Tendencje depresyjne i melancholijne we współczesnej piosence polskiej

licenciate
dc.abstract.enThis thesis was devoted to analysis and interpretation of selected polish songs (released form 2013 to 2022) in context of depression and melancholia. Definition and distinction of these two phenomena was made by the reference to the works by: Marek Bieńczyk, Antoni Kępiński, Peter Kramer, Mira Marcinów, Jan Mitarski, William Styron and "Diagnostic and statistical manual of mental disorders DSM-5". In the first chapter, the history of melancholy and depression was briefly presented then, selected melacholic and depressive representations in literature and art were indicated and also the common metaphors of both categories were noticed. In the second chapter, the lyrics of selected songs presenting depressive representations were analyzed and interpreted, and the recurring motifs were identified. The following thematic areas were selected among others: suppression of emotions as well as an affirmative approach to them, suicide and appraisal of one's life. They allowed for the discussion of such elements as: dark and blue imagery, magical enumeration, the theme of the lack of strenght, mask and melanchollic face, and the figure of the storm. The third chapter is devoted to the analysis and interpretation of selected songs in the context of melancholic representations. Common categories turned out to be: human sadness and suffering, as well as pondering and reflection. From the songs emerged images of acceptance of sadness as a universal element of human experience as well as masochistic pondering on loss.pl
dc.abstract.plPraca poświęcona została analizie i interpretacji tekstów wybranych piosenek polskich (wydanych w latach 2013-2022) w kontekście przedstawień depresyjnych oraz melancholijnych. Definiując, a co za tym idzie, rozróżniając te dwa zjawiska, powołano się na rozważania: Marka Bieńczyka, Antoniego Kępińskiego, Petera Kramera, Miry Marcinów, Jana Mitarskiego i Williama Styrona oraz skorzystano z "Kryteriów diagnostycznych zaburzeń psychicznych DSM-5". W pierwszym rozdziale pracy krótko przedstawiono historię melancholii i depresji, a następnie wskazano na wybrane przedstawienia melancholijne i depresyjne w literaturze i sztuce, a także zauważono wspólną metaforykę obydwu kategorii. W drugim rozdziale przeanalizowano i zinterpretowano teksty wybranych piosenek realizujących przedstawienia depresyjne oraz wskazano na powtarzające się motywy. Wyłoniono m. in. następujące obszary tematyczne: tłumienie emocji a także afirmacyjne do nich podejście, samobójstwo oraz rozliczenie się z życia. Pozwoliły one na omówienie takich elementów, jak: ciemna i niebieska metaforyka, magiczne wyliczenie, motyw braku sił, maski oraz twarzy melancholijnej oraz figury burzy. Trzeci rozdział został poświęcony analizie i interpretacji wybranych piosenek w kontekście przedstawień melancholijnych. Wspólnymi kategoriami okazały się być: ludzki smutek i cierpienie, a także rozpamiętywanie i zaduma. Z utworów wyłoniły się obrazy akceptacji smutku jako uniwersalnego elementu doświadczenia ludzkiego a także masochistycznego rozpamiętywania straty.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorBoruszkowska, Iwonapl
dc.contributor.authorMicał, Agnieszkapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerBoruszkowska, Iwonapl
dc.contributor.reviewerKucia-Kuśmierska, Katarzynapl
dc.date.accessioned2022-09-05T21:43:44Z
dc.date.available2022-09-05T21:43:44Z
dc.date.submitted2022-09-02pl
dc.fieldofstudypolonistyka antropologiczno-kulturowapl
dc.identifier.apddiploma-161330-273629pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/298838
dc.languagepolpl
dc.subject.endepresssion, melancholia, polish song, sadness, suffering, suicidal motifspl
dc.subject.pldepresja, melancholia, piosenka polska, smutek, cierpienie, motywy suicydalnepl
dc.titleTendencje depresyjne i melancholijne we współczesnej piosence polskiejpl
