Ochrona nazwy zespołu muzycznego w kontekście sporów o prawo do nazwy.

licenciate
dc.abstract.enThis thesis analysis legal issues concerning disputes about the right to the name of the band. First chapter presents the basic concepts associated with the discuss like ‘music group’ and ‘band name’. The other chapter is presenting subjective relations between different persons which they can lead to legal disputes for the name of the team. In the third chapter I discussed the basic court decisions concerning the protection of the name of the band which was taken in Poland. Mainly the statements of the Highest Court on the Alibabki as well as the Kapela Czerniakowska. In the fourth chapter the foreign sentences concerning the name of the band processed in the USA courts. The fifth chapter contains conclusions from analysis and is presenting the rational proposal for settlement of disputes for the name of the band according to the Polish legislation.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca licencjacka ma na celu analizę zagadnień prawnych dotyczących sporów o prawo do nazwy zespołów muzycznych. W pierwszym rozdziale przedstawione zostały podstawowe pojęcia związane z omawianym zagadnieniem, czyli między innymi ‘zespół muzyczny’ oraz ‘nazwa zespołu'. Drugi rozdział prezentuje relacje podmiotowe między różnymi osobami, które mogą prowadzić do sporów prawnych o nazwę zespołu. W trzecim rozdziale omówiłam podstawowe orzeczenia sądowe dotyczące ochrony nazwy zespołu, które zapadły w Polsce. Chodzi tu głównie na orzeczenia Sądu Najwyższego w sprawie zespołu Alibabki oraz Kapeli Czerniakowskiej. W rozdziale czwartym przedstawione zostały wyroki zagraniczne dotyczące nazwy zespołu, które zapadły głównie w USA. Rozdział piąty zawiera z wnioski z przeprowadzonej analizy oraz prezentuje propozycję racjonalnego rozstrzyganiu sporów o nazwę zespołu muzycznego na gruncie polskiego ustawodawstwa.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorMatlak, Andrzej - 130390 pl
dc.contributor.authorKrzemińska, Agnieszkapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerMatlak, Andrzej - 130390 pl
dc.contributor.reviewerGhazal, Nicholaspl
dc.date.accessioned2020-07-27T20:28:08Z
dc.date.available2020-07-27T20:28:08Z
dc.date.submitted2018-10-23pl
dc.fieldofstudyprawo własności intelektualnej i nowych mediówpl
dc.identifier.apddiploma-128062-203127pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/231867
dc.languagepolpl
dc.subject.encopyright, band name protection, trademark, personal rightspl
dc.subject.plprawo autorskie, ochrona nazwy zespołu, znak towarowy, dobra osobistepl
dc.titleOchrona nazwy zespołu muzycznego w kontekście sporów o prawo do nazwy.pl
dc.title.alternativeProtection of a band name in the context of the disputes about the right to a name.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This thesis analysis legal issues concerning disputes about the right to the name of the band. First chapter presents the basic concepts associated with the discuss like ‘music group’ and ‘band name’. The other chapter is presenting subjective relations between different persons which they can lead to legal disputes for the name of the team. In the third chapter I discussed the basic court decisions concerning the protection of the name of the band which was taken in Poland. Mainly the statements of the Highest Court on the Alibabki as well as the Kapela Czerniakowska. In the fourth chapter the foreign sentences concerning the name of the band processed in the USA courts. The fifth chapter contains conclusions from analysis and is presenting the rational proposal for settlement of disputes for the name of the band according to the Polish legislation.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca licencjacka ma na celu analizę zagadnień prawnych dotyczących sporów o prawo do nazwy zespołów muzycznych. W pierwszym rozdziale przedstawione zostały podstawowe pojęcia związane z omawianym zagadnieniem, czyli między innymi ‘zespół muzyczny’ oraz ‘nazwa zespołu'. Drugi rozdział prezentuje relacje podmiotowe między różnymi osobami, które mogą prowadzić do sporów prawnych o nazwę zespołu. W trzecim rozdziale omówiłam podstawowe orzeczenia sądowe dotyczące ochrony nazwy zespołu, które zapadły w Polsce. Chodzi tu głównie na orzeczenia Sądu Najwyższego w sprawie zespołu Alibabki oraz Kapeli Czerniakowskiej. W rozdziale czwartym przedstawione zostały wyroki zagraniczne dotyczące nazwy zespołu, które zapadły głównie w USA. Rozdział piąty zawiera z wnioski z przeprowadzonej analizy oraz prezentuje propozycję racjonalnego rozstrzyganiu sporów o nazwę zespołu muzycznego na gruncie polskiego ustawodawstwa.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Matlak, Andrzej - 130390
dc.contributor.authorpl
Krzemińska, Agnieszka
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Matlak, Andrzej - 130390
dc.contributor.reviewerpl
Ghazal, Nicholas
dc.date.accessioned
2020-07-27T20:28:08Z
dc.date.available
2020-07-27T20:28:08Z
dc.date.submittedpl
2018-10-23
dc.fieldofstudypl
prawo własności intelektualnej i nowych mediów
dc.identifier.apdpl
diploma-128062-203127
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/231867
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
copyright, band name protection, trademark, personal rights
dc.subject.plpl
prawo autorskie, ochrona nazwy zespołu, znak towarowy, dobra osobiste
dc.titlepl
Ochrona nazwy zespołu muzycznego w kontekście sporów o prawo do nazwy.
dc.title.alternativepl
Protection of a band name in the context of the disputes about the right to a name.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
19
Views per month
Views per city
Rzeszów
8
Warsaw
3
Wroclaw
2
Ashburn
1
Dublin
1
Lodz
1
Poznan
1
Roztoka
1

No access

No Thumbnail Available