Reprezentacja spółek kapitałowych w prawie polskim i angielskim

master
dc.abstract.enNowadays, although many enterprises have the character of a sole proprietorship, the development of an enterprise usually leads at some stage to its transformation into a company. Medium and large enterprises are basically in the form of a capital company - usually a limited liability company or a joint-stock company. On the one hand, these types of companies are known to most legal systems, but there are significant differences between them. So there is no such thing as a limited liability company in general, but a limited liability company with Polish, German, English, etc. law.The realization of these differences is of fundamental importance to the practice of business transactions. First of all, many Polish entrepreneurs set up English law companies. Secondly, Polish entrepreneurs conclude contracts with English capital companies, which requires determining who can represent it. Therefore, the aim of the work will be to show similarities and differences between the way capital companies are represented in Polish and English law.For this purpose, the differences between the Polish and English system of sources of law will be shown first in the first chapter. Then, in the second chapter, the various types of capital companies under Polish law will be presented, and the third will be presented in English. The fourth chapter will be devoted to the bodies of capital companies in Polish and English law. The fifth will concern the power to represent and the sixth way of representation. In the seventh a special case will be discussed - contracts concluded with a member of the board. The whole sums up the summary.pl
dc.abstract.plWspółcześnie, choć wiele przedsiębiorstw ma charakter jednoosobowej działalności gospodarczej, to jednak rozwój przedsiębiorstwa prowadzi zwykle na jakimś etapie do przekształcenia go w spółkę. Średnie i duże przedsiębiorstwa mają już w zasadzie formę spółki kapitałowej – zazwyczaj spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej. Z jednej strony tego rodzaju spółki znane są większości systemów prawnych, niemniej występują między nimi znaczące różnice. Nie ma więc czegoś takiego jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ogóle, lecz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa polskiego, niemieckiego, angielskiego itd.Uświadomienie sobie tych różnic ma zasadnicze znaczenie dla praktyki obrotu gospodarczego. Po pierwsze, wielu polskich przedsiębiorców założyło spółki prawa angielskiego. Po drugie, polscy przedsiębiorcy zawierają umowy ze spółkami kapitałowymi prawa angielskiego, co wymaga określenia, kto może ją reprezentować. Z tego względu celem pracy będzie pokazanie podobieństw i różnic między sposobem reprezentacji spółek kapitałowych w prawie polskim i angielskim.W tym celu najpierw w rozdziale pierwszym pokazane zostaną różnice między polskim i angielskim systemem źródeł prawa. Następnie w drugim rozdziale przedstawione zostaną poszczególne rodzaje spółek kapitałowych prawa polskiego a w trzecim – angielskiego Czwarty rozdział poświęcony będzie organom spółek kapitałowych w prawie polskim i angielskim. Piąty dotyczyć będzie prawa do reprezentacji a szósty sposobu reprezentacji. W siódmym omówiony zostanie szczególny przypadek – umowy zawierane z członkiem zarządu. Całość kończy podsumowanie.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorCzepelak, Marcin - 127651 pl
dc.contributor.authorTerski, Sebastianpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerCzepelak, Marcin - 127651 pl
dc.contributor.reviewerMostowik, Piotr - 130757 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T16:56:05Z
dc.date.available2020-07-27T16:56:05Z
dc.date.submitted2018-06-29pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-124327-176590pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/228618
dc.languagepolpl
dc.subject.enlimited company, limited liability company, joint-stock company, ltd, plc, company representation, power to represent, attribution, management board, supervisory board, shareholders meeting, general meeting, proxy, director, secretary , director duties, agent, management, constructive notice, ultra virespl
dc.subject.plspółka kapitałowa, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, ltd, plc, teoria organów, prowadzenie spraw spółki, reprezentacja spółki, attribution, zarząd, rada nadzorcza, zgromadzenie wspólników, walne zgromadzenie akcjonariuszy, pełnomocnik, prokurent, dyrektor, sekretarz, director duties, agent, management, constructive notice, ultra virespl
dc.titleReprezentacja spółek kapitałowych w prawie polskim i angielskimpl
