Związek między samokontrolą jako cechą a poziomem wypalenia zawodowego u osób wykonujących zawody pielęgniarki/pielęgniarza i nauczyciela/nauczycielki

master
dc.abstract.enSelf-control and the ability to successfully use it seem to be involved with numerous aspects of an individual life. Less than sufficient state of knowledge about the topic of relations between self-control and burn-out syndrome validates the conduction of the study to explore these relations. The study aimed to find out whether such relations exist. 123 people representing two vocational groups commonly associated with the occurrence of the burn-out syndrome were tested – teachers and nurses. (59 and 64 respectively). They were asked to fill out two questionnaires: Self-control test NAS-50 (Nęcka et al., 2016) and Polish adaptation of burn out questionnaire LBQ (Santinello, 2014). The hypotheses assume a negative correlation between results observed in the aforementioned test-tools. The adequacy of the working hypotheses was checked by using non-parametric correlation analysis. One of the four assumptions made in this thesis were confirmed to be fully true. Low to moderate correlations were found between the general score of the NAS-50 questionnaire and scores of particular scales of the LBQ questionnaire. There were statistically significant correlations between scores achieved by participants who belong to the vocational group of nurses. The rest of the hypotheses weren't fully proved, some of the correlations between scores were not statistically important.pl
dc.abstract.plZjawisko samokontroli oraz zdolność do jej wykorzystywania ma związek z szeregiem aspektów życia jednostki. Niewyczerpujący tematu aktualny stan wiedzy naukowej na temat powiązania zjawiska samokontroli ze zjawiskiem wypalenia zawodowego uzasadnia przeprowadzenie badania nad zależnościami zachodzącymi pomiędzy tymi konstruktami. Celem wykonanego badania było właśnie ustalenie istnienia zależności pomiędzy poszczególnymi aspektami zjawiska samokontroli oraz syndromu burn-out. Przebadano 123 osoby przynależące do dwóch grup kojarzonych z pojęciem wypalenia zawodowego – nauczycieli i pielęgniarek (odpowiednio 59 i 64 osoby). Uczestniczących w badaniu poproszono o wypełnienie dwóch kwestionariuszy: NAS-50 (Nęcka i in., 2016) oraz polskiej adaptacji kwestionariusza LBQ (Santinello, 2014). Postawiono hipotezy o ujemnej zależności między wynikami uzyskiwanymi w wymienionych narzędziach. Słuszność postawionych hipotez została sprawdzona poprzez analizę korelacji. Jedna z czterech hipotez postawionych w pracy została potwierdzona w całości. Uzyskano niskie oraz umiarkowane korelacje ujemne pomiędzy ogólnymi wynikami NAS-50 a wynikami na poszczególnych skalach narzędzia LBQ oraz dowiedziono istnienia ujemnych korelacji pomiędzy wynikami uzyskanymi przez badanych przynależących do grupy pielęgniarek. Pozostałe hipotezy nie zostały w całości potwierdzone. Nie wykazano istotnych korelacji pomiędzy podskalą Utrzymywanie celu NAS-50 a poszczególnymi skalami LBQ. Korelacja pomiędzy wynikiem ogólnym NAS-50 uzyskanym przez osoby przynależące do grupy zawodowej nauczycieli a wynikiem uzyskanym na skali Brak poczucia skuteczności zawodowej LBQ okazały się być nieistotne statystycznie.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorNęcka, Edward - 130920 pl
dc.contributor.authorRogowska, Karolinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerNęcka, Edward - 130920 pl
dc.contributor.reviewerSiedlecka, Martapl
dc.date.accessioned2020-10-21T19:26:34Z
dc.date.available2020-10-21T19:26:34Z
dc.date.submitted2020-09-28pl
dc.fieldofstudypsychologiapl
dc.identifier.apddiploma-145308-176073pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/250360
dc.languagepolpl
dc.subject.enburn out, self control, NAS-50, LBQ, teachers, nurses, stress, tiredness, overwork, fatiguepl
dc.subject.plwypalenie zawodowe, samokontrola, LBQ, NAS-50, nauczyciele, nauczycielki, pielęgniarze, pielęgniarki, wypalenie, stres, przepracowanie, zmęczeniepl
dc.titleZwiązek między samokontrolą jako cechą a poziomem wypalenia zawodowego u osób wykonujących zawody pielęgniarki/pielęgniarza i nauczyciela/nauczycielkipl
