Funkcje i instrumenty polityki fiskalnej.

master
dc.abstract.enThe first chapter of my work describes financial policy in general and its two components: monetary and fiscal policy. In the second part of the first chapter I analyzed types and functions of a fiscal policy.The second chapter deals with state budget which combines all instruments of a fiscal policy. This chapter describes budget principles as well as budget characteristics and functions.In the third chapter I described the instruments of fiscal policy which cover revenues, expenditures, budget deficit and public debt. Here I focused on taxation as the main source of income of a state.In the last chapter I described the current financial crisis and its impact on the fiscal policy of Poland. In the last part of this chapter I described the specific situation of Greece as an example of a country affected by financial crisispl
dc.abstract.otherPierwszy rozdział mojej pracy poświęcony jest ogólnym zagadnieniom polityki finansowej oraz jej dwóm częściom: polityce monetarnej i fiskalnej. W drugiej części pierwszego rozdziału zagłębiłam się już tylko nad rodzajami i funkcjami polityki fiskalnej.Drugi rozdział poświęcony jest budżetowi państwa, który łączy wszystkie instrumenty polityki fiskalnej. W tym rozdziale opisane są zasady budżetowe, cechy budżetu oraz jego funkcje.W trzecim rozdziale opisałam instrumenty polityki fiskalnej, a więc dochody, wydatki, deficyt budżetowy oraz dług publiczny państwa. Sporo miejsca poświęciłam podatkom, gdyż to one są głównym źródłem dochodów państwa.W ostatnim rozdziale opisałam współczesny kryzys finansowy i jego wpływ na polską politykę fiskalną. W ostatniej części tego rozdziału opisałam sytuację Grecji jako państwa, które dosięgnął kryzys.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorOplustil, Krzysztof - 131175 pl
dc.contributor.authorWaliczek, Olgapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerWłudyka, Tadeusz - 132679 pl
dc.contributor.reviewerOplustil, Krzysztof - 131175 pl
dc.date.accessioned2020-07-20T20:15:06Z
dc.date.available2020-07-20T20:15:06Z
dc.date.submitted2011-10-10pl
dc.fieldofstudyadministracjapl
dc.identifier.apddiploma-61518-120223pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/175079
dc.subject.endeficit, budget,taxation, revenue, expenditurepl
dc.subject.otherdeficyt,budżet, podatki, dochody, wydatkipl
dc.titleFunkcje i instrumenty polityki fiskalnej.pl
dc.title.alternativeFunctions and instruments of fiscal policypl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The first chapter of my work describes financial policy in general and its two components: monetary and fiscal policy. In the second part of the first chapter I analyzed types and functions of a fiscal policy.The second chapter deals with state budget which combines all instruments of a fiscal policy. This chapter describes budget principles as well as budget characteristics and functions.In the third chapter I described the instruments of fiscal policy which cover revenues, expenditures, budget deficit and public debt. Here I focused on taxation as the main source of income of a state.In the last chapter I described the current financial crisis and its impact on the fiscal policy of Poland. In the last part of this chapter I described the specific situation of Greece as an example of a country affected by financial crisis
dc.abstract.otherpl
Pierwszy rozdział mojej pracy poświęcony jest ogólnym zagadnieniom polityki finansowej oraz jej dwóm częściom: polityce monetarnej i fiskalnej. W drugiej części pierwszego rozdziału zagłębiłam się już tylko nad rodzajami i funkcjami polityki fiskalnej.Drugi rozdział poświęcony jest budżetowi państwa, który łączy wszystkie instrumenty polityki fiskalnej. W tym rozdziale opisane są zasady budżetowe, cechy budżetu oraz jego funkcje.W trzecim rozdziale opisałam instrumenty polityki fiskalnej, a więc dochody, wydatki, deficyt budżetowy oraz dług publiczny państwa. Sporo miejsca poświęciłam podatkom, gdyż to one są głównym źródłem dochodów państwa.W ostatnim rozdziale opisałam współczesny kryzys finansowy i jego wpływ na polską politykę fiskalną. W ostatniej części tego rozdziału opisałam sytuację Grecji jako państwa, które dosięgnął kryzys.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Oplustil, Krzysztof - 131175
dc.contributor.authorpl
Waliczek, Olga
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Włudyka, Tadeusz - 132679
dc.contributor.reviewerpl
Oplustil, Krzysztof - 131175
dc.date.accessioned
2020-07-20T20:15:06Z
dc.date.available
2020-07-20T20:15:06Z
dc.date.submittedpl
2011-10-10
dc.fieldofstudypl
administracja
dc.identifier.apdpl
diploma-61518-120223
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/175079
dc.subject.enpl
deficit, budget,taxation, revenue, expenditure
dc.subject.otherpl
deficyt,budżet, podatki, dochody, wydatki
dc.titlepl
Funkcje i instrumenty polityki fiskalnej.
dc.title.alternativepl
Functions and instruments of fiscal policy
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
109
Views per month
Views per city
Warsaw
31
Krakow
8
Wroclaw
7
Poznan
5
Bialystok
3
Komorniki
3
Bialy Bor
2
Bydgoszcz
2
Chandler
2
Kielce
2

No access

No Thumbnail Available