Charakterystyka oraz przyczyny zjawiska endemizmu, na przykładzie kontynentu australijskiego

licenciate
dc.abstract.enThe paper describes the main causes of endemism in Australian fauna and examines in detail the cause and effect relationships that led to the appearance of such unique organisms on the continent. It significantly emphasises the importance of geology, continental drift and the isolation of the Australian continent in its early formation. The introductory sections describe the history of the continent's formation, its general geography, and the diversity of the different, often disparate habitats that provide habitat for the Australian biota. The main part of the work is dedicated to the precise causes and consequences of Australia's isolation over the years and also characteristics of selected groups of organisms, especially vertebrates, considered as endemic species. In addition, there is an explanation of the microendemism, where the conditions and causes of its occurrence are also discussed with examples. The final part of the paper, deals with the prevalence of cosmopolitan species on the Australian continent, where various reasons for the lack of endemism are presented, supported by examples. In conclusion, the paper focuses on collecting and systematizing the content raised. There are also considerations as to whether Australia, as a continent rich in endemic species, can be a model example, and whether on the basis of the knowledge of the history of this continent, as well as the mechanisms that led to the appearance of such rare fauna or flora on this continent, it is possible to speculate on the reasons for the appearance of endemic species in other places on earth.pl
dc.abstract.plPraca opisuje główne przyczyny występowania endemitów w faunie australijskiej oraz dokładnie analizuje związki przyczynowo skutkowe, które doprowadziły do pojawienia się na tym kontynencie, tak unikatowych organizmów. Znacząco podkreśla ona znaczenie geologii, dryfu kontynentów oraz samej izolacji kontynentu australijskiego na wczesnym etapie jego kształtowania się. We wstępnych częściach opisywana jest historia powstania kontynentu, ogólna jego geografia oraz zróżnicowanie poszczególnych, często odmiennych siedlisk, będących środowiskiem życia australijskiej fauny i flory. Główna część pracy poświęcona jest dokładnym przyczynom i skutkom izolacji Australii na przestrzeni lat, od momentu jej powstania do dnia dzisiejszego, a także charakterystyce wybranych grup organizmów, przede wszystkim kręgowców, uznawanych za gatunki endemiczne. Prócz tego pojawia się objaśnienie zjawiska mikroendemizmu, gdzie również omówione zostają warunki oraz przyczyny jego występowania wraz z przykładami. W końcowej części pracy poruszony został fakt powszechności występowania gatunków kosmopolitycznych na kontynencie australijskim, gdzie przedstawione zostają różnorodne przyczyny braku endemizmu, poparte przykładami. W podsumowaniu praca skupia się na zebraniu i usystematyzowaniu poruszonych treści. Pojawiają się również rozważania odnośnie tego, czy Australia, jako kontynent bogaty w gatunki endemiczne, może być przykładem modelowym, i czy na podstawie znajomości historii tego kontynentu, a także mechanizmów jakie doprowadziły do pojawienia się na tym kontynencie tak niejednorodnej i rzadkiej fauny czy flory, można spekulować na temat przyczyn pojawienia się endemitów w innych miejscach na ziemi.pl
dc.affiliationWydział Biologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorHofman, Sebastian - 128333 pl
dc.contributor.authorSolińska, Alicjapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBNOZpl
dc.contributor.reviewerHofman, Sebastian - 128333 pl
dc.contributor.reviewerLachowska-Cierlik, Dorota - 173375 pl
dc.date.accessioned2022-07-15T21:33:25Z
dc.date.available2022-07-15T21:33:25Z
dc.date.submitted2021-07-14pl
dc.fieldofstudybiologiapl
dc.identifier.apddiploma-147016-261479pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/297238
dc.languagepolpl
dc.subject.enendemic species, biodiversity, Australia, endemic area, isolationpl
dc.subject.plendemity, bioróżnorodność, Australia, obszar endemiczny, izolacjapl
dc.titleCharakterystyka oraz przyczyny zjawiska endemizmu, na przykładzie kontynentu australijskiegopl