dc.title.alternativePower to represent capital companies in Polish and English lawpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Nowadays, although many enterprises have the character of a sole proprietorship, the development of an enterprise usually leads at some stage to its transformation into a company. Medium and large enterprises are basically in the form of a capital company - usually a limited liability company or a joint-stock company. On the one hand, these types of companies are known to most legal systems, but there are significant differences between them. So there is no such thing as a limited liability company in general, but a limited liability company with Polish, German, English, etc. law.The realization of these differences is of fundamental importance to the practice of business transactions. First of all, many Polish entrepreneurs set up English law companies. Secondly, Polish entrepreneurs conclude contracts with English capital companies, which requires determining who can represent it. Therefore, the aim of the work will be to show similarities and differences between the way capital companies are represented in Polish and English law.For this purpose, the differences between the Polish and English system of sources of law will be shown first in the first chapter. Then, in the second chapter, the various types of capital companies under Polish law will be presented, and the third will be presented in English. The fourth chapter will be devoted to the bodies of capital companies in Polish and English law. The fifth will concern the power to represent and the sixth way of representation. In the seventh a special case will be discussed - contracts concluded with a member of the board. The whole sums up the summary.
dc.abstract.plpl
Współcześnie, choć wiele przedsiębiorstw ma charakter jednoosobowej działalności gospodarczej, to jednak rozwój przedsiębiorstwa prowadzi zwykle na jakimś etapie do przekształcenia go w spółkę. Średnie i duże przedsiębiorstwa mają już w zasadzie formę spółki kapitałowej – zazwyczaj spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej. Z jednej strony tego rodzaju spółki znane są większości systemów prawnych, niemniej występują między nimi znaczące różnice. Nie ma więc czegoś takiego jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ogóle, lecz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa polskiego, niemieckiego, angielskiego itd.Uświadomienie sobie tych różnic ma zasadnicze znaczenie dla praktyki obrotu gospodarczego. Po pierwsze, wielu polskich przedsiębiorców założyło spółki prawa angielskiego. Po drugie, polscy przedsiębiorcy zawierają umowy ze spółkami kapitałowymi prawa angielskiego, co wymaga określenia, kto może ją reprezentować. Z tego względu celem pracy będzie pokazanie podobieństw i różnic między sposobem reprezentacji spółek kapitałowych w prawie polskim i angielskim.W tym celu najpierw w rozdziale pierwszym pokazane zostaną różnice między polskim i angielskim systemem źródeł prawa. Następnie w drugim rozdziale przedstawione zostaną poszczególne rodzaje spółek kapitałowych prawa polskiego a w trzecim – angielskiego Czwarty rozdział poświęcony będzie organom spółek kapitałowych w prawie polskim i angielskim. Piąty dotyczyć będzie prawa do reprezentacji a szósty sposobu reprezentacji. W siódmym omówiony zostanie szczególny przypadek – umowy zawierane z członkiem zarządu. Całość kończy podsumowanie.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Czepelak, Marcin - 127651
dc.contributor.authorpl
Terski, Sebastian
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Czepelak, Marcin - 127651
dc.contributor.reviewerpl
Mostowik, Piotr - 130757
dc.date.accessioned
2020-07-27T16:56:05Z
dc.date.available
2020-07-27T16:56:05Z
dc.date.submittedpl
2018-06-29
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-124327-176590
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/228618
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
limited company, limited liability company, joint-stock company, ltd, plc, company representation, power to represent, attribution, management board, supervisory board, shareholders meeting, general meeting, proxy, director, secretary , director duties, agent, management, constructive notice, ultra vires
dc.subject.plpl
spółka kapitałowa, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, ltd, plc, teoria organów, prowadzenie spraw spółki, reprezentacja spółki, attribution, zarząd, rada nadzorcza, zgromadzenie wspólników, walne zgromadzenie akcjonariuszy, pełnomocnik, prokurent, dyrektor, sekretarz, director duties, agent, management, constructive notice, ultra vires
dc.titlepl
Reprezentacja spółek kapitałowych w prawie polskim i angielskim
dc.title.alternativepl
Power to represent capital companies in Polish and English law
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
84
Views per month
Views per city
Warsaw
16
Krakow
13
Wroclaw
9
Jablon
5
Gdynia
4
Starogard Gdański
3
Dublin
2
Gdansk
2
Kreczki
2
Lublin
2

No access

No Thumbnail Available