Identyfikacja narzędzi marketingowych wykorzystywanych w marketingu usług na przykładzie spółki akcyjnej Wisła Kraków

licenciate
dc.abstract.enDue to a changing environment, as well as growing competition, service organizations are required to initiate, and implement adequate marketing activities that can flexibly adapt to the new market conditions. This study describes a complex approach to the application of the marketing mix method in the joint-stock company Wisła Kraków. The aim of this thesis is to identify the marketing composition of Wisła Kraków S.A., and to describe marketing tools used by the company. The following elaboration attempts to characterize, and show the essence of services marketing, which is the foundation of sports marketing. The second part of this thesis represents marketing mix tools that are crucial in the marketing activity of a service organization. Using a partly categorized interview as a research tool that sets the specific framework for the conversation, the researcher had a possibility to move freely within the study area: the application of the marketing mix in the company Wisła Kraków S.A. As a result of this method, the interlocutor was able to deliver the most vital elements of the marketing strategy of Wisła Kraków S.A. The interview was conducted with the Marketing Specialist of the organization, whose main responsibilities are: designing and implementation of marketing activities. The completed research presents the value of the spectators - the consumers of the organization Wisła Kraków S.A., as well as the importance of accordingly planned, and implemented marketing composition that is consistent with the tradition, and goals of the enterprise. The study identifies individual marketing mix tools within the following areas: the promotion of Wisła Kraków S.A., the distribution of its services’, the current price levels, as well as the products offered by the organization. The individual research helped to characterize the functional strategies within the mentioned areas.pl
dc.abstract.plZmienność otoczenia oraz rosnąca konkurencja wymaga od organizacji usługowych zdolności do inicjowania i obierania odpowiednich działań marketingowych, dostosowanych w sposób elastyczny do nowych warunków rynkowych. W opracowaniu podjęto próbę kompleksowego ujęcia zastosowania instrumentarium marketingu mix w spółce akcyjnej Wisła Kraków. Cel pracy stanowiła identyfikacja kompozycji marketingowej Wisła Kraków S.A. wraz z opisem stosowanych narzędzi marketingowych. W poniższym opracowaniu podjęto się próby scharakteryzowania marketingu usług wraz z ukazaniem istoty tego zagadnienia, które jest swoistym fundamentem marketingu sportowego. W drugiej części opracowania przedstawiono narzędzia marketingu mix, które stanowią oręż w działalności marketingowej organizacji o charakterze usługowym. Posłużono się narzędziem badawczym jakim jest wywiad częściowo skategoryzowany, stworzony kwestionariusz nadał rozmowie określone ramy, a badacz dostał możliwość własnowolnego poruszania się w obrębie obszaru badań jakim jest zastosowanie kompozycji marketingu mix w Wisła Kraków S.A. Dzięki zastosowaniu tej metody rozmówca mógł przekazać najbardziej istotne elementy strategii marketingowej Wisła Kraków S.A. Wywiad został przeprowadzony ze Specjalista Ds. Marketingu w organizacji, który w swej codziennej pracy zajmuje się projektowaniem oraz implementacja działań marketingowych. Dokonane badania ukazały wartość kibiców - czyli konsumentów organizacji Wisła Kraków S.A., a także istotę odpowiednio planowanej i wdrażanej kompozycji marketingowej przedsiębiorstwa, spójnej z jego tradycją oraz zamierzonymi celami. Dokonano identyfikacji poszczególnych narzędzi marketingu mix w obszarach takich jak promocja Wisła Kraków S.A., dystrybucja jej usług, panujących poziomów cen, a także produktów oferowanych przez organizacje. W badaniach własnych scharakteryzowano również strategie funkcjonalne w poszczególnych obszarach.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorJedynak, Monika - 128511 pl
dc.contributor.authorSzymański, Jakubpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerJedynak, Monika - 128511 pl
dc.contributor.reviewerStańczyk, Izabela - 186012 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T05:40:38Z
dc.date.available2020-07-28T05:40:38Z
dc.date.submitted2020-07-06pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyzarządzanie firmąpl
dc.identifier.apddiploma-139524-253911pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/240267
dc.languagepolpl
dc.subject.enservices marketing - sports marketing - marketing tools - footballpl
dc.subject.plmarketing usług - marketing mix - marketing sportowy - narzędzia marketingowe - piłka nożnapl
dc.titleIdentyfikacja narzędzi marketingowych wykorzystywanych w marketingu usług na przykładzie spółki akcyjnej Wisła Krakówpl
