A Stylometric Analysis of Horror Fiction

master
dc.abstract.enThis thesis was written based on a stylometric analysis of a substantial collection of English horror fiction, and a small collection of Polish translations of some of the English originals. Stylometry is part of a discipline known as digital humanities and its main applications are: authorship attribution, determination of chronology of literary works and statistical assessment of writing styles. Stylometric research most commonly depends on the analysis of the frequencies of the most frequent words in a collection of texts.The theoretical part of this paper comprises three initial chapters. The first chapter elaborates on the theory of stylometry. The second chapter focuses on providing a definition and possible classifications of horror. Presented in one of the sub-chapters is a proposed authorial classification of works within the genre. The third and final chapter of the theoretical part in concerned with the chronology of English horror as a literary genre and its evolution, from the 18th century until the early 20th century.The fourth chapter constitutes the practical part of this paper. It is devoted to the stylometric analysis of a corpus of 1,170 English works of horror fiction, and a smaller collection of Polish translations of some of the selected works. The analysis was conducted of the frequencies of the most frequent words (MFW) in a 100-2000 range. The results were presented in a graphic form of stylometric maps. The following aspects of the corpus were generally examined on the basis of the maps: the chronology of English horror fiction, writing styles of the authors included in the corpus and the stylistic differences between the original works and their Polish translations.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca została napisana w oparciu o komputerową analizę stylometryczną powieści grozy napisanych w języku angielskim, jaki i również wybranych polskich przekładów tychże. Stylometria komputerowa to dział humanistyki zajmujący się badaniem dzieł literackich w ich cyfrowej formie celem ustalenia ich autorstwa, aspektów chronologicznych, a także stylu charakterystycznego dla danego pisarza. Analizy dokonuje się najczęściej na podstawie częstości względnej słów najczęściej występujących w zbiorze tekstów. W skład części teoretycznej pracy wchodzą jej trzy początkowe rozdziały. Pierwszy rozdział poświęcony jest teoretycznym zagadnieniom związanym ze stylometrią. W drugim rozdziale pracy podjęta została próba zdefiniowania horroru oraz ustalenia możliwych jego klasyfikacji. Dodatkowo, w jednym z podrozdziałów, przedstawiona została zaproponowana autorska klasyfikacja utworów z gatunku grozy. Trzeci rozdział wieńczący część teoretyczną dotyczy w głównej mierze chronologii anglojęzycznego horroru w pojęciu literackim i jego ewolucji, poczynając od XVIII wieku, a kończąc na pierwszych dekadach XX wieku.Czwarty rozdział, stanowiący część praktyczną pracy, poświęcony został analizie stylometrycznej korpusu 1170 anglojęzycznych dzieł literackich z gatunku horroru, a także niespełna 250 polskich przekładów pozycji z tego zbioru, w oparciu o częstości względne najczęściej występujących słów w przedziale 100-2000. Rezultaty analizy stylometrycznej zostały przedstawione graficznie, w postaci map stylometrycznych. Na ich podstawie, w ujęciu ogólnym, zbadana zostały: chronologia anglojęzycznego horroru, podział autorów zgodnie z prezentowanymi przez nich stylami literackimi, oraz różnice stylistyczne pomiędzy wybranymi oryginałami, a ich polskimi przekładami.pl
dc.affiliationWydział Filologicznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorRybicki, Janpl
dc.contributor.authorPyteraf, Szymonpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF6pl
dc.contributor.reviewerPawelec, Andrzej - 131302 pl
dc.contributor.reviewerRybicki, Janpl
dc.date.accessioned2020-07-27T12:45:57Z
dc.date.available2020-07-27T12:45:57Z
dc.date.submitted2017-10-24pl
dc.fieldofstudyfilologia angielskapl
dc.identifier.apddiploma-120006-163942pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/224969
dc.languageengpl
dc.subject.enEnglish, horror, fiction, prose, stylometry, stylometric, digital, humanities, analysis, stylochronometry, stylochronometric, corpus, corpora, novels, genre, Polish, translation, translator, trace, signal, award, nominees, writers, authors, literature, classificationpl
dc.subject.plangielojęzyczna, literatura, powieść, horror, groza, korpus, analiza, stylometria, stylometryczny, chronologia, pisarz, autor, gatunek, polski, przekład, tłumaczenie, tłumacz, ślad, sygnał, podział, klasyfikacja, fikcja, humanistyka, cyfrowapl
dc.titleA Stylometric Analysis of Horror Fictionpl
