Postawy młodzieży wobec niepełnosprawności

master
dc.abstract.enPeople with disabilities are essential part of our community. In the past disability was treated as a post accident state or abnormality and was viewed as a medical condition. It was also not considered to have an influence on a larger group of people in the society. It was viewed as a condition of an individual person. Fortunately over the past few years this has started to change and a different approach is being taken towards disabled people. People became to be more aware and open minded about disability. New behaviors started to form and a new approach of being more tolerant towards disabled people is trending. Social attitudes towards disabled people are various and can be expressed in many different aspects: emotional, cognitive and behavioral. On many occasions verbal declarations are often different to actual choices that people make when encountering a disabled person. This is due to many different social and cultural factors. One's personality and background can also influence different reactions towards other people.Recently there has been a great change in peoples attitude towards disabled chich this research is focused on. It is describing the importance of right attitudes towards disability especially within younger part of my community. My survey represents different opinions on the subject by people of age 13 to 17 years old. Pupils from two different middle schools had taken part in the questionnaire, one of them has students with disabilities and without studying together. The outcome of the survey was very positive and all young people were open minded towards their peers with disabilities. Integration and acceptance are very important elements that helps society to function in a right way to shape the world we are living in to make it a friendly and accessible place for everyone.pl
dc.abstract.plLudzie niepełnosprawni są nieodzownym elementem w naszym środowisku. Do niedawna niepełnosprawność była traktowana jako następstwo choroby lub urazu i była rozpatrywana tylko pod względem medycznym. Uznawano, że nie jest problemem środowiska tylko traktowana była jako problem jednostkowy. Od kilkunastu lat zmieniło się w nieznacznym stopniu podejście do osób niepełnosprawnych. Ludzie zaczęli integrować się z jednostkami niepełnosprawnymi, a co za tym idzie zaczęły się wykształcać nowe postawy wobec nich. Postawy społeczne wobec niepełnosprawnych są bardzo rozmaite i mogą być wyrażane we wszystkich swych elementach: emocjonalnych, poznawczych i behawioralnych. Często mogą występować w nich rozbieżności pomiędzy ustnymi deklaracjami, a rzeczywistymi postawami. Na stosunek wobec osób niepełnosprawnych mogą oddziaływać zarówno determinanty kulturowo-społeczne, jak i cechy osobowe. Aktualnie dostrzega się zmiany w tych postawach i z tego powodu została przeprowadzona niniejsza praca badawcza, która miała na celu skupienie się wokół zjawiska niepełnosprawności. Przedstawia, jak ważna jest postawa wobec jednostek niepełnosprawnych oraz postrzeganie tego zjawiska przez młodzież gimnazjalną. Zaprezentowane są także różne zależności, jakie wpływają na postawy młodych ludzi względem prezentowanego problemu. W badaniu wzięło udział 80 osób z dwóch różnych szkół gimnazjalnych. Wiek jaki był brany pod uwagę to od 13 lat do 17. Dwie szkoły brały udział w badaniu, szkoła integracyjna oraz szkoła publiczna. Najważniejsze wnioski, jakie zostały uzyskane to: młodzież z obydwu szkół ma pozytywną postawę wobec niepełnosprawnych. Integracja jest bardzo ważnym elementem w życiu społeczeństwa, gdyż dzięki niej możemy stwarzać nasz świat bardziej przyjaznym dla jednostek niepełnosprawnych i otwarty dla innych osób.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorBieszczad, Bogusław - 127331 pl
dc.contributor.authorBachul, Agnieszkapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerBieszczad, Bogusław - 127331 pl
dc.contributor.reviewerDąbrowska, Annapl
dc.date.accessioned2020-07-27T21:17:09Z
dc.date.available2020-07-27T21:17:09Z
dc.date.submitted2018-10-24pl
dc.fieldofstudypedagogika społeczno-opiekuńcza z gerontopedagogikąpl
dc.identifier.apddiploma-128917-230945pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/232620
dc.languagepolpl
dc.subject.enDisability, integration, attitudes, youth, middle school, cognitive component, behavioural component, emotional component, family, parental attitudes,pl
dc.subject.plNiepełnosprawność, integracja, postawy, młodzież, gimnazjum, komponent poznawczy, komponent behawioralny, komponent emocjonalny, rodzina, postawy rodzicielskie,pl
dc.titlePostawy młodzieży wobec niepełnosprawnościpl
dc.title.alternativeYoungsters behaviour towards disabilitiespl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
