Badanie wpływu wybranych pochodnych kwasu cynamonowego na proces melanogenezy

master
dc.abstract.enIn the theoretical part of the thesis there were described melanogenesis process, types and function of melanins as well as structure and function of tyrosinase, which is crucial enzyme in the biosynthesis of melanin. There were also characterized selected skin pigmentation disorders and tyrosinase inhibitors which are used in cosmetics and medicines to treat such problems.The aim of the thesis was to identify possible influence of 12 cinnamic acid derivatives on melanogenesis. Cinnamic acid was proved to possess an inhibitory effect on tyrosinase activity what results in reducing the amount of produced melanin. The findings suggest the possibility to use its derivatives in therapy of dermatological problems such as pathological skin pigmentation. In order to determine whether test compounds are inhibitors of tyrosinase, absorbance of samples was measured at 492 nm. The solutions contained tyrosinase, phosphate buffer, the substrate (L-DOPA), as well as the tested compounds or the solvent alone. Based on the measurements the percentage inhibition of the tyrosinase by tested compounds was calculated when compared to the control sample without the inhibitor. Kojic acid was used as a reference substance and the value of its percentage inhibition of the enzyme was compared to results of tested compounds. The results suggest that three of tested substances inhibit tyrosinase at a level comparable to kojic acid. For active compounds identified in the screening tests additional quantitative studies were performed. The percentage inhibition of tyrosinase was found for different concentrations of tested compounds, what enabled calculation of the IC50s. The type of tyrosinase inhibition by the compound A-67, a derivative of 4-chlorocinnamic acid was also evaluated. For this purpose studies using different concentrations of both the substrate and the compound A-67 were carried out. The experiment showed that the compound constitutes a mixed-typed tyrosinase inhibitor (competetive – non- competetive).pl
dc.abstract.plW części teoretycznej pracy omówiono proces melanogenezy, rodzaje i funkcje malanin oraz zawarto informacje na temat tyrozynazy, która stanowi kluczowy enzym w procesie syntezy melanin. Scharakteryzowano także wybrane zaburzenia barwnikowe skóry oraz inhibitory tyrozynazy stosowane w kosmetyce i medycynie do usuwania przebarwień skórnych.Celem pracy badawczej było określenie potencjalnego wpływu 12 pochodnych kwasu cynamonowego na proces melanogenezy. Kwas cynamonowy wykazuje hamujący wpływ na aktywność tyrozynazy, co ostatecznie prowadzi do zmniejszenia ilości tworzonej melaniny. Sugeruje to możliwość wykorzystania związków będących jego pochodnymi w terapii problemów dermatologicznych, takich jak patologiczne przebarwienia skóry.W celu określenia, czy badane związki mają charakter inhibitorów tyrozynazy, przeprowadzono pomiar absorbancji próbek przy długości fali 492 nm. Badane roztwory zawierały tyrozynazę, bufor fosforanowy, substrat (L-DOPA), a także badane związki lub sam rozpuszczalnik. Z otrzymanych pomiarów obliczono procentową inhibicję tyrozynazy przez badane związki w odniesieniu do próby kontrolnej bez inhibitora. Związkiem referencyjnym był kwas kojowy, którego wartość procentowej inhibicji stanowiła odniesienie przy porównywaniu wyników. Otrzymane dane wskazują, że trzy z badanych substancji, hamują tyrozynazę w stopniu porównywalnym do kwasu kojowego. Dla związków aktywnych, wyselekcjonowanych w badaniach skriningowych przeprowadzono następnie badania ilościowe. Obliczono procent zahamowania tyrozynazy przez różne stężenia związków badanych, co pozwoliło wyznaczyć wartość IC50 dla tych substancji. Określono także rodzaj inhibicji tyrozynazy przez związek A-67, będący pochodną kwasu 4-chlorocynamonowego. W tym celu wykonano badania z zastosowaniem różnych stężeń zarówno substratu, jak i związku A-67. Doświadczenie wykazało, że związek hamuje tyrozynazę w sposób mieszany (kompetycyjno – niekompetycyjny).pl
dc.affiliationWydział Farmaceutycznypl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorGunia-Krzyżak, Agnieszka - 200092 pl
dc.contributor.authorZając, Aleksandrapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WFOAM2pl
dc.contributor.reviewerMarona, Henryk - 200513 pl
dc.contributor.reviewerGunia-Krzyżak, Agnieszka - 200092 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T01:42:10Z
dc.date.available2020-07-25T01:42:10Z
dc.date.submitted2014-06-26pl
dc.fieldofstudyfarmacjapl
dc.identifier.apddiploma-88010-111525pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/196536
dc.languagepolpl
dc.subject.enMelanogenesis, tyrosinase, pigmentation disorders, cinnamic acid, cinnamic acid disorderspl
dc.subject.plmelanogeneza, tyrozynaza, zaburzenia barwnikowe, kwas cynamonowy, pochodne kwasu cynamonowegopl
dc.titleBadanie wpływu wybranych pochodnych kwasu cynamonowego na proces melanogenezypl
dc.title.alternativeEvaluation of influence of selected cinnamic acid derivatives on melanogenesis processpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