dc.title.alternativeLiteratura grozy – analiza stylometrycznapl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This thesis was written based on a stylometric analysis of a substantial collection of English horror fiction, and a small collection of Polish translations of some of the English originals. Stylometry is part of a discipline known as digital humanities and its main applications are: authorship attribution, determination of chronology of literary works and statistical assessment of writing styles. Stylometric research most commonly depends on the analysis of the frequencies of the most frequent words in a collection of texts.The theoretical part of this paper comprises three initial chapters. The first chapter elaborates on the theory of stylometry. The second chapter focuses on providing a definition and possible classifications of horror. Presented in one of the sub-chapters is a proposed authorial classification of works within the genre. The third and final chapter of the theoretical part in concerned with the chronology of English horror as a literary genre and its evolution, from the 18th century until the early 20th century.The fourth chapter constitutes the practical part of this paper. It is devoted to the stylometric analysis of a corpus of 1,170 English works of horror fiction, and a smaller collection of Polish translations of some of the selected works. The analysis was conducted of the frequencies of the most frequent words (MFW) in a 100-2000 range. The results were presented in a graphic form of stylometric maps. The following aspects of the corpus were generally examined on the basis of the maps: the chronology of English horror fiction, writing styles of the authors included in the corpus and the stylistic differences between the original works and their Polish translations.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca została napisana w oparciu o komputerową analizę stylometryczną powieści grozy napisanych w języku angielskim, jaki i również wybranych polskich przekładów tychże. Stylometria komputerowa to dział humanistyki zajmujący się badaniem dzieł literackich w ich cyfrowej formie celem ustalenia ich autorstwa, aspektów chronologicznych, a także stylu charakterystycznego dla danego pisarza. Analizy dokonuje się najczęściej na podstawie częstości względnej słów najczęściej występujących w zbiorze tekstów. W skład części teoretycznej pracy wchodzą jej trzy początkowe rozdziały. Pierwszy rozdział poświęcony jest teoretycznym zagadnieniom związanym ze stylometrią. W drugim rozdziale pracy podjęta została próba zdefiniowania horroru oraz ustalenia możliwych jego klasyfikacji. Dodatkowo, w jednym z podrozdziałów, przedstawiona została zaproponowana autorska klasyfikacja utworów z gatunku grozy. Trzeci rozdział wieńczący część teoretyczną dotyczy w głównej mierze chronologii anglojęzycznego horroru w pojęciu literackim i jego ewolucji, poczynając od XVIII wieku, a kończąc na pierwszych dekadach XX wieku.Czwarty rozdział, stanowiący część praktyczną pracy, poświęcony został analizie stylometrycznej korpusu 1170 anglojęzycznych dzieł literackich z gatunku horroru, a także niespełna 250 polskich przekładów pozycji z tego zbioru, w oparciu o częstości względne najczęściej występujących słów w przedziale 100-2000. Rezultaty analizy stylometrycznej zostały przedstawione graficznie, w postaci map stylometrycznych. Na ich podstawie, w ujęciu ogólnym, zbadana zostały: chronologia anglojęzycznego horroru, podział autorów zgodnie z prezentowanymi przez nich stylami literackimi, oraz różnice stylistyczne pomiędzy wybranymi oryginałami, a ich polskimi przekładami.
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Rybicki, Jan
dc.contributor.authorpl
Pyteraf, Szymon
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF6
dc.contributor.reviewerpl
Pawelec, Andrzej - 131302
dc.contributor.reviewerpl
Rybicki, Jan
dc.date.accessioned
2020-07-27T12:45:57Z
dc.date.available
2020-07-27T12:45:57Z
dc.date.submittedpl
2017-10-24
dc.fieldofstudypl
filologia angielska
dc.identifier.apdpl
diploma-120006-163942
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/224969
dc.languagepl
eng
dc.subject.enpl
English, horror, fiction, prose, stylometry, stylometric, digital, humanities, analysis, stylochronometry, stylochronometric, corpus, corpora, novels, genre, Polish, translation, translator, trace, signal, award, nominees, writers, authors, literature, classification
dc.subject.plpl
angielojęzyczna, literatura, powieść, horror, groza, korpus, analiza, stylometria, stylometryczny, chronologia, pisarz, autor, gatunek, polski, przekład, tłumaczenie, tłumacz, ślad, sygnał, podział, klasyfikacja, fikcja, humanistyka, cyfrowa
dc.titlepl
A Stylometric Analysis of Horror Fiction
dc.title.alternativepl
Literatura grozy – analiza stylometryczna
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
5
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Dublin
1
Gdansk
1

No access

No Thumbnail Available