Sztuka portretowania zwierząt u Klaudiusza Eliana.

master
dc.abstract.enThe set about properties of animals is characterized by a great species diversity. It is possible in it to find elements of both realist and fantastic short story, extended descriptions, images, literary portraits, philosophical tale also. A fact that Eliane consciously and on purpose quoted legends and heard anecdotes are meriting attention about the given animal. In stories elements of the scientific knowledge, biological are alternating with the fiction.The author tried to authenticate miraculous properties of some animals by putting them within of realistic descriptions. In the course of further analysis of the appearance, character, behaviour, functionality of individual animals I will be pointing at elements of a literary creation. Introduced by Eliane some events have realistic character, aren't running away from the popular knowledge about the behaviour and the appearance of animals. However beautiful, fairy-tale fragments, in which the author is describing fantastic creatures, aren't missing so as griffins, unicorns or gigantic snakes.Simultaneously the author turned out to be the very astute observer of world surrounding him, in particular human relationships. Describing the animal world, he gave the simultaneously deepened and apt characterization to the Homo sapiens.The knowledge of man turned out for the writer to be essential can understand the nature of animal world. Eliane applies comparisons of animals to people repeatedly. He is trying to get resemblances and differences of characters, customs or behaviours. These parallels are usually falling out to the disadvantage of the man which is in Eliane's descriptions unfaithful, greedy, cowardly and stupid. However animals can be faithful, to look the family after, are musical, can forecast the weather as well as are carrying the large weapon against enemies the instinct of self-preservation is which. Describing world of the fauna, an author took into account also character and keeping the man. In this way indirectly he played the philosopher and the moralizer, stigmatizing reprehensible behaviours and pointing at positive standards amongst animals.Claudius Eliane in about properties of animals passed a compendium of information on to the subject of both physiology, and manners of the animal behaviour. Seventeen books which are clubbing together for Eliane's work contain a lot of interesting and interesting messages about the behavior, character, the appearance and the temperament of animals. Apart from information which the theory about the flora and the fauna is confirming he also a lot placed in his work stereotyped, popular, often of fantastic descriptions and the relation By virtue of the very lively narration and succinct and accurate comments the work of Eliane's Claudius fascinated naturalists of all ages as well as enjoyed the considerable interest of readers. The author didn't apply classification of the division of animals on realistic and fantastic, because described both the ones well-known to the learning, as well as mythical creatures, so as: basilisk, chimera. Repeatedly he noticed that animals were deserving to the attention and the admiration, sometimes bigger than people. It resulted from the fact that animals are guided by inborn instinct. To animals it is possible to spot the tone of the positive temperament of the author in the way, into which he/she is telling about them. Comparing keeping them to human reactions is a permanent element of the description of animals.The writer didn't avoid the description of the item untested or unusual.pl
dc.abstract.plZbiór,,O właściwościach zwierząt" charakteryzuje się się dużą różnorodnością gatunkową. Można w nim znaleźć również elementy opowiadania zarówno realistycznego jak i fantastycznego, rozbudowanych opisów, obrazów, portretów literackich, powiastki filozoficznej. Na uwagę zasługuje fakt, że Elian świadomie i celowo przytaczał legendy i zasłyszane anegdoty o danym zwierzęciu. W opowiadaniach elementy wiedzy naukowej, biologicznej przeplatają się z fikcją literacką. Cudowne właściwości niektórych zwierząt autor starał się uwiarygodnić poprzez umieszczenie ich w ciągu opisów realistycznych. W trakcie dalszej analizy wyglądu, charakteru, zachowania, funkcjonalności poszczególnych zwierząt będę wskazywała na elementy kreacji literackiej. Przedstawione przez Eliana niektóre wydarzenia mają charakter realistyczny, nie odbiegają od potocznej wiedzy na temat zachowania i wyglądu zwierząt. Nie brakuje jednakże fragmentów cudownych, bajkowych, w których autor opisuje stworzenia fantastyczne, takie jak gryfy, jednorożce czy olbrzymie węże. Jednocześnie autor okazał się bardzo wnikliwym obserwatorem otaczającego go świata, a w szczególności relacji międzyludzkich. Opisując świat zwierząt, dał jednocześnie pogłębioną i celną charakterystykę homo sapiens.Wiedza o człowieku okazała się dla pisarza niezbędna, by móc zrozumieć naturę świata zwierzęcego.Elian stosuje wielokrotnie porównania zwierząt z ludźmi. Próbuje wydobyć podobieństwa i różnice charakterów, obyczajów czy zachowań. Zazwyczaj paralele te wypadają na niekorzyść człowieka, który w opisach Eliana jest niewierny, chciwy, tchórzliwy i głupi. Natomiast zwierzęta umieją być wierne, opiekować się rodziną, są muzykalne, umieją przewidywać pogodę oraz posiadają wielką broń przeciw wrogom, jaką jest instynkt samozachowawczy. Opisując świat fauny, uwzględnił autor także charakter i zachowanie człowieka. W ten sposób wystąpił pośrednio w roli filozofa i moralizatora, piętnując naganne