Zaburzenia snu w chorobie afektywnej dwubiegunowej

licenciate
dc.abstract.enThe main features of bipolar affective disease are episodes of mania and depression that occur in different time sequences and are separated by remissions that may last differently. Mania and depression are psychopathological states in which there are absolutely extreme behaviours and emotions. Among the many of the symptoms are also sleep disorders. These include, depending on the disease episode, difficulty in falling asleep, early awakening, the lack of effective number of hours of sleep anight or even insomnia.Aim of this study is to discuss the problems associated with the sleep occurring in people with bipolar disease. This work is an illustration only and is based on an analysis of the available scientific literature.Based on the analysis of the literature it is shown that in bipolar affective disease there are many types of sleep disorders. For example in manic episode patients do not feel the need to sleep, while those in depression suffer from insomnia or hypersomnia.The methods used in the treatment of sleep disorders are drugs and non-pharmacological therapy.A key conclusion of the analysis of the literature is the need for a complementary approach that takes into accounts the patient's drug therapy and non-pharmacological therapy, with the participation of an interdisciplinary treatment team. It is also important to maintain the balance of the sleep-wake rhythm, because it conducive to the treatment of bipolar disease and reduces relapses.pl
dc.abstract.plPodstawową cechą choroby afektywnej dwubiegunowej jest występowanie w jej przebiegu epizodów manii i depresji, w różnych sekwencjach czasowych i oddzielonych różnie trwającymi okresami remisji. Mania jak i depresja są psychopatologicznymi stanami, w których pojawiają się całkowicie skrajne zachowania, emocje. Wśród bogactwa objawów występują również zaburzenia snu. Obejmują one w zależności od epizodu choroby trudności w zasypaniu, wczesne wybudzanie się, brak efektywnej liczby godzin snu nocnego czy nawet bezsenność. Celem pracy jest omówienie nieprawidłowości związanych ze snem występujących u osób z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym. Jest to praca o charakterze poglądowym, która powstała w oparciu o analizę dostępnego piśmiennictwa naukowego. Na podstawie analizy literatury wykazano, że w chorobie afektywnej dwubiegunowej wyróżnia się bardzo wiele rodzajów zaburzeń snu. W epizodzie manii chorzy nie odczuwają potrzeby snu, natomiast w depresji cierpią z powodu bezsenności lub hipersomnii. Metodami stosowanymi w leczeniu zaburzeń snu w CHAD są farmakoterapia oraz terapia niefarmakologiczna. Kluczowym wnioskiem płynącym z analizy piśmiennictwa jest konieczności stosowania komplementarnego podejścia do chorego uwzględniającego leczenie farmakologiczne i niefarmakologiczne, przy udziale interdyscyplinarnego zespołu terapeutycznego. Ważne jest również utrzymanie w równowadze rytmu sen–czuwanie, bowiem sprzyja to leczeniu CHAD i znacznie ogranicza nawroty choroby.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorWojtas, Katarzyna - 133813 pl
dc.contributor.authorOpioła, Małgorzatapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerWojtas, Katarzyna - 133813 pl
dc.contributor.reviewerPłaszewska-Żywko, Lucyna - 133179 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T15:33:30Z
dc.date.available2020-07-24T15:33:30Z
dc.date.submitted2013-07-09pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-74222-32371pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/187064
dc.languagepolpl
dc.subject.enNeurobiology of sleep, sleep, bipolar affective diseasepl
dc.subject.plNeurobiologia snu, sen, choroba afektywna dwubiegunowapl
dc.titleZaburzenia snu w chorobie afektywnej dwubiegunowejpl
dc.title.alternativeDisorders of sleeping in bipolar affective disease.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The main features of bipolar affective disease are episodes of mania and depression that occur in different time sequences and are separated by remissions that may last differently. Mania and depression are psychopathological states in which there are absolutely extreme behaviours and emotions. Among the many of the symptoms are also sleep disorders. These include, depending on the disease episode, difficulty in falling asleep, early awakening, the lack of effective number of hours of sleep anight or even insomnia.Aim of this study is to discuss the problems associated with the sleep occurring in people with bipolar disease. This work is an illustration only and is based on an analysis of the available scientific literature.Based on the analysis of the literature it is shown that in bipolar affective disease there are many types of sleep disorders. For example in manic episode patients do not feel the need to sleep, while those in depression suffer from insomnia or hypersomnia.The methods used in the treatment of sleep disorders are drugs and non-pharmacological therapy.A key conclusion of the analysis of the literature is the need for a complementary approach that takes into accounts the patient's drug therapy and non-pharmacological therapy, with the participation of an interdisciplinary treatment team. It is also important to maintain the balance of the sleep-wake rhythm, because it conducive to the treatment of bipolar disease and reduces relapses.
dc.abstract.plpl
Podstawową cechą choroby afektywnej dwubiegunowej jest występowanie w jej przebiegu epizodów manii i depresji, w różnych sekwencjach czasowych i oddzielonych różnie trwającymi okresami remisji. Mania jak i depresja są psychopatologicznymi stanami, w których pojawiają się całkowicie skrajne zachowania, emocje. Wśród bogactwa objawów występują również zaburzenia snu. Obejmują one w zależności od epizodu choroby trudności w zasypaniu, wczesne wybudzanie się, brak efektywnej liczby godzin snu nocnego czy nawet bezsenność. Celem pracy jest omówienie nieprawidłowości związanych ze snem występujących u osób z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym. Jest to praca o charakterze poglądowym, która powstała w oparciu o analizę dostępnego piśmiennictwa naukowego. Na podstawie analizy literatury wykazano, że w chorobie afektywnej dwubiegunowej wyróżnia się bardzo wiele rodzajów zaburzeń snu. W epizodzie manii chorzy nie odczuwają potrzeby snu, natomiast w depresji cierpią z powodu bezsenności lub hipersomnii. Metodami stosowanymi w leczeniu zaburzeń snu w CHAD są farmakoterapia oraz terapia niefarmakologiczna. Kluczowym wnioskiem płynącym z analizy piśmiennictwa jest konieczności stosowania komplementarnego podejścia do chorego uwzględniającego leczenie farmakologiczne i niefarmakologiczne, przy udziale interdyscyplinarnego zespołu terapeutycznego. Ważne jest również utrzymanie w równowadze rytmu sen–czuwanie, bowiem sprzyja to leczeniu CHAD i znacznie ogranicza nawroty choroby.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Wojtas, Katarzyna - 133813
dc.contributor.authorpl
Opioła, Małgorzata
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Wojtas, Katarzyna - 133813
dc.contributor.reviewerpl
Płaszewska-Żywko, Lucyna - 133179
dc.date.accessioned
2020-07-24T15:33:30Z
dc.date.available
2020-07-24T15:33:30Z
dc.date.submittedpl
2013-07-09
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-74222-32371
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/187064
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Neurobiology of sleep, sleep, bipolar affective disease
dc.subject.plpl
Neurobiologia snu, sen, choroba afektywna dwubiegunowa
dc.titlepl
Zaburzenia snu w chorobie afektywnej dwubiegunowej
dc.title.alternativepl
Disorders of sleeping in bipolar affective disease.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
1468
Views per month
Views per city
Warsaw
269
Poznan
94
Krakow
90
Katowice
56
Wroclaw
54
Gdansk
18
Lodz
16
Lublin
13
Bytom
11
Bydgoszcz
9

No access

No Thumbnail Available