Ewidencja i rozliczanie podatku od towarów i usług na przykładzie firmy handlowej XYZ

master
dc.abstract.enValue added tax is one of the main sources of income for Poland, but many of the questions is hard to answered without reaching to the law or other legal acts. It is also associated with frequent regulatory changes, making it difficult to understand this tax. The purpose of this thesis is to introduction how accounting for VAT on the example of trading company XYZ. In general, value added taxi s paying by the final recipient, so every citizen should should know at least the basic facts about this tax. The first chapter deals with the general concept of taxes, their role in the economy and basic information related to the value added tax. The second chapter describes the range and scope of VAT inter alia exclusions and exemption from tax and duty to the taxpayer registration. The third chapter includes the characteristics of the accounting documents related to the value added tax, tax rates and rules for its calculation. The last chapter is an empirical chapter which includes the accounting of VAT on the example of trading company XYZ.pl
dc.abstract.plPodatek od towarów i usług jest jednym z głównych źródeł dochodów państwa, ale wiąże się z nim wiele pytań, na które ciężko odpowiedzieć nie sięgając do ustawy lub innych aktów prawnych. Wiążą się z nim również częste zmiany regulacji prawnych, co utrudnia zrozumienie tej części podatków. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie sposobu rozliczania podatku VAT na przykładzie firmy XYZ spółka jawna. Ponadto podatek od towarów i usług generalnie obciąża finalnego odbiorcę, co wiąże się z tym, iż każdy obywatel kraju powinien znać co najmniej podstawowe fakty dotyczące tego podatku. Pierwszy rozdział dotyczy ogólnego pojęcia podatków oraz ich roli w gospodarce oraz podstawowych informacji związanych z podatkiem od towarów i usług. W drugim rozdziale opisany jest zakres przedmiotowy oraz zakres podmiotowy podatku VAT, m. in. wyłączenia i zwolnienia z podatku oraz obowiązek rejestracyjny podatnika. Trzeci rozdział zawiera charakterystykę dokumentów księgowych związanych z podatkiem od towarów i usług, stawki podatku oraz zasady jego obliczania. Ostatni rozdział jest rozdziałem empirycznym i zawiera rozliczenie podatku VAT na przykładzie firmy handlowej XYZ.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKutera, Małgorzata - 129804 pl
dc.contributor.authorGędłek, Annapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerSurdykowska, Stanisława - 132168 pl
dc.contributor.reviewerKutera, Małgorzata - 129804 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T02:50:32Z
dc.date.available2020-07-25T02:50:32Z
dc.date.submitted2014-07-07pl
dc.fieldofstudyrachunkowość i zarządzanie finansamipl
dc.identifier.apddiploma-89107-168327pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/197593
dc.languagepolpl
dc.subject.enconstruction,obligation,tax,VATpl
dc.subject.plkonstrukcja,podatek,VAT,zobowiązaniepl
dc.titleEwidencja i rozliczanie podatku od towarów i usług na przykładzie firmy handlowej XYZpl
dc.title.alternativeRecords and accounting value added tax on the example of trading company XYZpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Value added tax is one of the main sources of income for Poland, but many of the questions is hard to answered without reaching to the law or other legal acts. It is also associated with frequent regulatory changes, making it difficult to understand this tax. The purpose of this thesis is to introduction how accounting for VAT on the example of trading company XYZ. In general, value added taxi s paying by the final recipient, so every citizen should should know at least the basic facts about this tax. The first chapter deals with the general concept of taxes, their role in the economy and basic information related to the value added tax. The second chapter describes the range and scope of VAT inter alia exclusions and exemption from tax and duty to the taxpayer registration. The third chapter includes the characteristics of the accounting documents related to the value added tax, tax rates and rules for its calculation. The last chapter is an empirical chapter which includes the accounting of VAT on the example of trading company XYZ.
dc.abstract.plpl
Podatek od towarów i usług jest jednym z głównych źródeł dochodów państwa, ale wiąże się z nim wiele pytań, na które ciężko odpowiedzieć nie sięgając do ustawy lub innych aktów prawnych. Wiążą się z nim również częste zmiany regulacji prawnych, co utrudnia zrozumienie tej części podatków. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie sposobu rozliczania podatku VAT na przykładzie firmy XYZ spółka jawna. Ponadto podatek od towarów i usług generalnie obciąża finalnego odbiorcę, co wiąże się z tym, iż każdy obywatel kraju powinien znać co najmniej podstawowe fakty dotyczące tego podatku. Pierwszy rozdział dotyczy ogólnego pojęcia podatków oraz ich roli w gospodarce oraz podstawowych informacji związanych z podatkiem od towarów i usług. W drugim rozdziale opisany jest zakres przedmiotowy oraz zakres podmiotowy podatku VAT, m. in. wyłączenia i zwolnienia z podatku oraz obowiązek rejestracyjny podatnika. Trzeci rozdział zawiera charakterystykę dokumentów księgowych związanych z podatkiem od towarów i usług, stawki podatku oraz zasady jego obliczania. Ostatni rozdział jest rozdziałem empirycznym i zawiera rozliczenie podatku VAT na przykładzie firmy handlowej XYZ.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kutera, Małgorzata - 129804
dc.contributor.authorpl
Gędłek, Anna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Surdykowska, Stanisława - 132168
dc.contributor.reviewerpl
Kutera, Małgorzata - 129804
dc.date.accessioned
2020-07-25T02:50:32Z
dc.date.available
2020-07-25T02:50:32Z
dc.date.submittedpl
2014-07-07
dc.fieldofstudypl
rachunkowość i zarządzanie finansami
dc.identifier.apdpl
diploma-89107-168327
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/197593
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
construction,obligation,tax,VAT
dc.subject.plpl
konstrukcja,podatek,VAT,zobowiązanie
dc.titlepl
Ewidencja i rozliczanie podatku od towarów i usług na przykładzie firmy handlowej XYZ
dc.title.alternativepl
Records and accounting value added tax on the example of trading company XYZ
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
41
Views per month
Views per city
Krakow
8
Warsaw
7
Wroclaw
7
Lublin
2
Mikołów
2
Ruda Śląska
2
Bialystok
1
Bielsko-Biala
1
Chojnice
1
Debica
1

No access

No Thumbnail Available