zachowania oraz wskazując na pozytywne wzorce wśród zwierząt. Klaudiusz Elian w ,,O właściwościach zwierząt" przekazał kompendium wiedzy na temat zarówno fizjologii, jak i sposobów zachowania zwierząt. Siedemnaście ksiąg, które składają się na dzieło Eliana zawiera wiele interesujących i ciekawych wiadomości na temat behawioru, charakteru, wyglądu i usposobienia zwierząt. Oprócz informacji, które potwierdza nauka o florze i faunie zamieścił w swoim dziele również wiele stereotypowych, potocznych, nieraz fantastycznych opisów i relacji. Z racji bardzo żywej narracji oraz lapidarnych i celnych komentarzy utwór Klaudiusza Eliana fascynował naturalistów wszelkich epok oraz cieszył się sporym zainteresowaniem czytelników. Autor nie stosował klasyfikacji podziału zwierząt na realistyczne i fantastyczne, gdyż opisywał zarówno te znane nauce, jak i stworzenia mityczne, takie jak: bazyliszek, chimera, sfinks.Wielokrotnie zauważał, że zwierzęta zasługują na uwagę i podziw, czasem większy niż ludzie. Ton pozytywnego usposobienia autora do zwierząt można dostrzec w sposobie, w jaki o nich opowiada.Pisarz nie unikał opisu rzeczy niesprawdzonych czy niezwykłych.pl
dc.affiliationWydział Filologicznypl
dc.contributor.advisorKorus, Kazimierz - 129150 pl
dc.contributor.authorZamojska, Dorotapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF6pl
dc.contributor.reviewerŚnieżewski, Stanisław - 132336 pl
dc.contributor.reviewerKorus, Kazimierz - 129150 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T13:20:55Z
dc.date.available2020-07-24T13:20:55Z
dc.date.submitted2012-10-24pl
dc.fieldofstudycywilizacja śródziemnomorskapl
dc.identifier.apddiploma-71957-13561pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/184992
dc.languagepolpl
dc.subject.enportrait, animals, art, Claudius Elianepl
dc.subject.plportret , zwierzęta , sztuka, Klaudiusz Elianpl
dc.titleSztuka portretowania zwierząt u Klaudiusza Eliana.pl
dc.title.alternativeArt of portraying animals at Eliane's Claudius.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The set about properties of animals is characterized by a great species diversity. It is possible in it to find elements of both realist and fantastic short story, extended descriptions, images, literary portraits, philosophical tale also. A fact that Eliane consciously and on purpose quoted legends and heard anecdotes are meriting attention about the given animal. In stories elements of the scientific knowledge, biological are alternating with the fiction.The author tried to authenticate miraculous properties of some animals by putting them within of realistic descriptions. In the course of further analysis of the appearance, character, behaviour, functionality of individual animals I will be pointing at elements of a literary creation. Introduced by Eliane some events have realistic character, aren't running away from the popular knowledge about the behaviour and the appearance of animals. However beautiful, fairy-tale fragments, in which the author is describing fantastic creatures, aren't missing so as griffins, unicorns or gigantic snakes.Simultaneously the author turned out to be the very astute observer of world surrounding him, in particular human relationships. Describing the animal world, he gave the simultaneously deepened and apt characterization to the Homo sapiens.The knowledge of man turned out for the writer to be essential can understand the nature of animal world. Eliane applies comparisons of animals to people repeatedly. He is trying to get resemblances and differences of characters, customs or behaviours. These parallels are usually falling out to the disadvantage of the man which is in Eliane's descriptions unfaithful, greedy, cowardly and stupid. However animals can be faithful, to look the family after, are musical, can forecast the weather as well as are carrying the large weapon against enemies the instinct of self-preservation is which. Describing world of the fauna, an author took into account also character and keeping the man. In this way indirectly he played the philosopher and the moralizer, stigmatizing reprehensible behaviours and pointing at positive standards amongst animals.Claudius Eliane in about properties of animals passed a compendium of information on to the subject of both physiology, and manners of the animal behaviour. Seventeen books which are clubbing together for Eliane's work contain a lot of interesting and interesting messages about the behavior, character, the appearance and the temperament of animals. Apart from information which the theory about the flora and the fauna is confirming he also a lot placed in his work stereotyped, popular, often of fantastic descriptions and the relation By virtue of the very lively narration and succinct and accurate comments the work of Eliane's Claudius fascinated naturalists of all ages as well as enjoyed the considerable interest of readers. The author didn't apply classification of the division of animals on realistic and fantastic, because described both the ones well-known to the learning, as well as mythical creatures, so as: basilisk, chimera. Repeatedly he noticed that animals were deserving to the attention and the admiration, sometimes bigger than people. It resulted from the fact that animals are guided by inborn instinct. To animals it is possible to spot the tone of the positive temperament of the author in the way, into which he/she is telling about them. Comparing keeping them to human reactions is a permanent element of the description of animals.The writer didn't avoid the description of the item untested or unusual.
