Menedżer jako podmiot zarządzający oddziałem bankowym na przykładzie Banku Millenniun

master
dc.abstract.enThe role of a manager as an entity managing a bank branch on the example of Bank Millennium was discussed in the thesis. The text is based on the literature in a particular field, scientific publications, legal acts and Internet sources.The aim of the thesis was to present the career of a manager of the Bank Millennium branch, performing the management function and the possibility of promotion of the branch employees to the position of a manager.In the research work, the method of individual cases was used, whereas the technique used in the thesis was interview, data content analysis and survey questionnaire.pl
dc.abstract.plW pracy omówiono rolę menedżera jako podmiotu zarządzającego oddziałem bankowym na przykładzie Banku Millennium. Tekst pisano w oparciu o literaturę z danej dziedziny, publikacje naukowe , akty prawne i źródła internetowe. Celem pracy było przedstawienie kariery menedżera oddziału Banku Millennium, realizacji przez niego funkcji zarządzania oraz możliwości awansu pracowników oddziałów na stanowisko menedżera. W pracy badawczej zastosowano metodę indywidualnych przypadków, natomiast techniką wykorzystaną w pracy jest wywiad, analiza treści danych oraz kwestionariusz ankiety.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorDyląg, Anna - 127842 pl
dc.contributor.authorPajdo, Martapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerDyląg, Anna - 127842 pl
dc.contributor.reviewerRosiński, Jerzypl
dc.date.accessioned2020-07-27T09:09:57Z
dc.date.available2020-07-27T09:09:57Z
dc.date.submitted2017-07-07pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyfinanse i controllingpl
dc.identifier.apddiploma-116623-217024pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/221888
dc.languagepolpl
dc.subject.enmanager, bank, management, career, promotionpl
dc.subject.plmenedżer, bank, zarządzanie, kariera, awanspl
dc.titleMenedżer jako podmiot zarządzający oddziałem bankowym na przykładzie Banku Millenniunpl
dc.title.alternativeManager as an entity managing a bank branch on the example of Bank Millenniumpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The role of a manager as an entity managing a bank branch on the example of Bank Millennium was discussed in the thesis. The text is based on the literature in a particular field, scientific publications, legal acts and Internet sources.The aim of the thesis was to present the career of a manager of the Bank Millennium branch, performing the management function and the possibility of promotion of the branch employees to the position of a manager.In the research work, the method of individual cases was used, whereas the technique used in the thesis was interview, data content analysis and survey questionnaire.
dc.abstract.plpl
W pracy omówiono rolę menedżera jako podmiotu zarządzającego oddziałem bankowym na przykładzie Banku Millennium. Tekst pisano w oparciu o literaturę z danej dziedziny, publikacje naukowe , akty prawne i źródła internetowe. Celem pracy było przedstawienie kariery menedżera oddziału Banku Millennium, realizacji przez niego funkcji zarządzania oraz możliwości awansu pracowników oddziałów na stanowisko menedżera. W pracy badawczej zastosowano metodę indywidualnych przypadków, natomiast techniką wykorzystaną w pracy jest wywiad, analiza treści danych oraz kwestionariusz ankiety.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Dyląg, Anna - 127842
dc.contributor.authorpl
Pajdo, Marta
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Dyląg, Anna - 127842
dc.contributor.reviewerpl
Rosiński, Jerzy
dc.date.accessioned
2020-07-27T09:09:57Z
dc.date.available
2020-07-27T09:09:57Z
dc.date.submittedpl
2017-07-07
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
finanse i controlling
dc.identifier.apdpl
diploma-116623-217024
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/221888
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
manager, bank, management, career, promotion
dc.subject.plpl
menedżer, bank, zarządzanie, kariera, awans
dc.titlepl
Menedżer jako podmiot zarządzający oddziałem bankowym na przykładzie Banku Millenniun
dc.title.alternativepl
Manager as an entity managing a bank branch on the example of Bank Millennium
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
48
Views per month
Views per city
Warsaw
6
Jarocin
4
Lublin
4
Wroclaw
4
Groningen
3
Krakow
3
Poznan
3
Przemysl
2
Wieluń
2
Champigny-sur-Marne
1

No access

No Thumbnail Available