dc.title.alternativeThe identification of marketing tools used in services marketing in the example of the joint-stock company Wisła Krakówpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Due to a changing environment, as well as growing competition, service organizations are required to initiate, and implement adequate marketing activities that can flexibly adapt to the new market conditions. This study describes a complex approach to the application of the marketing mix method in the joint-stock company Wisła Kraków. The aim of this thesis is to identify the marketing composition of Wisła Kraków S.A., and to describe marketing tools used by the company. The following elaboration attempts to characterize, and show the essence of services marketing, which is the foundation of sports marketing. The second part of this thesis represents marketing mix tools that are crucial in the marketing activity of a service organization. Using a partly categorized interview as a research tool that sets the specific framework for the conversation, the researcher had a possibility to move freely within the study area: the application of the marketing mix in the company Wisła Kraków S.A. As a result of this method, the interlocutor was able to deliver the most vital elements of the marketing strategy of Wisła Kraków S.A. The interview was conducted with the Marketing Specialist of the organization, whose main responsibilities are: designing and implementation of marketing activities. The completed research presents the value of the spectators - the consumers of the organization Wisła Kraków S.A., as well as the importance of accordingly planned, and implemented marketing composition that is consistent with the tradition, and goals of the enterprise. The study identifies individual marketing mix tools within the following areas: the promotion of Wisła Kraków S.A., the distribution of its services’, the current price levels, as well as the products offered by the organization. The individual research helped to characterize the functional strategies within the mentioned areas.
dc.abstract.plpl
Zmienność otoczenia oraz rosnąca konkurencja wymaga od organizacji usługowych zdolności do inicjowania i obierania odpowiednich działań marketingowych, dostosowanych w sposób elastyczny do nowych warunków rynkowych. W opracowaniu podjęto próbę kompleksowego ujęcia zastosowania instrumentarium marketingu mix w spółce akcyjnej Wisła Kraków. Cel pracy stanowiła identyfikacja kompozycji marketingowej Wisła Kraków S.A. wraz z opisem stosowanych narzędzi marketingowych. W poniższym opracowaniu podjęto się próby scharakteryzowania marketingu usług wraz z ukazaniem istoty tego zagadnienia, które jest swoistym fundamentem marketingu sportowego. W drugiej części opracowania przedstawiono narzędzia marketingu mix, które stanowią oręż w działalności marketingowej organizacji o charakterze usługowym. Posłużono się narzędziem badawczym jakim jest wywiad częściowo skategoryzowany, stworzony kwestionariusz nadał rozmowie określone ramy, a badacz dostał możliwość własnowolnego poruszania się w obrębie obszaru badań jakim jest zastosowanie kompozycji marketingu mix w Wisła Kraków S.A. Dzięki zastosowaniu tej metody rozmówca mógł przekazać najbardziej istotne elementy strategii marketingowej Wisła Kraków S.A. Wywiad został przeprowadzony ze Specjalista Ds. Marketingu w organizacji, który w swej codziennej pracy zajmuje się projektowaniem oraz implementacja działań marketingowych. Dokonane badania ukazały wartość kibiców - czyli konsumentów organizacji Wisła Kraków S.A., a także istotę odpowiednio planowanej i wdrażanej kompozycji marketingowej przedsiębiorstwa, spójnej z jego tradycją oraz zamierzonymi celami. Dokonano identyfikacji poszczególnych narzędzi marketingu mix w obszarach takich jak promocja Wisła Kraków S.A., dystrybucja jej usług, panujących poziomów cen, a także produktów oferowanych przez organizacje. W badaniach własnych scharakteryzowano również strategie funkcjonalne w poszczególnych obszarach.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Jedynak, Monika - 128511
dc.contributor.authorpl
Szymański, Jakub
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Jedynak, Monika - 128511
dc.contributor.reviewerpl
Stańczyk, Izabela - 186012
dc.date.accessioned
2020-07-28T05:40:38Z
dc.date.available
2020-07-28T05:40:38Z
dc.date.submittedpl
2020-07-06
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
zarządzanie firmą
dc.identifier.apdpl
diploma-139524-253911
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/240267
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
services marketing - sports marketing - marketing tools - football
dc.subject.plpl
marketing usług - marketing mix - marketing sportowy - narzędzia marketingowe - piłka nożna
dc.titlepl
Identyfikacja narzędzi marketingowych wykorzystywanych w marketingu usług na przykładzie spółki akcyjnej Wisła Kraków
dc.title.alternativepl
The identification of marketing tools used in services marketing in the example of the joint-stock company Wisła Kraków
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
34
Views per month
Views per city
Krakow
5
Warsaw
5
Wroclaw
5
Dublin
2
Gdansk
2
Poznan
2
Chwaszczyno
1
Czerwonak
1
Częstochowa
1
Jelenia Góra
1

No access

No Thumbnail Available