Davida Chalmersa teoria umysłu

master
dc.abstract.enI presented David Chalmers’ views basing mostly on his book “Conscious Mind”, published in Polish translation in 2010. It includes very vast summary of his beliefs, which encountered great amount of critique voices. Many of them were collected in the book “Explaining Consciousness: The Hard Problem”. From almost 30 articles I chose to present those, which in my opinion discredit Chalmers’ views in the most accurate way. I also analyzed his polemics with John R. Searle and various critical articles, including those written by Daniel Dennett and Francis Crick and Christof Koch.My thesis focuses mostly on philosophical issues and has a problematic character. I omitted Chalmers’ views on quantum mechanics, neurobiology or artificial intelligence. I concentrated on creating a synthesis of his views on philosophy of mind and then criticizing it.I prove that his initial intuitions are false, his methodology is not scientific and the naturalistic dualism (and arguments for it, for example modal argument) is very difficult to hold. I also make statements that some arguments for naturalistic dualism could be in fact arguments for materialism and that the highly speculative double aspect theory of information is an example of way which philosophy should not follow.pl
dc.abstract.plPoglądy Davida Chalmersa przedstawiłem w większości na podstawie książki pt. Świadomy umysł, wydanej w polskim tłumaczeniu w 2010 roku. Zawiera ona bardzo obszerną syntezę jego poglądów. Głosy krytyków poglądów Davida Chalmersa zostały zebrane w świetnym zbiorze Explaining Consciousness: The Hard Problem. Spośród znajdujących się tam prawie 30 artykułów omówiłem te, które moim zdaniem najcelniej atakują jego teorię. Ponadto odwołałem się do polemiki z Johnem R. Searlem oraz pojedynczych krytycznych artykułów różnych autorów (m.in. Daniela Dennetta oraz Francisa Cricka i Christofa Kocha). Moja praca ma charakter przede wszystkim problemowy i filozoficzny. Pominąłem w niej poglądy Davida Chalmersa odnoszące się do np. mechaniki kwantowej, neurobiologii czy sztucznej inteligencji. Koncentrowałem się na stworzeniu syntezy jego argumentacji, a następnie poddaniu jej krytyce.W swojej pracy udowadniam, że wyjściowe intuicje Davida Chalmersa są błędne, jego metodologia jest sprzeczna z naukową, a stanowisko dualizmu naturalistycznego wraz z argumentacją za nim (m.in. argument z modalności) bardzo trudno jest utrzymać. Ponadto stawiam tezy, że poglądy będące rozwinięciem dualizmu naturalistycznego są w istocie przesłankami na rzecz materializmu, a wysoce spekulacyjna dwuaspektowa teoria informacji jest przykładem kierunku, w jakim nie powinna podążać filozofia.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorBremer, Józef - 173711 pl
dc.contributor.authorGawryłow, Tomaszpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerMłynarski, Jan - 130693 pl
dc.contributor.reviewerBremer, Józef - 173711 pl
dc.date.accessioned2020-07-20T17:36:08Z
dc.date.available2020-07-20T17:36:08Z
dc.date.submitted2011-11-03pl
dc.fieldofstudyfilozofiapl
dc.identifier.apddiploma-60543-42895pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/174151
dc.languagepolpl
dc.subject.enChalmers, consciousness, naturalistic dualismpl
dc.subject.plChalmers, świadomość, dualizm naturalistycznypl
dc.titleDavida Chalmersa teoria umysłupl
dc.title.alternativeDavid Chalmers' theory of mindpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
I presented David Chalmers’ views basing mostly on his book “Conscious Mind”, published in Polish translation in 2010. It includes very vast summary of his beliefs, which encountered great amount of critique voices. Many of them were collected in the book “Explaining Consciousness: The Hard Problem”. From almost 30 articles I chose to present those, which in my opinion discredit Chalmers’ views in the most accurate way. I also analyzed his polemics with John R. Searle and various critical articles, including those written by Daniel Dennett and Francis Crick and Christof Koch.My thesis focuses mostly on philosophical issues and has a problematic character. I omitted Chalmers’ views on quantum mechanics, neurobiology or artificial intelligence. I concentrated on creating a synthesis of his views on philosophy of mind and then criticizing it.I prove that his initial intuitions are false, his methodology is not scientific and the naturalistic dualism (and arguments for it, for example modal argument) is very difficult to hold. I also make statements that some arguments for naturalistic dualism could be in fact arguments for materialism and that the highly speculative double aspect theory of information is an example of way which philosophy should not follow.
dc.abstract.plpl
Poglądy Davida Chalmersa przedstawiłem w większości na podstawie książki pt. Świadomy umysł, wydanej w polskim tłumaczeniu w 2010 roku. Zawiera ona bardzo obszerną syntezę jego poglądów. Głosy krytyków poglądów Davida Chalmersa zostały zebrane w świetnym zbiorze Explaining Consciousness: The Hard Problem. Spośród znajdujących się tam prawie 30 artykułów omówiłem te, które moim zdaniem najcelniej atakują jego teorię. Ponadto odwołałem się do polemiki z Johnem R. Searlem oraz pojedynczych krytycznych artykułów różnych autorów (m.in. Daniela Dennetta oraz Francisa Cricka i Christofa Kocha). Moja praca ma charakter przede wszystkim problemowy i filozoficzny. Pominąłem w niej poglądy Davida Chalmersa odnoszące się do np. mechaniki kwantowej, neurobiologii czy sztucznej inteligencji. Koncentrowałem się na stworzeniu syntezy jego argumentacji, a następnie poddaniu jej krytyce.W swojej pracy udowadniam, że wyjściowe intuicje Davida Chalmersa są błędne, jego metodologia jest sprzeczna z naukową, a stanowisko dualizmu naturalistycznego wraz z argumentacją za nim (m.in. argument z modalności) bardzo trudno jest utrzymać. Ponadto stawiam tezy, że poglądy będące rozwinięciem dualizmu naturalistycznego są w istocie przesłankami na rzecz materializmu, a wysoce spekulacyjna dwuaspektowa teoria informacji jest przykładem kierunku, w jakim nie powinna podążać filozofia.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Bremer, Józef - 173711
dc.contributor.authorpl
Gawryłow, Tomasz
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Młynarski, Jan - 130693
dc.contributor.reviewerpl
Bremer, Józef - 173711
dc.date.accessioned
2020-07-20T17:36:08Z
dc.date.available
2020-07-20T17:36:08Z
dc.date.submittedpl
2011-11-03
dc.fieldofstudypl
filozofia
dc.identifier.apdpl
diploma-60543-42895
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/174151
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Chalmers, consciousness, naturalistic dualism
dc.subject.plpl
Chalmers, świadomość, dualizm naturalistyczny
dc.titlepl
Davida Chalmersa teoria umysłu
dc.title.alternativepl
David Chalmers' theory of mind
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

No access

No Thumbnail Available