Kompetencje menedżerów publicznych a sprawność zarządzania publiczną instytucją kultury

2007
journal article
article
dc.abstract.enThe paper is an attempt to present the essence of a concept of a public manager as well as his competence which influences his efficiency in managing public organizations. In light of conducted research it was possible to claim that the speed of transformations imposes need of leadership on managers of public institution of culture changes as well as improvement of skillful diagnoses of a situation and making right decisions leading to realization of public interest. The issues, which also require to be emphasized, are kinds of managers’ competence, which influence their work efficiency. Among studied institutions of culture in managers' opinion in present conditions the most important issue becomes suitable professional competence in contrast to task and ethical competence. The study was based on analysis of available subject literature as well as empirical survey conducted during realization of the first stage of the own research on management of institutions of culture (example of public theaters) in years 2005–2006.pl
dc.abstract.plOpracowanie jest próbą przedstawienia istoty pojęcia menedżera publicznego oraz posiadanych przez niego kompetencji, które wpływają na jego sprawność zarządzania organizacjami publicznymi. W świetle przeprowadzonych badań można stwierdzić, że tempo przeobrażeń wymusza na menedżerach publicznych instytucji kultury potrzebę przewodzenia zmianom, doskonalenie umiejętności sprawnego diagnozowania sytuacji i podejmowania trafnych decyzji prowadzących do realizacji interesu publicznego. Zagadnieniem, które także wymaga podkreślenia, są rodzaje kompetencji menedżerów, mających wpływ na skuteczność ich działań. Wśród badanych instytucji kultury można wskazać, że - w opinii menedżerów - w obecnych warunkach najważniejsze staje się posiadanie odpowiednich kompetencji zawodowych, w mniejszym zaś stopniu zadaniowych i etycznych.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.authorKarna, Wioleta - 128674 pl
dc.date.accession2019-10-31pl
dc.date.accessioned2019-06-19T12:56:28Z
dc.date.available2019-06-19T12:56:28Z
dc.date.issued2007pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.additionalBibliogr. s. 108. Strona wydawcy: https://www.wuj.plpl
dc.description.number3pl
dc.description.physical97-108pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.eissn2084-3968pl
dc.identifier.isbn978-83-233-2531-4pl
dc.identifier.issn1896-0200pl
dc.identifier.projectROD UJ / OPpl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/77560
dc.identifier.weblinkhttp://ejournals.eu/sj/index.php/ZP/article/view/1021pl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsDozwolony użytek utworów chronionych*
dc.rights.licenceOTHER
dc.rights.urihttp://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subtypeArticlepl
dc.titleKompetencje menedżerów publicznych a sprawność zarządzania publiczną instytucją kulturypl
dc.title.alternativePublic managers competence in contrast to efficiency of management of public institution of culturepl
dc.title.journalZarządzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiegopl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The paper is an attempt to present the essence of a concept of a public manager as well as his competence which influences his efficiency in managing public organizations. In light of conducted research it was possible to claim that the speed of transformations imposes need of leadership on managers of public institution of culture changes as well as improvement of skillful diagnoses of a situation and making right decisions leading to realization of public interest. The issues, which also require to be emphasized, are kinds of managers’ competence, which influence their work efficiency. Among studied institutions of culture in managers' opinion in present conditions the most important issue becomes suitable professional competence in contrast to task and ethical competence. The study was based on analysis of available subject literature as well as empirical survey conducted during realization of the first stage of the own research on management of institutions of culture (example of public theaters) in years 2005–2006.
dc.abstract.plpl
Opracowanie jest próbą przedstawienia istoty pojęcia menedżera publicznego oraz posiadanych przez niego kompetencji, które wpływają na jego sprawność zarządzania organizacjami publicznymi. W świetle przeprowadzonych badań można stwierdzić, że tempo przeobrażeń wymusza na menedżerach publicznych instytucji kultury potrzebę przewodzenia zmianom, doskonalenie umiejętności sprawnego diagnozowania sytuacji i podejmowania trafnych decyzji prowadzących do realizacji interesu publicznego. Zagadnieniem, które także wymaga podkreślenia, są rodzaje kompetencji menedżerów, mających wpływ na skuteczność ich działań. Wśród badanych instytucji kultury można wskazać, że - w opinii menedżerów - w obecnych warunkach najważniejsze staje się posiadanie odpowiednich kompetencji zawodowych, w mniejszym zaś stopniu zadaniowych i etycznych.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.authorpl
Karna, Wioleta - 128674
dc.date.accessionpl
2019-10-31
dc.date.accessioned
2019-06-19T12:56:28Z
dc.date.available
2019-06-19T12:56:28Z
dc.date.issuedpl
2007
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.additionalpl
Bibliogr. s. 108. Strona wydawcy: https://www.wuj.pl
dc.description.numberpl
3
dc.description.physicalpl
97-108
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.eissnpl
2084-3968
dc.identifier.isbnpl
978-83-233-2531-4
dc.identifier.issnpl
1896-0200
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / OP
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/77560
dc.identifier.weblinkpl
http://ejournals.eu/sj/index.php/ZP/article/view/1021
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Dozwolony użytek utworów chronionych
dc.rights.licence
OTHER
dc.rights.uri*
http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Kompetencje menedżerów publicznych a sprawność zarządzania publiczną instytucją kultury
dc.title.alternativepl
Public managers competence in contrast to efficiency of management of public institution of culture
dc.title.journalpl
Zarządzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
0
Views per month
Downloads
karna_kompetencje_menedzerow_publicznych_2007.pdf
1