Nowoczesne narzędzia budowania i zarządzania marką na przykładzie Allegro

licenciate
dc.abstract.enThis thesis shows the importance of new media as a tool used to manage the brand on the example of Allegro. The first part describes the issues of management, new media, brand and its image. The second part of the thesis describes Allegro and approximate and analyzed were the actions performed by it in the framework of brand building. In the third part a study was conducted in the form of internet survey, the results of which allowed to evaluate the investigated company and to make conclusions about the effectiveness and quality of its image-based actions.pl
dc.abstract.plPraca ukazuje znaczenie nowych mediów jako narzędzia stosowanego do zarządzania marką na przykładzie działań firmy Allegro. W I części pracy opisane zostały zagadnienia z zakresu zarządzania, nowych mediów, marki oraz jej wizerunku. W II części opisane zostało Allegro oraz przybliżone i poddane analizie zostały działania wykonywane przez nie w ramach budowania marki. W III części pracy wykorzystane zostało badanie w postaci ankiety internetowej, którego wyniki pozwoliły na ocenę badanego przedsiębiorstwa i postawienie wniosków dotyczących skuteczności i jakości jego działań wizerunkowych.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorHandzel, Zbigniew - 128282 pl
dc.contributor.authorKarwat, Piotrpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerHandzel, Zbigniew - 128282 pl
dc.contributor.reviewerGroń, Krzysztof - 173354 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T07:39:02Z
dc.date.available2020-07-27T07:39:02Z
dc.date.submitted2017-07-04pl
dc.fieldofstudyzarządzanie mediamipl
dc.identifier.apddiploma-115181-195804pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/220539
dc.languagepolpl
dc.subject.enMEDIA MANAGEMENT - BRAND MANAGEMENT - NEW MEDIA - IMAGE - ALLEGROpl
dc.subject.plZARZĄDZANIE MEDIAMI - ZARZĄDZANIE MARKĄ - NOWE MEDIA - WIZERUNEK - ALLEGROpl
dc.titleNowoczesne narzędzia budowania i zarządzania marką na przykładzie Allegropl
dc.title.alternativeModern tools for brand building and management on the example of Allegropl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This thesis shows the importance of new media as a tool used to manage the brand on the example of Allegro. The first part describes the issues of management, new media, brand and its image. The second part of the thesis describes Allegro and approximate and analyzed were the actions performed by it in the framework of brand building. In the third part a study was conducted in the form of internet survey, the results of which allowed to evaluate the investigated company and to make conclusions about the effectiveness and quality of its image-based actions.
dc.abstract.plpl
Praca ukazuje znaczenie nowych mediów jako narzędzia stosowanego do zarządzania marką na przykładzie działań firmy Allegro. W I części pracy opisane zostały zagadnienia z zakresu zarządzania, nowych mediów, marki oraz jej wizerunku. W II części opisane zostało Allegro oraz przybliżone i poddane analizie zostały działania wykonywane przez nie w ramach budowania marki. W III części pracy wykorzystane zostało badanie w postaci ankiety internetowej, którego wyniki pozwoliły na ocenę badanego przedsiębiorstwa i postawienie wniosków dotyczących skuteczności i jakości jego działań wizerunkowych.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Handzel, Zbigniew - 128282
dc.contributor.authorpl
Karwat, Piotr
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Handzel, Zbigniew - 128282
dc.contributor.reviewerpl
Groń, Krzysztof - 173354
dc.date.accessioned
2020-07-27T07:39:02Z
dc.date.available
2020-07-27T07:39:02Z
dc.date.submittedpl
2017-07-04
dc.fieldofstudypl
zarządzanie mediami
dc.identifier.apdpl
diploma-115181-195804
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/220539
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
MEDIA MANAGEMENT - BRAND MANAGEMENT - NEW MEDIA - IMAGE - ALLEGRO
dc.subject.plpl
ZARZĄDZANIE MEDIAMI - ZARZĄDZANIE MARKĄ - NOWE MEDIA - WIZERUNEK - ALLEGRO
dc.titlepl
Nowoczesne narzędzia budowania i zarządzania marką na przykładzie Allegro
dc.title.alternativepl
Modern tools for brand building and management on the example of Allegro
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
32
Views per month
Views per city
Warsaw
5
Szczecin
4
Dublin
3
North Hollywood
3
Wroclaw
3
Bydgoszcz
2
Lodz
1
Lomianki
1
Nuremberg
1
Otmuchow
1

No access

No Thumbnail Available