Teoria ruiny w modelu Cramera-Lundberga

licenciate
dc.abstract.enThis belechor thisis is an introduction to classical risk process , known as the Cramér–Lundberg model. Direct calculations, De Vylder's method of aproximations and self-made program are the main pillars of calculating probability of ruin of insurace agency. At the end, reinsurance is presented as a mean to minimalise risk of bankroupt.pl
dc.abstract.plW pracy omówiony został klasyczny model procesu nadwyżki, zwany także modelem Cramera-Lundberga. Oprócz wyliczenia bezpośrednio prawdopodobieństwa ruiny została użyta również aproksymacja de Vyldera jak i autorski program symulacyjny. Na końcu wspomniane zostało pojęcie reasekuracji, jako sposobu na minimalizacje ryzyka bankructwa.pl
dc.affiliationWydział Matematyki i Informatykipl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.contributor.advisorZawisza, Dariusz - 147964 pl
dc.contributor.authorPączek, Kewinpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WMI2pl
dc.contributor.reviewerDawidowicz, Antoni L.pl
dc.contributor.reviewerZawisza, Dariusz - 147964 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T10:31:29Z
dc.date.available2020-07-27T10:31:29Z
dc.date.submitted2017-09-15pl
dc.fieldofstudymatematyka w ekonomiipl
dc.identifier.apddiploma-117989-197067pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/223112
dc.languagepolpl
dc.subject.enCramer–Lundberg model, classical compound-Poisson risk model, ruin theory, reinsurancepl
dc.subject.plzłożony proces Poissona, kolektywny model ryzyka, model procesu nadwyżki, Cramer-Lundberg, teoria ruiny, Nierówność Lundberga, reasekuracjapl
dc.titleTeoria ruiny w modelu Cramera-Lundbergapl
dc.title.alternativeRuin theory in the Cramer–Lundberg modelpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This belechor thisis is an introduction to classical risk process , known as the Cramér–Lundberg model. Direct calculations, De Vylder's method of aproximations and self-made program are the main pillars of calculating probability of ruin of insurace agency. At the end, reinsurance is presented as a mean to minimalise risk of bankroupt.
dc.abstract.plpl
W pracy omówiony został klasyczny model procesu nadwyżki, zwany także modelem Cramera-Lundberga. Oprócz wyliczenia bezpośrednio prawdopodobieństwa ruiny została użyta również aproksymacja de Vyldera jak i autorski program symulacyjny. Na końcu wspomniane zostało pojęcie reasekuracji, jako sposobu na minimalizacje ryzyka bankructwa.
dc.affiliationpl
Wydział Matematyki i Informatyki
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.contributor.advisorpl
Zawisza, Dariusz - 147964
dc.contributor.authorpl
Pączek, Kewin
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WMI2
dc.contributor.reviewerpl
Dawidowicz, Antoni L.
dc.contributor.reviewerpl
Zawisza, Dariusz - 147964
dc.date.accessioned
2020-07-27T10:31:29Z
dc.date.available
2020-07-27T10:31:29Z
dc.date.submittedpl
2017-09-15
dc.fieldofstudypl
matematyka w ekonomii
dc.identifier.apdpl
diploma-117989-197067
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/223112
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Cramer–Lundberg model, classical compound-Poisson risk model, ruin theory, reinsurance
dc.subject.plpl
złożony proces Poissona, kolektywny model ryzyka, model procesu nadwyżki, Cramer-Lundberg, teoria ruiny, Nierówność Lundberga, reasekuracja
dc.titlepl
Teoria ruiny w modelu Cramera-Lundberga
dc.title.alternativepl
Ruin theory in the Cramer–Lundberg model
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
65
Views per month
Views per city
Warsaw
14
Wroclaw
8
Krakow
5
Lublin
4
Poznan
4
Katowice
3
Bydgoszcz
2
Jaworzno
2
Lodz
2
Bialystok
1

No access

No Thumbnail Available