WSPÓŁCZESNY ODBIÓR ZACHOWAŃ LUDNOŚCI W CZASACH ZAGŁADY NA PRZYKŁADZIE OBOZU KL AUSCHWITZ

licenciate
dc.abstract.enThe purpose of the research was to answer the state of the art of modern society in the field of perception of the behavior of the population during the time of extermination based on the Auschwitz camp data. The theoretical part presents the outline of the camp, its creation, functions, purposes and also the liquidation of the camp. The second chapter takes into account the genesis of the uprising and the meaning of the slogan Arbeit Macht Frei, defines national groups, and presents the issues of the existence of the prisoners of the Auschwitz camp. The next chapter on the impact of factors influencing the behavior of the German population during World War II is approaching the socio-economic situation of the Weimar Republic after the First World War, the charisma of the leader of the Third Reich and actions to promote it by its organs. The last chapter contains the research methodology, extracts, conclusions and recommendations based on the stated that the respondents are not able to provide sufficient knowledge about the topics of conduct in cases when they are collected on the basis of KL Auschwitz.pl
dc.abstract.plCelem przeprowadzonych badań było uzyskanie odpowiedzi na temat stanu wiedzy współczesnej społeczności w zakresie odbioru zachowań ludności w czasach zagłady na przykładzie obozu KL Auschwitz. Część teoretyczna przedstawia zarys funkcjonowania obozu, jego powstanie, funkcje, cele a także likwidacje obozu. Rozdział drugi opisuje genezę powstania i znaczenie sloganu Arbeit Macht Frei, określa grupy narodowościowe a także przedstawia problematykę istoty egzystencji więźniów obozu KL Auschwitz. Następny rozdział nakreśla czynniki wpływające na zachowanie ludności niemieckiej w trakcie II wojny światowej przybliżając sytuację społeczno-gospodarczą Republiki Weimarskiej po I wojnie światowej, charyzmę przywódcy III Rzeszy i realizację polityki propagandowej przez jej władze. Ostatni rozdział zawiera metodologię badań, analizę, wnioski a także rekomendacje na podstawie których stwierdzono, że ankietowani nie posiadają wystarczającej wiedzy w zakresie potencjalnych motywów postępowania ludności w czasach zagłady na przykładzie obozu KL Auschwitz.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorWoźnica, Rafał - 199960 pl
dc.contributor.authorSupel, Krystianpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerWoźnica, Rafał - 199960 pl
dc.contributor.reviewerWordliczek, Rafał - 132737 pl
dc.date.accessioned2020-10-21T19:34:43Z
dc.date.available2020-10-21T19:34:43Z
dc.date.submitted2020-09-18pl
dc.fieldofstudybezpieczeństwo narodowepl
dc.identifier.apddiploma-145549-227673pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/250488
dc.languagepolpl
dc.subject.enBEHAVIOR OF THE POPULATION, ESSENCE OF EXISTENCE, KL AUSCHWITZ, PUBLIC AWARENESSpl
dc.subject.plISTOTA EGZYSTENCJI - KL AUSCHWITZ - ŚWIADOMOŚĆ SPOŁECZNA - ZACHOWANIE LUDNOŚCIpl
dc.titleWSPÓŁCZESNY ODBIÓR ZACHOWAŃ LUDNOŚCI W CZASACH ZAGŁADY NA PRZYKŁADZIE OBOZU KL AUSCHWITZpl
dc.title.alternativeModern society in the field of perception of the behavior of the population during the time of extermination based on the Auschwitz camppl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of the research was to answer the state of the art of modern society in the field of perception of the behavior of the population during the time of extermination based on the Auschwitz camp data. The theoretical part presents the outline of the camp, its creation, functions, purposes and also the liquidation of the camp. The second chapter takes into account the genesis of the uprising and the meaning of the slogan Arbeit Macht Frei, defines national groups, and presents the issues of the existence of the prisoners of the Auschwitz camp. The next chapter on the impact of factors influencing the behavior of the German population during World War II is approaching the socio-economic situation of the Weimar Republic after the First World War, the charisma of the leader of the Third Reich and actions to promote it by its organs. The last chapter contains the research methodology, extracts, conclusions and recommendations based on the stated that the respondents are not able to provide sufficient knowledge about the topics of conduct in cases when they are collected on the basis of KL Auschwitz.
dc.abstract.plpl
Celem przeprowadzonych badań było uzyskanie odpowiedzi na temat stanu wiedzy współczesnej społeczności w zakresie odbioru zachowań ludności w czasach zagłady na przykładzie obozu KL Auschwitz. Część teoretyczna przedstawia zarys funkcjonowania obozu, jego powstanie, funkcje, cele a także likwidacje obozu. Rozdział drugi opisuje genezę powstania i znaczenie sloganu Arbeit Macht Frei, określa grupy narodowościowe a także przedstawia problematykę istoty egzystencji więźniów obozu KL Auschwitz. Następny rozdział nakreśla czynniki wpływające na zachowanie ludności niemieckiej w trakcie II wojny światowej przybliżając sytuację społeczno-gospodarczą Republiki Weimarskiej po I wojnie światowej, charyzmę przywódcy III Rzeszy i realizację polityki propagandowej przez jej władze. Ostatni rozdział zawiera metodologię badań, analizę, wnioski a także rekomendacje na podstawie których stwierdzono, że ankietowani nie posiadają wystarczającej wiedzy w zakresie potencjalnych motywów postępowania ludności w czasach zagłady na przykładzie obozu KL Auschwitz.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Woźnica, Rafał - 199960
dc.contributor.authorpl
Supel, Krystian
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Woźnica, Rafał - 199960
dc.contributor.reviewerpl
Wordliczek, Rafał - 132737
dc.date.accessioned
2020-10-21T19:34:43Z
dc.date.available
2020-10-21T19:34:43Z
dc.date.submittedpl
2020-09-18
dc.fieldofstudypl
bezpieczeństwo narodowe
dc.identifier.apdpl
diploma-145549-227673
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/250488
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
BEHAVIOR OF THE POPULATION, ESSENCE OF EXISTENCE, KL AUSCHWITZ, PUBLIC AWARENESS
dc.subject.plpl
ISTOTA EGZYSTENCJI - KL AUSCHWITZ - ŚWIADOMOŚĆ SPOŁECZNA - ZACHOWANIE LUDNOŚCI
dc.titlepl
WSPÓŁCZESNY ODBIÓR ZACHOWAŃ LUDNOŚCI W CZASACH ZAGŁADY NA PRZYKŁADZIE OBOZU KL AUSCHWITZ
dc.title.alternativepl
Modern society in the field of perception of the behavior of the population during the time of extermination based on the Auschwitz camp
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
6
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Dublin
1
Krakow
1
Lodz
1

No access

No Thumbnail Available