Zmiana statusu tawaif - indo-muzułmańskiej kurtyzany na subkontynencie indyjskim na przełomie XIX i XX wieku

licenciate
dc.abstract.enThe aim of this dissertation is to show the change of the status of a tawaif – an Indo-Muslim courtesan in the Indian subcontinent at the turn of the 19th and 20th century. Courtesans initially enjoyed a high status in the Indian society, however, along with incidents of 1857 (the Sepoy Mutiny) it began to deteriorate. Tawaif lost their dignity and esteem immutably. The work is divided into three sections. The first chapter discusses major roles of Indian woman in the society, such as wife and mother, but also lover, esteemed courtesan, as well as examines prostitution in ancient India. It also analyses definitions and etymology of two different terms – prostitute and courtesan. The second chapter describes tawaif in the 18th and 19th century in the Indian subcontinent, for instance their occupation, skills, high status and position in society, including an attempt of an etymological investigation of the word “tawaif”. The third chapter discusses the change in perception of tawaif, when courtesans began to be considered as common prostitutes by Indian society. The main reason for this change was the British anti-nautch movement, as well as stereotypes about Indian women. Courtesans’ prestige has been degraded and tawaif lost their high social status in the Indian subcontinent.pl
dc.abstract.plCelem pracy jest ukazanie zmiany statusu tawaif – indo-muzułmańskiej kurtyzany na subkontynencie indyjskim na przełomie XIX i XX wieku. Kurtyzany początkowo miały wysoki status w społeczeństwie indyjskim, jednak wraz z wydarzeniami z 1857 roku (powstanie sipajów) zaczął się on zmieniać. Tawaif nieodwracalnie straciły swoją wysoką pozycję i prestiż. Praca składa się z trzech rozdziałów. W rozdziale pierwszym zostały omówione podstawowe role kobiety indyjskiej funkcjonujące w starożytności, czyli rola żony i matki oraz postać kochanki, szanowanej kurtyzany, a także prostytucja w starożytnych Indiach. W rozdziale tym została również zawarta definicja dwóch różnych od siebie pojęć – prostytutka i kurtyzana. Rozdział drugi opisuje lakhnauskie kurtyzany – tawaif w XVIII i XIX wieku na subkontynencie indyjskim, a także ich zajęcia, umiejętności, wysoki status i miejsce w społeczeństwie. W rozdziale tym podjęta została próba zbadania słowa tawaif pod względem etymologicznym. W trzecim rozdziale została ukazana zmiana jaka dokonała się w obrębie tawaif – zaczęły one być traktowane przez społeczeństwo jak zwykłe prostytutki. Wpływ na ową zmianę miał ruch przeciwko tańcu – anti-nautch movement oraz erotyzowanie postrzegania i stereotypy na temat Indusek, z jakim Brytyjczycy przybyli na subkontynent indyjski. Wysoki status i prestiż kurtyzan uległ dewaluacji, przez co utraciły one swoją godną pozycję w społeczeństwie indyjskim.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorJunik-Łuniewska, Kamila - 128551 pl
dc.contributor.authorŚwierkta, Annapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerJunik-Łuniewska, Kamila - 128551 pl
dc.contributor.reviewerKuczkiewicz-Fraś, Agnieszka - 129645 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T14:25:15Z
dc.date.available2020-07-27T14:25:15Z
dc.date.submitted2018-07-02pl
dc.fieldofstudystudia dalekowschodniepl
dc.identifier.apddiploma-121826-211281pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/226311
dc.languagepolpl
dc.subject.entawaif, courtesan, prostitution in India, woman in the Indian subcontinent, anti-nautch movement, colonialism, Victorian morality, British stereotypes of Indian women, Indian Renaissancepl
dc.subject.pltawaif, kurtyzana, prostytucja w Indiach, kobieta na subkontynencie indyjskim, anti-nautch movement, kolonializm, wiktoriańska moralność, brytyjskie stereotypy Indusek, indyjski renesanspl
dc.titleZmiana statusu tawaif - indo-muzułmańskiej kurtyzany na subkontynencie indyjskim na przełomie XIX i XX wiekupl
