"Analiza porównawcza użycia feminatywów w wybranych tygodnikach polskich i chorwackich."

licenciate
dc.abstract.enThe subject of this paper is a comparative analysis of the use of feminatives in selected Polish and Croatian weeklies ("Newsweek Polska", "Do Rzeczy", "7dnevno" and "Nacional"). 16 issues of weeklies were used for the analysis, from which feminatives and other forms describing women were selected. The analysis of the collected material allowed to observe the difference in the frequency of using feminitive forms between Polish and Croatian weeklies, in favor of the latter. The difference between the use of the studied forms in the Polish and Croatian press mainly concerns the definitions of high positions held by women (feminatives in Croatian weeklies, and masculatives in Polish) and derivational blocks, which seem to be absent in the language of the Croatian press. In addition, the analysis of the collected material did not confirm the hypothesis that the turnout of feminatives depends on the conservative or liberal worldview presented by the weeklies.pl
dc.abstract.plTematem niniejszej pracy jest analiza porównawcza użycia feminatywów w wybranych tygodnikach polskich i chorwackich („Newsweek Polska”, „Do rzeczy”, „7dnevno” oraz „Nacional”). Do analizy użyto 16 numerów tygodników, z których wyselekcjonowano feminatywy oraz inne formy określające kobiety. Analiza zebranego materiału pozwoliła zaobserwować różnicę we frekwencji użycia form femintywnych między tygodnikami polskimi a chorwackimi, na korzyść tych drugich. Różnica między użyciem badanych form w prasie polskiej i chorwackiej dotyczy przede wszystkim określeń wysokich stanowisk zajmowanych przez kobiety (feminatywy w tygodnikach chorwackich, a maskulatywy w polskich) oraz blokad derywacyjnych, które w języku chorwackiej prasy zdają się nie występować. Ponadto analiza zebranego materiału nie potwierdziła hipotezy, że frekwencja feminatywów zależy od prezentowanego przez tygodniki światopoglądu, konserwatywnego lub liberalnego.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorKwoka, Tomasz - 143180 pl
dc.contributor.authorTyrała, Gabrielapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerFałowski, Przemysławpl
dc.contributor.reviewerKwoka, Tomasz - 143180 pl
dc.date.accessioned2023-09-13T21:46:34Z
dc.date.available2023-09-13T21:46:34Z
dc.date.submitted2023-09-13pl
dc.fieldofstudyfilologia słowiańskapl
dc.identifier.apddiploma-169335-290545pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/318853
dc.languagepolpl
dc.subject.enfeminatives, Polish language, Croatian language, press language, inclusive languagepl
dc.subject.plfeminatywy, język polski, język chorwacki, język prasy, język inkluzywnypl
dc.title"Analiza porównawcza użycia feminatywów w wybranych tygodnikach polskich i chorwackich."pl
dc.title.alternativeComparative analysis of the use of feminatives in selected Polish and Croatian weeklies.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of this paper is a comparative analysis of the use of feminatives in selected Polish and Croatian weeklies ("Newsweek Polska", "Do Rzeczy", "7dnevno" and "Nacional"). 16 issues of weeklies were used for the analysis, from which feminatives and other forms describing women were selected. The analysis of the collected material allowed to observe the difference in the frequency of using feminitive forms between Polish and Croatian weeklies, in favor of the latter. The difference between the use of the studied forms in the Polish and Croatian press mainly concerns the definitions of high positions held by women (feminatives in Croatian weeklies, and masculatives in Polish) and derivational blocks, which seem to be absent in the language of the Croatian press. In addition, the analysis of the collected material did not confirm the hypothesis that the turnout of feminatives depends on the conservative or liberal worldview presented by the weeklies.
dc.abstract.plpl
Tematem niniejszej pracy jest analiza porównawcza użycia feminatywów w wybranych tygodnikach polskich i chorwackich („Newsweek Polska”, „Do rzeczy”, „7dnevno” oraz „Nacional”). Do analizy użyto 16 numerów tygodników, z których wyselekcjonowano feminatywy oraz inne formy określające kobiety. Analiza zebranego materiału pozwoliła zaobserwować różnicę we frekwencji użycia form femintywnych między tygodnikami polskimi a chorwackimi, na korzyść tych drugich. Różnica między użyciem badanych form w prasie polskiej i chorwackiej dotyczy przede wszystkim określeń wysokich stanowisk zajmowanych przez kobiety (feminatywy w tygodnikach chorwackich, a maskulatywy w polskich) oraz blokad derywacyjnych, które w języku chorwackiej prasy zdają się nie występować. Ponadto analiza zebranego materiału nie potwierdziła hipotezy, że frekwencja feminatywów zależy od prezentowanego przez tygodniki światopoglądu, konserwatywnego lub liberalnego.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Kwoka, Tomasz - 143180
dc.contributor.authorpl
Tyrała, Gabriela
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Fałowski, Przemysław
dc.contributor.reviewerpl
Kwoka, Tomasz - 143180
dc.date.accessioned
2023-09-13T21:46:34Z
dc.date.available
2023-09-13T21:46:34Z
dc.date.submittedpl
2023-09-13
dc.fieldofstudypl
filologia słowiańska
dc.identifier.apdpl
diploma-169335-290545
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/318853
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
feminatives, Polish language, Croatian language, press language, inclusive language
dc.subject.plpl
feminatywy, język polski, język chorwacki, język prasy, język inkluzywny
dc.titlepl
"Analiza porównawcza użycia feminatywów w wybranych tygodnikach polskich i chorwackich."
dc.title.alternativepl
Comparative analysis of the use of feminatives in selected Polish and Croatian weeklies.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
5
Views per month
Views per city
Las Vegas
3
Gorlice
1

No access

No Thumbnail Available