dc.abstract.plpl
Zbiór,,O właściwościach zwierząt" charakteryzuje się się dużą różnorodnością gatunkową. Można w nim znaleźć również elementy opowiadania zarówno realistycznego jak i fantastycznego, rozbudowanych opisów, obrazów, portretów literackich, powiastki filozoficznej. Na uwagę zasługuje fakt, że Elian świadomie i celowo przytaczał legendy i zasłyszane anegdoty o danym zwierzęciu. W opowiadaniach elementy wiedzy naukowej, biologicznej przeplatają się z fikcją literacką. Cudowne właściwości niektórych zwierząt autor starał się uwiarygodnić poprzez umieszczenie ich w ciągu opisów realistycznych. W trakcie dalszej analizy wyglądu, charakteru, zachowania, funkcjonalności poszczególnych zwierząt będę wskazywała na elementy kreacji literackiej. Przedstawione przez Eliana niektóre wydarzenia mają charakter realistyczny, nie odbiegają od potocznej wiedzy na temat zachowania i wyglądu zwierząt. Nie brakuje jednakże fragmentów cudownych, bajkowych, w których autor opisuje stworzenia fantastyczne, takie jak gryfy, jednorożce czy olbrzymie węże. Jednocześnie autor okazał się bardzo wnikliwym obserwatorem otaczającego go świata, a w szczególności relacji międzyludzkich. Opisując świat zwierząt, dał jednocześnie pogłębioną i celną charakterystykę homo sapiens.Wiedza o człowieku okazała się dla pisarza niezbędna, by móc zrozumieć naturę świata zwierzęcego.Elian stosuje wielokrotnie porównania zwierząt z ludźmi. Próbuje wydobyć podobieństwa i różnice charakterów, obyczajów czy zachowań. Zazwyczaj paralele te wypadają na niekorzyść człowieka, który w opisach Eliana jest niewierny, chciwy, tchórzliwy i głupi. Natomiast zwierzęta umieją być wierne, opiekować się rodziną, są muzykalne, umieją przewidywać pogodę oraz posiadają wielką broń przeciw wrogom, jaką jest instynkt samozachowawczy. Opisując świat fauny, uwzględnił autor także charakter i zachowanie człowieka. W ten sposób wystąpił pośrednio w roli filozofa i moralizatora, piętnując naganne zachowania oraz wskazując na pozytywne wzorce wśród zwierząt. Klaudiusz Elian w ,,O właściwościach zwierząt" przekazał kompendium wiedzy na temat zarówno fizjologii, jak i sposobów zachowania zwierząt. Siedemnaście ksiąg, które składają się na dzieło Eliana zawiera wiele interesujących i ciekawych wiadomości na temat behawioru, charakteru, wyglądu i usposobienia zwierząt. Oprócz informacji, które potwierdza nauka o florze i faunie zamieścił w swoim dziele również wiele stereotypowych, potocznych, nieraz fantastycznych opisów i relacji. Z racji bardzo żywej narracji oraz lapidarnych i celnych komentarzy utwór Klaudiusza Eliana fascynował naturalistów wszelkich epok oraz cieszył się sporym zainteresowaniem czytelników. Autor nie stosował klasyfikacji podziału zwierząt na realistyczne i fantastyczne, gdyż opisywał zarówno te znane nauce, jak i stworzenia mityczne, takie jak: bazyliszek, chimera, sfinks.Wielokrotnie zauważał, że zwierzęta zasługują na uwagę i podziw, czasem większy niż ludzie. Ton pozytywnego usposobienia autora do zwierząt można dostrzec w sposobie, w jaki o nich opowiada.Pisarz nie unikał opisu rzeczy niesprawdzonych czy niezwykłych.
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny
dc.contributor.advisorpl
Korus, Kazimierz - 129150
dc.contributor.authorpl
Zamojska, Dorota
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF6
dc.contributor.reviewerpl
Śnieżewski, Stanisław - 132336
dc.contributor.reviewerpl
Korus, Kazimierz - 129150
dc.date.accessioned
2020-07-24T13:20:55Z
dc.date.available
2020-07-24T13:20:55Z
dc.date.submittedpl
2012-10-24
dc.fieldofstudypl
cywilizacja śródziemnomorska
dc.identifier.apdpl
diploma-71957-13561
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/184992
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
portrait, animals, art, Claudius Eliane
dc.subject.plpl
portret , zwierzęta , sztuka, Klaudiusz Elian
dc.titlepl
Sztuka portretowania zwierząt u Klaudiusza Eliana.
dc.title.alternativepl
Art of portraying animals at Eliane's Claudius.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
4
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Dublin
1
Gdansk
1

No access

No Thumbnail Available