dc.title.alternativeDepression and melancholia in contemporary polish songpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This thesis was devoted to analysis and interpretation of selected polish songs (released form 2013 to 2022) in context of depression and melancholia. Definition and distinction of these two phenomena was made by the reference to the works by: Marek Bieńczyk, Antoni Kępiński, Peter Kramer, Mira Marcinów, Jan Mitarski, William Styron and "Diagnostic and statistical manual of mental disorders DSM-5". In the first chapter, the history of melancholy and depression was briefly presented then, selected melacholic and depressive representations in literature and art were indicated and also the common metaphors of both categories were noticed. In the second chapter, the lyrics of selected songs presenting depressive representations were analyzed and interpreted, and the recurring motifs were identified. The following thematic areas were selected among others: suppression of emotions as well as an affirmative approach to them, suicide and appraisal of one's life. They allowed for the discussion of such elements as: dark and blue imagery, magical enumeration, the theme of the lack of strenght, mask and melanchollic face, and the figure of the storm. The third chapter is devoted to the analysis and interpretation of selected songs in the context of melancholic representations. Common categories turned out to be: human sadness and suffering, as well as pondering and reflection. From the songs emerged images of acceptance of sadness as a universal element of human experience as well as masochistic pondering on loss.
dc.abstract.plpl
Praca poświęcona została analizie i interpretacji tekstów wybranych piosenek polskich (wydanych w latach 2013-2022) w kontekście przedstawień depresyjnych oraz melancholijnych. Definiując, a co za tym idzie, rozróżniając te dwa zjawiska, powołano się na rozważania: Marka Bieńczyka, Antoniego Kępińskiego, Petera Kramera, Miry Marcinów, Jana Mitarskiego i Williama Styrona oraz skorzystano z "Kryteriów diagnostycznych zaburzeń psychicznych DSM-5". W pierwszym rozdziale pracy krótko przedstawiono historię melancholii i depresji, a następnie wskazano na wybrane przedstawienia melancholijne i depresyjne w literaturze i sztuce, a także zauważono wspólną metaforykę obydwu kategorii. W drugim rozdziale przeanalizowano i zinterpretowano teksty wybranych piosenek realizujących przedstawienia depresyjne oraz wskazano na powtarzające się motywy. Wyłoniono m. in. następujące obszary tematyczne: tłumienie emocji a także afirmacyjne do nich podejście, samobójstwo oraz rozliczenie się z życia. Pozwoliły one na omówienie takich elementów, jak: ciemna i niebieska metaforyka, magiczne wyliczenie, motyw braku sił, maski oraz twarzy melancholijnej oraz figury burzy. Trzeci rozdział został poświęcony analizie i interpretacji wybranych piosenek w kontekście przedstawień melancholijnych. Wspólnymi kategoriami okazały się być: ludzki smutek i cierpienie, a także rozpamiętywanie i zaduma. Z utworów wyłoniły się obrazy akceptacji smutku jako uniwersalnego elementu doświadczenia ludzkiego a także masochistycznego rozpamiętywania straty.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Boruszkowska, Iwona
dc.contributor.authorpl
Micał, Agnieszka
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Boruszkowska, Iwona
dc.contributor.reviewerpl
Kucia-Kuśmierska, Katarzyna
dc.date.accessioned
2022-09-05T21:43:44Z
dc.date.available
2022-09-05T21:43:44Z
dc.date.submittedpl
2022-09-02
dc.fieldofstudypl
polonistyka antropologiczno-kulturowa
dc.identifier.apdpl
diploma-161330-273629
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/298838
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
depresssion, melancholia, polish song, sadness, suffering, suicidal motifs
dc.subject.plpl
depresja, melancholia, piosenka polska, smutek, cierpienie, motywy suicydalne
dc.titlepl
Tendencje depresyjne i melancholijne we współczesnej piosence polskiej
dc.title.alternativepl
Depression and melancholia in contemporary polish song
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
6
Views per month
Views per city
Zielona Góra
1

No access

No Thumbnail Available