In the theoretical part of the thesis there were described melanogenesis process, types and function of melanins as well as structure and function of tyrosinase, which is crucial enzyme in the biosynthesis of melanin. There were also characterized selected skin pigmentation disorders and tyrosinase inhibitors which are used in cosmetics and medicines to treat such problems.The aim of the thesis was to identify possible influence of 12 cinnamic acid derivatives on melanogenesis. Cinnamic acid was proved to possess an inhibitory effect on tyrosinase activity what results in reducing the amount of produced melanin. The findings suggest the possibility to use its derivatives in therapy of dermatological problems such as pathological skin pigmentation. In order to determine whether test compounds are inhibitors of tyrosinase, absorbance of samples was measured at 492 nm. The solutions contained tyrosinase, phosphate buffer, the substrate (L-DOPA), as well as the tested compounds or the solvent alone. Based on the measurements the percentage inhibition of the tyrosinase by tested compounds was calculated when compared to the control sample without the inhibitor. Kojic acid was used as a reference substance and the value of its percentage inhibition of the enzyme was compared to results of tested compounds. The results suggest that three of tested substances inhibit tyrosinase at a level comparable to kojic acid. For active compounds identified in the screening tests additional quantitative studies were performed. The percentage inhibition of tyrosinase was found for different concentrations of tested compounds, what enabled calculation of the IC50s. The type of tyrosinase inhibition by the compound A-67, a derivative of 4-chlorocinnamic acid was also evaluated. For this purpose studies using different concentrations of both the substrate and the compound A-67 were carried out. The experiment showed that the compound constitutes a mixed-typed tyrosinase inhibitor (competetive – non- competetive).
dc.abstract.plpl
W części teoretycznej pracy omówiono proces melanogenezy, rodzaje i funkcje malanin oraz zawarto informacje na temat tyrozynazy, która stanowi kluczowy enzym w procesie syntezy melanin. Scharakteryzowano także wybrane zaburzenia barwnikowe skóry oraz inhibitory tyrozynazy stosowane w kosmetyce i medycynie do usuwania przebarwień skórnych.Celem pracy badawczej było określenie potencjalnego wpływu 12 pochodnych kwasu cynamonowego na proces melanogenezy. Kwas cynamonowy wykazuje hamujący wpływ na aktywność tyrozynazy, co ostatecznie prowadzi do zmniejszenia ilości tworzonej melaniny. Sugeruje to możliwość wykorzystania związków będących jego pochodnymi w terapii problemów dermatologicznych, takich jak patologiczne przebarwienia skóry.W celu określenia, czy badane związki mają charakter inhibitorów tyrozynazy, przeprowadzono pomiar absorbancji próbek przy długości fali 492 nm. Badane roztwory zawierały tyrozynazę, bufor fosforanowy, substrat (L-DOPA), a także badane związki lub sam rozpuszczalnik. Z otrzymanych pomiarów obliczono procentową inhibicję tyrozynazy przez badane związki w odniesieniu do próby kontrolnej bez inhibitora. Związkiem referencyjnym był kwas kojowy, którego wartość procentowej inhibicji stanowiła odniesienie przy porównywaniu wyników. Otrzymane dane wskazują, że trzy z badanych substancji, hamują tyrozynazę w stopniu porównywalnym do kwasu kojowego. Dla związków aktywnych, wyselekcjonowanych w badaniach skriningowych przeprowadzono następnie badania ilościowe. Obliczono procent zahamowania tyrozynazy przez różne stężenia związków badanych, co pozwoliło wyznaczyć wartość IC50 dla tych substancji. Określono także rodzaj inhibicji tyrozynazy przez związek A-67, będący pochodną kwasu 4-chlorocynamonowego. W tym celu wykonano badania z zastosowaniem różnych stężeń zarówno substratu, jak i związku A-67. Doświadczenie wykazało, że związek hamuje tyrozynazę w sposób mieszany (kompetycyjno – niekompetycyjny).
dc.affiliationpl
Wydział Farmaceutyczny
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Gunia-Krzyżak, Agnieszka - 200092
dc.contributor.authorpl
Zając, Aleksandra
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WFOAM2
dc.contributor.reviewerpl
Marona, Henryk - 200513
dc.contributor.reviewerpl
Gunia-Krzyżak, Agnieszka - 200092
dc.date.accessioned
2020-07-25T01:42:10Z
dc.date.available
2020-07-25T01:42:10Z
dc.date.submittedpl
2014-06-26
dc.fieldofstudypl
farmacja
dc.identifier.apdpl
diploma-88010-111525
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/196536
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Melanogenesis, tyrosinase, pigmentation disorders, cinnamic acid, cinnamic acid disorders
dc.subject.plpl
melanogeneza, tyrozynaza, zaburzenia barwnikowe, kwas cynamonowy, pochodne kwasu cynamonowego
dc.titlepl
Badanie wpływu wybranych pochodnych kwasu cynamonowego na proces melanogenezy
dc.title.alternativepl
Evaluation of influence of selected cinnamic acid derivatives on melanogenesis process
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
90
Views per month
Views per city
Warsaw
14
Wroclaw
7
Krakow
6
Lodz
6
Katowice
5
Okup Maly
3
Jaslo
2
Częstochowa
1
Dublin
1
Gdansk
1

No access

No Thumbnail Available