dc.title.alternativeCharacteristics and causes of the phenomenon of endemism, based on the example of the Australian continentpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The paper describes the main causes of endemism in Australian fauna and examines in detail the cause and effect relationships that led to the appearance of such unique organisms on the continent. It significantly emphasises the importance of geology, continental drift and the isolation of the Australian continent in its early formation. The introductory sections describe the history of the continent's formation, its general geography, and the diversity of the different, often disparate habitats that provide habitat for the Australian biota. The main part of the work is dedicated to the precise causes and consequences of Australia's isolation over the years and also characteristics of selected groups of organisms, especially vertebrates, considered as endemic species. In addition, there is an explanation of the microendemism, where the conditions and causes of its occurrence are also discussed with examples. The final part of the paper, deals with the prevalence of cosmopolitan species on the Australian continent, where various reasons for the lack of endemism are presented, supported by examples. In conclusion, the paper focuses on collecting and systematizing the content raised. There are also considerations as to whether Australia, as a continent rich in endemic species, can be a model example, and whether on the basis of the knowledge of the history of this continent, as well as the mechanisms that led to the appearance of such rare fauna or flora on this continent, it is possible to speculate on the reasons for the appearance of endemic species in other places on earth.
dc.abstract.plpl
Praca opisuje główne przyczyny występowania endemitów w faunie australijskiej oraz dokładnie analizuje związki przyczynowo skutkowe, które doprowadziły do pojawienia się na tym kontynencie, tak unikatowych organizmów. Znacząco podkreśla ona znaczenie geologii, dryfu kontynentów oraz samej izolacji kontynentu australijskiego na wczesnym etapie jego kształtowania się. We wstępnych częściach opisywana jest historia powstania kontynentu, ogólna jego geografia oraz zróżnicowanie poszczególnych, często odmiennych siedlisk, będących środowiskiem życia australijskiej fauny i flory. Główna część pracy poświęcona jest dokładnym przyczynom i skutkom izolacji Australii na przestrzeni lat, od momentu jej powstania do dnia dzisiejszego, a także charakterystyce wybranych grup organizmów, przede wszystkim kręgowców, uznawanych za gatunki endemiczne. Prócz tego pojawia się objaśnienie zjawiska mikroendemizmu, gdzie również omówione zostają warunki oraz przyczyny jego występowania wraz z przykładami. W końcowej części pracy poruszony został fakt powszechności występowania gatunków kosmopolitycznych na kontynencie australijskim, gdzie przedstawione zostają różnorodne przyczyny braku endemizmu, poparte przykładami. W podsumowaniu praca skupia się na zebraniu i usystematyzowaniu poruszonych treści. Pojawiają się również rozważania odnośnie tego, czy Australia, jako kontynent bogaty w gatunki endemiczne, może być przykładem modelowym, i czy na podstawie znajomości historii tego kontynentu, a także mechanizmów jakie doprowadziły do pojawienia się na tym kontynencie tak niejednorodnej i rzadkiej fauny czy flory, można spekulować na temat przyczyn pojawienia się endemitów w innych miejscach na ziemi.
dc.affiliationpl
Wydział Biologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Hofman, Sebastian - 128333
dc.contributor.authorpl
Solińska, Alicja
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Hofman, Sebastian - 128333
dc.contributor.reviewerpl
Lachowska-Cierlik, Dorota - 173375
dc.date.accessioned
2022-07-15T21:33:25Z
dc.date.available
2022-07-15T21:33:25Z
dc.date.submittedpl
2021-07-14
dc.fieldofstudypl
biologia
dc.identifier.apdpl
diploma-147016-261479
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/297238
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
endemic species, biodiversity, Australia, endemic area, isolation
dc.subject.plpl
endemity, bioróżnorodność, Australia, obszar endemiczny, izolacja
dc.titlepl
Charakterystyka oraz przyczyny zjawiska endemizmu, na przykładzie kontynentu australijskiego
dc.title.alternativepl
Characteristics and causes of the phenomenon of endemism, based on the example of the Australian continent
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
18
Views per month
Views per city
Warsaw
4
Bydgoszcz
3
Zielona Góra
3
Bayreuth
2
Sztutowo
2
Wroclaw
2
Krakow
1
Poznan
1

No access

No Thumbnail Available