dc.title.alternativeChanging the status of tawaif - an Indo-Muslim courtesan in the Indian subcontinent at the turn of the 19th and 20th centurypl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this dissertation is to show the change of the status of a tawaif – an Indo-Muslim courtesan in the Indian subcontinent at the turn of the 19th and 20th century. Courtesans initially enjoyed a high status in the Indian society, however, along with incidents of 1857 (the Sepoy Mutiny) it began to deteriorate. Tawaif lost their dignity and esteem immutably. The work is divided into three sections. The first chapter discusses major roles of Indian woman in the society, such as wife and mother, but also lover, esteemed courtesan, as well as examines prostitution in ancient India. It also analyses definitions and etymology of two different terms – prostitute and courtesan. The second chapter describes tawaif in the 18th and 19th century in the Indian subcontinent, for instance their occupation, skills, high status and position in society, including an attempt of an etymological investigation of the word “tawaif”. The third chapter discusses the change in perception of tawaif, when courtesans began to be considered as common prostitutes by Indian society. The main reason for this change was the British anti-nautch movement, as well as stereotypes about Indian women. Courtesans’ prestige has been degraded and tawaif lost their high social status in the Indian subcontinent.
dc.abstract.plpl
Celem pracy jest ukazanie zmiany statusu tawaif – indo-muzułmańskiej kurtyzany na subkontynencie indyjskim na przełomie XIX i XX wieku. Kurtyzany początkowo miały wysoki status w społeczeństwie indyjskim, jednak wraz z wydarzeniami z 1857 roku (powstanie sipajów) zaczął się on zmieniać. Tawaif nieodwracalnie straciły swoją wysoką pozycję i prestiż. Praca składa się z trzech rozdziałów. W rozdziale pierwszym zostały omówione podstawowe role kobiety indyjskiej funkcjonujące w starożytności, czyli rola żony i matki oraz postać kochanki, szanowanej kurtyzany, a także prostytucja w starożytnych Indiach. W rozdziale tym została również zawarta definicja dwóch różnych od siebie pojęć – prostytutka i kurtyzana. Rozdział drugi opisuje lakhnauskie kurtyzany – tawaif w XVIII i XIX wieku na subkontynencie indyjskim, a także ich zajęcia, umiejętności, wysoki status i miejsce w społeczeństwie. W rozdziale tym podjęta została próba zbadania słowa tawaif pod względem etymologicznym. W trzecim rozdziale została ukazana zmiana jaka dokonała się w obrębie tawaif – zaczęły one być traktowane przez społeczeństwo jak zwykłe prostytutki. Wpływ na ową zmianę miał ruch przeciwko tańcu – anti-nautch movement oraz erotyzowanie postrzegania i stereotypy na temat Indusek, z jakim Brytyjczycy przybyli na subkontynent indyjski. Wysoki status i prestiż kurtyzan uległ dewaluacji, przez co utraciły one swoją godną pozycję w społeczeństwie indyjskim.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Junik-Łuniewska, Kamila - 128551
dc.contributor.authorpl
Świerkta, Anna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Junik-Łuniewska, Kamila - 128551
dc.contributor.reviewerpl
Kuczkiewicz-Fraś, Agnieszka - 129645
dc.date.accessioned
2020-07-27T14:25:15Z
dc.date.available
2020-07-27T14:25:15Z
dc.date.submittedpl
2018-07-02
dc.fieldofstudypl
studia dalekowschodnie
dc.identifier.apdpl
diploma-121826-211281
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/226311
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
tawaif, courtesan, prostitution in India, woman in the Indian subcontinent, anti-nautch movement, colonialism, Victorian morality, British stereotypes of Indian women, Indian Renaissance
dc.subject.plpl
tawaif, kurtyzana, prostytucja w Indiach, kobieta na subkontynencie indyjskim, anti-nautch movement, kolonializm, wiktoriańska moralność, brytyjskie stereotypy Indusek, indyjski renesans
dc.titlepl
Zmiana statusu tawaif - indo-muzułmańskiej kurtyzany na subkontynencie indyjskim na przełomie XIX i XX wieku
dc.title.alternativepl
Changing the status of tawaif - an Indo-Muslim courtesan in the Indian subcontinent at the turn of the 19th and 20th century
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
52
Views per month
Views per city
Krakow
12
Warsaw
6
Wroclaw
6
Poznan
4
Dublin
3
Szczecin
3
Bydgoszcz
1
Gdow
1
Knurów
1
Lublin
1

No access

No Thumbnail Available