dc.title.alternativeRelationship between self-control as a trait and the level of occupational burnout in nurses and teacherspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Self-control and the ability to successfully use it seem to be involved with numerous aspects of an individual life. Less than sufficient state of knowledge about the topic of relations between self-control and burn-out syndrome validates the conduction of the study to explore these relations. The study aimed to find out whether such relations exist. 123 people representing two vocational groups commonly associated with the occurrence of the burn-out syndrome were tested – teachers and nurses. (59 and 64 respectively). They were asked to fill out two questionnaires: Self-control test NAS-50 (Nęcka et al., 2016) and Polish adaptation of burn out questionnaire LBQ (Santinello, 2014). The hypotheses assume a negative correlation between results observed in the aforementioned test-tools. The adequacy of the working hypotheses was checked by using non-parametric correlation analysis. One of the four assumptions made in this thesis were confirmed to be fully true. Low to moderate correlations were found between the general score of the NAS-50 questionnaire and scores of particular scales of the LBQ questionnaire. There were statistically significant correlations between scores achieved by participants who belong to the vocational group of nurses. The rest of the hypotheses weren't fully proved, some of the correlations between scores were not statistically important.
dc.abstract.plpl
Zjawisko samokontroli oraz zdolność do jej wykorzystywania ma związek z szeregiem aspektów życia jednostki. Niewyczerpujący tematu aktualny stan wiedzy naukowej na temat powiązania zjawiska samokontroli ze zjawiskiem wypalenia zawodowego uzasadnia przeprowadzenie badania nad zależnościami zachodzącymi pomiędzy tymi konstruktami. Celem wykonanego badania było właśnie ustalenie istnienia zależności pomiędzy poszczególnymi aspektami zjawiska samokontroli oraz syndromu burn-out. Przebadano 123 osoby przynależące do dwóch grup kojarzonych z pojęciem wypalenia zawodowego – nauczycieli i pielęgniarek (odpowiednio 59 i 64 osoby). Uczestniczących w badaniu poproszono o wypełnienie dwóch kwestionariuszy: NAS-50 (Nęcka i in., 2016) oraz polskiej adaptacji kwestionariusza LBQ (Santinello, 2014). Postawiono hipotezy o ujemnej zależności między wynikami uzyskiwanymi w wymienionych narzędziach. Słuszność postawionych hipotez została sprawdzona poprzez analizę korelacji. Jedna z czterech hipotez postawionych w pracy została potwierdzona w całości. Uzyskano niskie oraz umiarkowane korelacje ujemne pomiędzy ogólnymi wynikami NAS-50 a wynikami na poszczególnych skalach narzędzia LBQ oraz dowiedziono istnienia ujemnych korelacji pomiędzy wynikami uzyskanymi przez badanych przynależących do grupy pielęgniarek. Pozostałe hipotezy nie zostały w całości potwierdzone. Nie wykazano istotnych korelacji pomiędzy podskalą Utrzymywanie celu NAS-50 a poszczególnymi skalami LBQ. Korelacja pomiędzy wynikiem ogólnym NAS-50 uzyskanym przez osoby przynależące do grupy zawodowej nauczycieli a wynikiem uzyskanym na skali Brak poczucia skuteczności zawodowej LBQ okazały się być nieistotne statystycznie.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Nęcka, Edward - 130920
dc.contributor.authorpl
Rogowska, Karolina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Nęcka, Edward - 130920
dc.contributor.reviewerpl
Siedlecka, Marta
dc.date.accessioned
2020-10-21T19:26:34Z
dc.date.available
2020-10-21T19:26:34Z
dc.date.submittedpl
2020-09-28
dc.fieldofstudypl
psychologia
dc.identifier.apdpl
diploma-145308-176073
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/250360
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
burn out, self control, NAS-50, LBQ, teachers, nurses, stress, tiredness, overwork, fatigue
dc.subject.plpl
wypalenie zawodowe, samokontrola, LBQ, NAS-50, nauczyciele, nauczycielki, pielęgniarze, pielęgniarki, wypalenie, stres, przepracowanie, zmęczenie
dc.titlepl
Związek między samokontrolą jako cechą a poziomem wypalenia zawodowego u osób wykonujących zawody pielęgniarki/pielęgniarza i nauczyciela/nauczycielki
dc.title.alternativepl
Relationship between self-control as a trait and the level of occupational burnout in nurses and teachers
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
69
Views per month
Views per city
Warsaw
12
Gdansk
6
Poznan
6
Katowice
3
Krakow
3
Torun
3
Wroclaw
3
Choszczno
2
Gdynia
2
Lublin
2

No access

No Thumbnail Available