People with disabilities are essential part of our community. In the past disability was treated as a post accident state or abnormality and was viewed as a medical condition. It was also not considered to have an influence on a larger group of people in the society. It was viewed as a condition of an individual person. Fortunately over the past few years this has started to change and a different approach is being taken towards disabled people. People became to be more aware and open minded about disability. New behaviors started to form and a new approach of being more tolerant towards disabled people is trending. Social attitudes towards disabled people are various and can be expressed in many different aspects: emotional, cognitive and behavioral. On many occasions verbal declarations are often different to actual choices that people make when encountering a disabled person. This is due to many different social and cultural factors. One's personality and background can also influence different reactions towards other people.Recently there has been a great change in peoples attitude towards disabled chich this research is focused on. It is describing the importance of right attitudes towards disability especially within younger part of my community. My survey represents different opinions on the subject by people of age 13 to 17 years old. Pupils from two different middle schools had taken part in the questionnaire, one of them has students with disabilities and without studying together. The outcome of the survey was very positive and all young people were open minded towards their peers with disabilities. Integration and acceptance are very important elements that helps society to function in a right way to shape the world we are living in to make it a friendly and accessible place for everyone.
dc.abstract.plpl
Ludzie niepełnosprawni są nieodzownym elementem w naszym środowisku. Do niedawna niepełnosprawność była traktowana jako następstwo choroby lub urazu i była rozpatrywana tylko pod względem medycznym. Uznawano, że nie jest problemem środowiska tylko traktowana była jako problem jednostkowy. Od kilkunastu lat zmieniło się w nieznacznym stopniu podejście do osób niepełnosprawnych. Ludzie zaczęli integrować się z jednostkami niepełnosprawnymi, a co za tym idzie zaczęły się wykształcać nowe postawy wobec nich. Postawy społeczne wobec niepełnosprawnych są bardzo rozmaite i mogą być wyrażane we wszystkich swych elementach: emocjonalnych, poznawczych i behawioralnych. Często mogą występować w nich rozbieżności pomiędzy ustnymi deklaracjami, a rzeczywistymi postawami. Na stosunek wobec osób niepełnosprawnych mogą oddziaływać zarówno determinanty kulturowo-społeczne, jak i cechy osobowe. Aktualnie dostrzega się zmiany w tych postawach i z tego powodu została przeprowadzona niniejsza praca badawcza, która miała na celu skupienie się wokół zjawiska niepełnosprawności. Przedstawia, jak ważna jest postawa wobec jednostek niepełnosprawnych oraz postrzeganie tego zjawiska przez młodzież gimnazjalną. Zaprezentowane są także różne zależności, jakie wpływają na postawy młodych ludzi względem prezentowanego problemu. W badaniu wzięło udział 80 osób z dwóch różnych szkół gimnazjalnych. Wiek jaki był brany pod uwagę to od 13 lat do 17. Dwie szkoły brały udział w badaniu, szkoła integracyjna oraz szkoła publiczna. Najważniejsze wnioski, jakie zostały uzyskane to: młodzież z obydwu szkół ma pozytywną postawę wobec niepełnosprawnych. Integracja jest bardzo ważnym elementem w życiu społeczeństwa, gdyż dzięki niej możemy stwarzać nasz świat bardziej przyjaznym dla jednostek niepełnosprawnych i otwarty dla innych osób.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Bieszczad, Bogusław - 127331
dc.contributor.authorpl
Bachul, Agnieszka
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Bieszczad, Bogusław - 127331
dc.contributor.reviewerpl
Dąbrowska, Anna
dc.date.accessioned
2020-07-27T21:17:09Z
dc.date.available
2020-07-27T21:17:09Z
dc.date.submittedpl
2018-10-24
dc.fieldofstudypl
pedagogika społeczno-opiekuńcza z gerontopedagogiką
dc.identifier.apdpl
diploma-128917-230945
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/232620
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Disability, integration, attitudes, youth, middle school, cognitive component, behavioural component, emotional component, family, parental attitudes,
dc.subject.plpl
Niepełnosprawność, integracja, postawy, młodzież, gimnazjum, komponent poznawczy, komponent behawioralny, komponent emocjonalny, rodzina, postawy rodzicielskie,
dc.titlepl
Postawy młodzieży wobec niepełnosprawności
dc.title.alternativepl
Youngsters behaviour towards disabilities
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
105
Views per month
Views per city
Warsaw
11
Krakow
8
Poznan
8
Lublin
4
Zielona Góra
4
Bialystok
3
Dublin
3
Lodz
3
Wroclaw
3
Opole
2

No access

No Thumbnail Available