title.alternativeEnglish-language and Polish advertising slogans in translation. Analysis based on selected examplespl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The present Master’s thesis deals with the translation of English-language and Polish advertising slogans. Therefore the aim of the thesis is to discuss the specificity of the advertising message such as slogan, to present the already known strategies of translating slogans and the cultural-linguistic analysis of the chosen examples based on the skopos theory and functional approach.The thesis consists of two main parts – theoretical and practical. The first chapter starts with the attempt to define the phenomenon of advertising, its func-tions and historical background. Next, the language characteristic of advertising is discussed together with most commonly used structures. This chapter also de-scribes the advertising slogan and its characteristics. The next part of the thesis deals with the translation of advertising messages. It includes general tendencies in advertising translation as well as theories and translation used in this thesis. The theoretical part ends with the description of the methodology applied. The practical part attempts to analyze the corpus consisting of 50 English-language advertis-ing slogans and their Polish translations. Each of the subchapters focuses on one method of slogans translation. Four groups were distinguished: slogans left un-changed, slogans translated literally, slogans partly modified in Polish version and slogans strongly modified in Polish version. Conclusions are drawn in the last part of the thesis where also further possi-ble lines of research were suggested.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca magisterska poświęcona jest kwestii przekładu anglojęzycznych i polskich sloganów reklamowych. Celem pracy będzie zatem omówienie specyfiki przekazu reklamowego jakim jest slogan, przedstawienie znanych strategii tłumaczenia sloganów, oraz kulturowo-językoznawcza analiza wybranych przykładów w oparciu o teorię skoposu i podejście funkcjonalne.Całość składa się z dwóch głównych części – teoretycznej i praktycznej. Pierwszy rozdział zaczyna się próbą zdefiniowania zjawiska reklamy i jej funkcji, a także nakreślony zostaje jej krótki rys historyczny. Następnie omówiony jest język charakterystyczny dla reklamy, a także najczęściej stosowane środki językowe. Po krótkim przedstawieniu sloganu reklamowego i jego cech następuje kolejna część pracy, która poświęcona jest tłumaczeniu reklam. Przedstawione są tam ogólne tendencje w tłumaczeniu reklam oraz teorie i techniki tłumaczenia wykorzystane w pracy. Część teoretyczna kończy się przybliżeniem zastosowanej metodologii. W części praktycznej podjęto próbę przeanalizowania korpusu składającego się z 50 anglojęzycznych sloganów reklamowych i ich polskich tłumaczeń. Każdy z podrozdziałów prezentuje jedną metodę tłumaczenia sloganów. Wyróżniono cztery grupy: slogany zachowane w wersji niezmienionej, slogany przetłumaczone dosłownie, slogany lekko zmodyfikowane w wersji polskiej oraz slogany istotnie zmienione w wersji polskiej. Praca zakończona jest wnioskami z analizy oraz uwagami końcowymi, w których zaproponowane zostały dalsze możliwe kierunki badań.
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Czesak, Artur - 161124
dc.contributor.authorpl
Badura, Katarzyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF6
dc.contributor.reviewerpl
Ostrowski, Norbert
dc.contributor.reviewerpl
Czesak, Artur - 161124
dc.date.accessioned
2020-07-26T19:18:15Z
dc.date.available
2020-07-26T19:18:15Z
dc.date.submittedpl
2015-10-23
dc.fieldofstudypl
lingwistyka
dc.identifier.apdpl
diploma-102201-128568
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/209152
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
advertising, advertising slogan, advertising translation, skopos theory, functional approach
dc.subject.plpl
reklama, slogan reklamowy, tłumaczenie reklam, teoria skoposu, podejście funkcjonalne
dc.titlepl
Anglojęzyczne i polskie slogany reklamowe w przekładzie. Analiza na wybranych przykładach
dc.title.alternativepl
English-language and Polish advertising slogans in translation. Analysis based on selected examples
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
190
Views per month
Views per city
Warsaw
34
Krakow
11
Szczawno-Zdroj
10
Gliwice
9
Rzeszów
7
Wroclaw
7
Gdansk
5
Lublin
5
Elblag
4
Osobnica
4

No access

No Thumbnail Available